INTEGRACJA Z SAP – Integracja programu magazynowego SoftwareStudio z systemem SAP

Integracja jest bardzo ważnym elementem systemu ERP. Głównym celem ERP jest integracja danych i procesów ze wszystkich obszarów organizacji. A także ujednolicenie ich w celu łatwego dostępu i przepływu pracy. Integracja z SAP.

Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem SAP R3 ERP. Poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie online, albo też offline. Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów, jak również dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu Studio Magazyn WMS.net z system SAP R3.

Systemy ERP zazwyczaj dokonują integracji poprzez stworzenie jednej bazy danych. Wykorzystuje ona wiele modułów oprogramowania wykorzystywanych w różnych obszarach organizacji do wielu funkcji biznesowych.

Integracja z SAP

Mimo, że idealnym rozwiązaniem był by jeden system ERP dla całej organizacji, wiele większych firm zwykle najpierw tworzy system ERP. Następnie opierając się na tym systemie tworzy zewnętrzne interfejsy do innych systemów oddzielnie. Te interfejsy mogą być bardziej wydajne, a także skuteczniejsze w realizowaniu potrzeb organizacji. Wdrożenie systemu ERP nie jest zadaniem łatwym do osiągnięcia, w rzeczywistości pochłania ono dużo czasu na planowanie, konsultacje. W większości przypadków trwa dłużej niż planowano.

Raportowanie SAP

Wdrożenie rozwiązania STUDIO RAPORTY.net ułatwia i przyśpiesza raportowanie z różnych systemów, aplikacji o zróżnicowanych źródłach danych. Niemiecka firma produkcyjna posiadająca zakład w Środzie Wielkopolskiej wykorzystuje system SAP do ewidencji procesów produkcyjnych, magazynowych i księgowych. Jako narzędzie analityczne wybrała technologie Microsoft SQL reporting services oraz Studio Raporty do zarządzania uprawnieniami oraz interfejs internetowy udostępniania raportów.