wybór oprogramowania magazynowego

Integracja z SAP

INTEGRACJA Z SAP – Integracja programu magazynowego SoftwareStudio z systemem SAP

Integracja jest bardzo ważnym elementem systemu ERP. Głównym celem ERP jest integracja danych i procesów ze wszystkich obszarów organizacji. A także ujednolicenie ich w celu łatwego dostępu i przepływu pracy. Integracja z SAP.

Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem SAP R3 ERP. Poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie online, albo też offline. Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów, jak również dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu Studio Magazyn WMS.net z system SAP R3.

(więcej…)