INTERNETOWY PROGRAM MAGAZYNOWY

Moduł internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom. Obecnie program magazynowy może okazać się niezbędny.

Dane udostępnia się są wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań, kontrolą operacji magazynowych.

Internet, czyli sieć www była pierwotnie używana wyłącznie do dostarczania statycznych stron zawierających tekst i obrazki. Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste. Wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL pliku, pobierał plik o wskazanej nazwie z dysku serwera. Po tym zwracał go do klienta.

Internetowy program magazynowy

Aplikację internetową wykorzystuje się zwykle w sytuacji, gdy firma prowadzi magazyn na zasadzie outsourcingu (magazyn klienta). Przy czym świadczy usługi magazynowania przede wszystkim innym podmiotom. Właściciel towaru może przez przeglądarkę internetową sprawdzać własne stany magazynowe, kontrolować dokumenty przychodu i rozchodu, czy też rejestrować polecenia wydania oraz awiza dostawy.

Specjalistyczne firmy logistyczne zajmujące się usługami związanymi z prowadzeniem magazynu dla swoich klientów mogą oferować im dostęp do danych za pomocą modułu internetowego.

internetowy system magazynowy

Magazyn Wysokiego Składowania wymaga sprawnego oprogramowania pozwalającego na integrację z popularnym na rynku systemami ERP.

android-w-magazynie-wms-System-mobilnej-obsługi-magazynu

Android w magazynie WMS

System mobilnej obsługi magazynu. Oprogramowanie magazynowe. Palety EUR międzynarodowe gat. II (1200x800mm) zwrotne, nieuszkodzone, cechowane, koloru szarego, suche (bez żadnych śladów olejów, farb, smarów, zabrudzeń technicznych np. cementu i innych) o udźwigu do 1,5 tony. 100% pochodzenia europejskiego, spełniające kryteria stanów użytkowanych palet ładunkowych określonych w europejskiej normie UIC-435-4 oraz karty ECR.
Android w magazynie WMS

integracja-z-systemem-sap-r3-Magazynowy-system-informatyczny

Integracja z systemem SAP R3

Magazynowy system informatyczny. Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem SAP poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine lub OffLine. Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu z system SAP. Rekomendowanym rozwiązaniem do integracji jest moduł systemu SAP o nazwie XI.
Integracja z systemem SAP R3

stany-w-magazynie-Aplikacja-magazynowa-android

Stany w magazynie

Aplikacja magazynowa android. Program magazynowy pozwala nie tylko na bieżącą weryfikację stanów magazynowych, ale także dynamicznie ustala stany na wskazany dzień. Stany magazynowe mogą być prezentowane w sposób zagregowany np. ilości sztuk ogółem, wg magazynów, wg lokalizacji lub innych cech artykułu.
Stany w magazynie

program-magazynowy-studio-magazyn-wms.net-System-WMS

Program magazynowy Studio Magazyn WMS.net

System WMS. Program magazynowy Studio Magazyn WMS.net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo-wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Obsługa magazynu wysokiego składowania wymaga innego podejścia niż za pomocą zwykłego programu magazynowego. Oprogramowanie magazynowe WMS.net to rozwiązania do obsługi magazynu firm handlowych, produkcyjnych oraz firm logistycznych świadczących usługi magazynowania na zasadzie outsourcingu.
Program magazynowy Studio Magazyn WMS.net

program-w-magazynie-kody-kreskowe-Aplikacja-magazynowa-android

Program w magazynie kody kreskowe

Aplikacja magazynowa android. Generowanie kodów kreskowych poprzez program magazynowy to znaczne ułatwienie procesów magazynowych. Dzięki programowi WSM możliwa jest automatyzacja poprzez szybką identyfikację towarów za pomocą kodów kreskowych. Program SoftwareStudio to system wykorzystujący kody kreskowe 1D i 2D jako nośniki informacji o asortymencie. Program może być skonfigurowany w taki sposób, aby generować różne rodzaje kodów kreskowych, w zależności od stosowanych przez firmę rozwiązań technologicznych.
Program w magazynie kody kreskowe

opis-systemu-magazynowego-Aplikacja-magazynowa-android

Opis systemu magazynowego

Aplikacja magazynowa android. Zasady lokacji palet: palety są lokowane na domyślnym regale zdefiniowanym dla kontrahenta, palety są lokowane w miejscach składowania najbliższych lokalizacjom, w których jest już składowany towar danego kontrahenta. Sprzęt komputerowy może być wykorzystywany w różnoraki sposób. Oprogramowanie przyjazne użytkownikowi to takie, które użytkownik korzystający z niego określi mianem programu intuicyjnego. Program magazynowy studio WMS.net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo-wartościowej w magazynie wydzielonym jako Magazyn Wysokiego Składowania. Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet kolumn.
Opis systemu magazynowegoNowoczesne programy do magazynowania dostępne są na terminale z czytnikami kodów kreskowych z systemem Android. Można z nich jednak korzystać nawet z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę Internetową. System magazynowy online firmy SoftwareStudio zgodne jest ze standardem HTML5, CSS3 i JQuery. Nowoczesny program do obsługi magazynu dostępny jest na kolektory z systemem Android, ale również z dowolnego urządzenia poprzez przeglądarkę Internetową.