DOKUMENTY MAGAZYNOWE rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania.

Rejestrują obrót towaru w magazynie przyjęcia wydania – WMS program magazynowy.

Dokumenty magazynowe

Rejestrują one obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą (dokumenty zewnętrzne) oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu. Ponadto występuje specjalny dokument zmiany lokalizacji. Jest związany z przemieszczaniem towaru wewnątrz magazynu, a więc przenoszenia z jednego miejsca paletowego (adresu) na inne. Dokumenty magazynowe jakie rejestruje program WMS dotyczące obrotu towaru w magazynie przyjęcia wydania.

Dokumenty Pz

Arkusze przyjęcia do magazynu związane z dostawami z zewnątrz ERP, czyli przyjęcia od kontrahentów.

program magazynowy obsługa magazynu wysokiego składowania logistyka magazynowania WMS.Net logistyka magazynowania „>Dokumenty Wz
Dokumenty wydania z magazynu na zewnątrz związane z wydaniem kontrahentowi.

program-wms-wydania

program magazynowy obsługa magazynu wysokiego składowania logistyka magazynowania WMS.Net logistyka magazynowania „>Dokumenty Pw
Dokumenty przyjęcia wewnętrznego do magazynu wysokiego składowania, związany z dostawami z innego magazynu firmy. Brak określonego kontrahenta.

Dokumenty Zm
Dokumenty zmiany lokalizacji (dokument wewnętrzny firmy w ramach ; magazynu wysokiego składowania), związany z przeniesieniem towarów z jednego miejsca adresowego, czyli paletowego, na inne miejsce adresowe.

Komisjonowanie – order picking


Przepakowanie towarów rejestruje się przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw – załadunek towaru na inne palety, czyli przyjęcie z przepakowania. Wydanie do przepakowania rejestruje się przez dokument wydania wewnętrznego Rw oznaczony statusem „P”. Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybiera się kontrahenta, natomiast w pozycjach wyświetla się lista towarów wybranego kontrahenta. Przy Operacji nie rejestruje się pora wyładunku – przepakowania nie ujmuje się w zestawieniach kosztów. Przyjęcie po przepakowaniu rejestruje się za pomocą dokumentu przyjęcia wewnętrznego Pw oznaczonego statusem „P”. W nagłówku dokumentu następuje wybór kontrahenta, przy czym w pozycjach dokumentu wyświetla się lista towarów kontrahenta.


Przyjęcia z przepakowania

Przyjęcia z przepakowania nie ujmuje się w zestawieniach kosztów. Przy przepakowaniu towaru na mniejsze palety wymagane jest zastosowanie odpowiedniego współczynnika kosztów magazynowania. Koszty magazynowania definiowane w kartotece cennikowej dla kontrahenta umożliwiają zdefiniowane jednej stawki kosztów dla magazynowania. W przypadku, gdy magazynowe palety nie mogą być obciążone pełną stawką za magazynowanie należy wprowadzić odpowiedni współczynnik kosztów. Wartość zapisywana jest w skorowidzu palet dla wybranej pozycji. W obliczeniach kosztów magazynowania stawkę za magazynowanie palet ze współczynnikiem oblicza się jako iloczyn stawki podstawowej, a także współczynnika. Komisjonowanie – order picking

Dokumenty paletowe
Można je powiązać i generować dodatkowo dokumenty związane z obrotem paletami i procesem paletyzacji, tworzeniem palet MIX, rozliczaniem palet z kontrahentami.


Programy do magazynowania

Programy do magazynowania towarów oferują moduły są terminale z czytnikami kodów kreskowych z systemem Android....

Program magazynowy zestawienie dokumentów

Producent programów komputerowych oferuje oprogramowanie zarządzające magazynem, które może być zintegrowane z systemem ERP w...

Systemy zarządzania magazynem

Rozważamy wdrożenie rozwiązań typu systemy magazynowe na zamówienie w sytuacji, gdy standardowe dostępne na rynku...

Awizacje okienka czasowe

Program do awizacji to rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution), czyli system informatyczny do zarządzania...

System magazynowy WMS

Podstawowe funkcjonalności oprogramowania system awizacji dostaw: prowadzenie rejestru awizacji dostaw/rozładunków; graficzna interpretacja w kalendarzu; awizacje...

Dokumenty wewnętrzne

Mw i Mp są specyficzną odmianą dokumentów przesunięcia między magazynowego Mm. Ich rola polega na przesunięciu towaru, którego to ewidencja jest przesunięta w czasie, a więc oznacza księgowanie przez konto towaru w drodze. Magazyn wydaje towar na podstawie dowodu Wm, dokument ten może generować w magazynie docelowym zapis na czarno dokument Mp. Towar wydaje się, natomiast po pewnym czasie zostaje dostarcza się go do magazynu docelowego. Wówczas można zatwierdzić dokument Mp lub wystawić taki dokument ręcznie. Wówczas zamyka się obieg dokumentów, którego efekt jest identyczny jak w przypadku standardowego dowodu Mm. Zaletą takiego zastosowania jest możliwość kontrolowania towaru w drodze, czy też bilansowania ilości wydanych z przyjętymi.
Dokumenty przychodu Px i rozchodu wewnętrznego Rx, przeznaczone do korygowania stanów magazynowych o protokoły różnic, w tym także do zmian indeksów towarowych, obrotu opakowaniami itp.