Autor: SQL Server

Microsoft SQL 2008 server

MICROSOFT SQL 2008 SERVER – SQL Server 2008 to platforma do zarządzania danymi i ich analizy. Microsoft SQL 2008 server

Technologia WMS

Zarządzania Bazą Danych SQL

ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH SQL – W bazie danych zawarta jest wiedza odnosząca się do pewnego wydzielonego fragmentu świata rzeczywistego. Zarządzania Bazą Danych SQL