Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach, a także przekazywaniem odbiorcom. Do obowiązków pracowników zajmujących się prowadzeniem gospodarki magazynowej jest przestrzeganie przepisów PPOŻ, a także BHP na terenie obiektów magazynowych.

Program do prowadzenia magazynu

Zestawienie towaru w lokalizacjach , czyli program magazynowy #WMS. Zestawienie prezentuje towar zgrupowany wg GRUPY towarowej, jak również cech towarowych podając informację o ilościach znajdujących się w określonych lokalizacjach – miejscach składowania.

GOSPODAROWANIE W MAGAZYNIE, a więc Program do prowadzenia magazynu.

Program-do-prowadzenia-magazynu

PROGRAM DO PROWADZENIA MAGAZYNU, gospodarowanie w magazynie

Gospodarowanie w magazynie
Gospodarowanie w magazynie

Gospodarowanie w magazynie

WAPRO Magazyn Wysokiego Składowania, czyli magazynowy system informatyczny.

System do obsługi magazynów

Gospodarowanie w magazynie

Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. Do obowiązków pracowników zajmujących się prowadzeniem gospodarki magazynowej jest przestrzeganie przepisów ppoż i bhp na terenie obiektów magazynowych.

Gospodarowanie w magazynie
Gospodarowanie w magazynie

Aplikacja magazynowa Online pozwala na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do standardowej aplikacji Windows instalowanej na stacji roboczej. Do obsługi rozproszonych magazynów niezbędnym narzędziem staje się aplikacja magazynowa Online działająca przez przeglądarkę internetową.

Aplikacja do magazynu Online
Aplikacja do magazynu Online

GOSPODAROWANIE W MAGAZYNIE,
czyli Program do prowadzenia magazynu.

Program magazynowy WMS

Zestawienie towaru w lokalizacjach

Zestawienie prezentuje towar zgrupowany według GRUPY towarowej oraz cech towarowych, podając informację o ilościach znajdujących się w określonych lokalizacjach – miejscach składowania. WMS stworzony przez SoftwareStudio pozwala na szybką lokalizację asortymentu, palet oraz uzyskania informacji na temat rodzaju produktów, daty ważności oraz wielu innych danych pomocnych przy zarządzaniu przepływem towarów przez magazyn oraz między magazynami.

Software House

Bezpieczeństwo w magazynie

Powszechnie uważa się, że podnoszenie poziomu bezpieczeństwa dokonuje się tylko poprzez stosowanie osłon i technicznych środków bezpieczeństwa oraz przestrzeganie przepisów BHP. Ze względu na funkcję magazynu, konieczne jest zapewnienie warunków, pozwalających na przechowywanie rozmaitych towarów w sposób bezpieczny, to znaczy z jednej strony pozwalający uniknąć zagrożenia dla osób postronnych lub innych niepożądanych następstw magazynowania (co ma szczególne znaczenie w odniesieniu do magazynów rozmaitych substancji niebezpiecznych), z drugiej strony zaś stanowiący dostateczne zabezpieczenie magazynowanych towarów przed uszkodzeniem lub kradzieżą.

Program magazynowy kody kreskowe

SYSTEMY INFORMATYCZNE W MAGAZYNIE LOGISTYCZNYM

Programy do magazynowania towarów działają na komputerach stacjonarnych, laptopach, wózkach widłowych oraz przenośnych kolektorach danych. Systemy od SoftwareStudio można obsługiwać na każdym urządzeniu z zainstalowaną przeglądarką internetową. Występuje w różnych wariantach językowych i można go wprowadzić również w zagranicznych oddziałach danej firmy.

Zamówienia internetowe składane przez klientów za pomocą specjalnej strony www określane są jako Webordering.

GOSPODAROWANIE W MAGAZYNIE, program do prowadzenia magazynu.

  • Zestawienie towaru w lokalizacjach , czyli program magazynowy WMS;
  • Zestawienie prezentuje towar zgrupowany wg GRUPY towarowej oraz cech towarowych podając informację o ilościach znajdujących się w określonych lokalizacjach – miejscach składowania;
  • Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach, a także przekazywaniem odbiorcom;
  • Do obowiązków pracowników zajmujących się prowadzeniem gospodarki magazynowej jest przestrzeganie przepisów PPOŻ, a także BHP na terenie obiektów magazynowych;