Wgląd do danych dotyczących tego, gdzie znajduje się miejsce paletowe jest niezwykle istotny. Pozwala wykorzystać maksymalnie przestrzeń magazynową, nie pozwalając na lokowanie palet tam, gdzie jest to niekorzystne. Stałe miejsca składowania palet można definiować w programie WMS.

Strefy składowania – miejsce dobrze wykorzystane

Miejsce paletowe w programie WMS można wyznaczać poprzez określanie stref. Określone przestrzenie można przypisać do rodzaju przechowywanych tam materiałów. Lokalizacje magazynowe dzieli się na strefy przyporządkowane konkretnym lokalizacjom. Program WMS pozwala na kontrolę miejsc paletowych, bieżące sprawdzanie lokalizacji konkretnych towarów i zapełnienia danego miejsce paletowego. Dzięki temu kierownik magazynu ma ciągły dostęp do wglądu dotyczącego rozmieszczenia miejsca w magazynie, w tym usytuowania palet.

Miejsce paletowe

Palety.net jako moduł oprogramowania WMS

Program Palety.net może funkcjonować samodzielnie. Pozwala na to dostęp z każdego urządzenia z pozycji przeglądarki internetowej. Jednak można go wykorzystywać jako dodatkowy moduł w oprogramowaniu WMS. Uzupełnienie o WMS o Palety.net pozwala na bardziej dokładne zarządzanie stanami magazynowymi. Palety. net to Jest nieocenione narzędzie służące kontrolowaniu rozliczania palet, ich ewidencji, czy uzupełniania informacji dotyczących dostawcy, odbiorcy, przewoźnika czy kierowcy.

Ewidencja magazynowa – miejsce paletowe

Działania w zakresie ewidencji magazynowej są o wiele bardziej skomplikowane w większych magazynach, których przestrzeń musi być dobrze wykorzystana. Dlatego tak ważne jest to, aby nie tylko mieć ciągły dostęp do lokalizacji towarów, albo tez palet, ale również móc ustalać strefy przechowywania w zależności od rodzaju towarów. Ustalenie miejsc składowania jest o wiele bardziej praktyczne niż korzystanie z informacji o ogólnym stanie magazynowym.