Systemy do zarządzania magazynami umożliwiają tworzenie dokumentacji związanej z między innymi przyjęciami i wydaniami. Notatki i załączniki w systemie WMS SoftwareStudio to funkcjonalność systemu, która pozwala na dodawanie istotnych informacji. Dzięki temu są one w jednym miejscu przypisane do danego zlecenia.

Notatki i załączniki w systemie WMS

Notatki i załączniki w systemie WMS

Użytkownik systemu podczas tworzenia nowego zlecenia przyjęcia, albo też wydania może dodać uwagi, ale też załączyć dodatkowe pliki. Można to zrobić zarówno jako administrator systemu, jak i poprzez rolę „klient” dedykowaną kontrahentom.

Notatki i załączniki w systemie WMS

Podczas tworzenia nowego zlecenia pojawia się okno do wypełniania danych dotyczących konkretnego zlecenia. Tuż nad polami do wypełnienia dostępne są opcje takie jak:

  • usługi
  • notatki
  • pliki
  • załączniki
  • zdjęcia

Zalety rozwiązania jakim są notatki i załączniki w systemie WMS

Notatki

Po wybraniu opcji „notatki” wyświetla się pole

Notatki i załączniki w systemie WMS

Wystarczy wybrać „dodaj nowy” i wypełnić wszystkie pola, które chce się uzupełnić. Dodatkowe notatki pozwalają na dodanie istotnych uwag dotyczących przyjmowanego/wydawanego asortymentu. Te informacje mogą pomóc zarówno kierowcy podczas transportu, ale też pracownikom ustalających miejsca paletowe. Notatki mogą służyć na przykład jako uwagi dotyczące tego, jak należy obchodzić się z danym rodzajem asortymentu. Notatką może być każda informacja, którą uznaje się za istotną i konieczną do przekazania. Jako, że jest dopisana do konkretnego zlecenia, będzie zawsze widoczna po spojrzeniu w system.

Pliki, załączniki i zdjęcia

Te możliwości służą dodawaniu innych informacji, kiedy sama notatka nie będzie wystarczająca. Może to być zdjęcie uszkodzonych w transporcie palet, albo też zdjęcie, które potwierdza, że do magazynu nie dotarła wystarczająca ich liczba. Jeśli chodzi o „pliki” – można tworzyć foldery, które łatwo jest załadować poprzez wybór konkretnych wybranych z dysku plików. „Załącznikami” mogą być różne rodzaje plików, często są to dokumenty excel, ale mogą one mieć różne formaty: .docx .xlsx .pptx .pdf .7z .bmp .cdr .chm .dat .dwg .gif .html .jpg .png *.ppsx .psd .zip .rar