APLIKACJA MAGAZYNOWA ONLINE

Dla wielu firm Internet stał się błyskawicznie podstawowym środkiem komunikacji z klientami. Do ich obsługi niezbędnym narzędziem staje się aplikacja magazynowa online działająca przez przeglądarkę internetową.

Oprogramowanie SoftwareStudio to nie jest zwykła witryna www z możliwością prezentowania treści, to ;aplikacja magazynowa online w technologii ASP.net wykorzystująca bazę danych MS SQL Server w wersji 2008 lub nowszą.


Aplikacja pozwala na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do standardowej aplikacji Windows instalowanej na stacji roboczej.

Aplikacje WEBowe (www) to rozwiązania informatyczne pozwalającę na pracę za pomocą przeglądarki internetowej. ASP.NET – rozwiązanie stworzone przez Microsoft, służący do budowania dynamicznych stron internetowych, aplikacji internetowych i XML-owych usług sieciowych. ASP.NET jest częścią platformy .NET

Aby móc korzystać z aplikacji magazynowej online, należy mieć odpowiednią ilość dostępnego miejsca na dysku jakiegoś serwera WWW. Na nim umieścimy naszą aplikację świadczącą usługi poprzez Internet. W systemie Windows taką usługę można uruchomić instalując Internet Information Services (IIS Server).

Technologia internetowa w magazynie OnLine

Magazyn internetowy OnLine znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych. Dla różnych kontrahentów, na przykład właścicielom przechowywanego towaru. Wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań, czyli zamówień. Czy też kontrolą operacji magazynowych (wgląd w stany magazynowe, dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, kompletacji itp.). Z dokładnością co, gdzie się znajduje w podziale na opakowania, jednostki, numery seryjne, czyli numery partii daty ważności.

Zlecenia magazynowe OnLine

Prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej jest możliwe przy pomocy wielu różnorodnych narzędzi, jednym z nich jest aplikacja magazynowa OnLine. Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów. Dotyczy to obrotu towarowego. A także usprawnia pracę z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej.