KONFIGURACJA PROGRAMU MAGAZYNOWEGO

Oprogramowanie magazynowe można w dużym stopniu skonfigurować przez administratora za pomocą szablonów personalizując układ programu wg własnych upodobań.

Rozwiązania SoftwareStudio pozwalają na łatwą konfiguracje menu widocznego na pulpicie. Jak również na konfigurację szybkiego dostępu do rejestrów wybieranych z menu START. A także menu nawigacyjnego znajdującego się po prawej stronie ekranu.

Ustalona konfiguracja zapamiętuje się w bazie danych i pozwala wyświetlać MENU użytkownikowi w różny sposób. W tej chwili dostępne są następujące sposoby prezentacji:

  • klasyczne wyświetlane w górnym pasku;
  • typu Outlook wyświetlane po lewej stronie;
  • Desktop Udostępnia pulpit nawigacyjny z menu typu START oraz skrótami;
  • typu Transakcje, pozwala ;na dostęp do wybranych transakcji z listy wyboru lub po wpisaniu kodu.

Konfiguracja MENU

Program udostępnia użytkownikom możliwość korzystania z kilku różnych sposobów związanych z nawigacją po programie za pomocą tzw. MENU. Każdy użytkownik programu może korzystać z innego sposobu prezentacji. A także nawigacji dostępnych w systemie, są to: menu klasyczne, Outlook, desktop oraz transakcji. Konfiguracja MENU automatycznie zmienia sposób wyświetlania MENU w pozostałych trybach pracy. Dzięki temu administrator nadaje uprawnienia do MENU. Wskazując rodzaj transakcji, opis ikonę, kolejność wyświetlania itp. Wszystkie MENU zmieniają się odpowiednio do ustawień. Konfiguracja MENU składa się z z definicji GRUP przycisków, szczegółowych poleceń (transakcji) wywołujących poszczególne elementy programu. Ostatnim elementem jest konfiguracja skrótów dotyczy jednak to wyłącznie opcji Desktop.

Konfiguracja RAPORTÓW

Raporty zainstalowane na serwerze raportów SQL Server można udostępniać użytkownikom kofnigurując im odpowiednie uprawnienia oraz nadając im przyjazne nazwy. Budowane na tej podstawie MENU raportów pozwala użytkownikowi nawigować wśród wybranych raportów zamiast w „gąszczu” zbędnych informacji. Element konfiguracji raportów pochodzi z modułu programu Studio Raporty (rozwiązanie Buissnes Intelligence) dzięki czemu daje to spore możliwości analityczne i konfiguracji.

Konfiguracja programu magazynowego. Konfiguracja ZESTAWIEŃ

Opcję zestawień jakie wyświetla się dla użytkowników można ustawić w dowolny sposób za pomocą funkcji konfiguracji. Administrator decyduje jakie transakcje będą dostępne w ramach opcji zestawień oraz w jakich sekcjach będą wyświetlane. Ustawienie kolejności pozwala decydować także czy dana transakcja będzie udostępniana w menu po lewej czy po prawej stronie.