Rozwiązania wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery do ich realizacji. Funkcjonowanie dobrego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa logistyczna, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez systemu WMS. Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje. Związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego, a także usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety (pojemnika). Nowoczesny magazyn WMS.

System magazynowy WMS

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą programu komputerowego. Nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale też poprzez Internet z dowolnego miejsca na ziemi. Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacji internetowych ASP.net pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych. Lokalizacjach, dokumentach itp. pracownikom firmy obsługującej magazyn, a także klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania.

Dobra materialne przyjęte do magazynu są umieszczane w tej palecie zgodnie z dokumentacją. Z niej wynika, jakie dobra, a także w jakiej ilości są ulokowane w konkretnej palecie (pojemniku). Paleta otrzymuje w miejscu identyfikacji zakodowany adres określający miejsce składowania. Tworząc określoną strukturę organizacyjną magazynu(ów) należy brać pod uwagę rolę jaką magazyn spełnia w łańcuchu logistycznym. Gdyż struktura ta powinna w każdym przypadku być dostosowana w sposób indywidualny do roli spełnianej przez magazyn.

System zarządzania magazynem. Wykorzystanie technologii raportów instalowanych na serwerze SQL powoduje, że szybkość wykonania raportu nawet dla dużych baz danych jest bardzo duża. A podłączenia ich do aplikacji internetowej ASP.net pozwala na prezentowanie wyników za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej. Funkcje raportów standardowo pozwala eksportować uzyskane wyniki do arkuszy kalkulacyjnych Excel, dokumentów Worda czy też PDF.

W celu określenia roli poszczególnych magazynów, a także ich odpowiednim skonfigurowaniu w systemie informatycznym należy przedstawić. Parametry techniczno-wydajnościowe użytkowanych obiektów, jak również wyposażenia; Plany przepływu masy towarowej przez magazyn; Dane kosztowe; Harmonogramy pracy krótko, a także długookresowych.

System-magazynowy-WMS

SYSTEM MAGAZYNOWY WMS, nowoczesny magazyn wms

Nowoczesny magazyn WMS
Nowoczesny magazyn WMS
Awizacja dostaw

Program magazynowy

Ewidencja w magazynie prowadzona jest za pomocą dokumentów: Przyjęcia zewnętrznego Pz, Wydania zewnętrznego Wz, Zmiany lokalizacji Zl, Rozchodu wewnętrznego Rw, Przychodu wewnętrznego Pw. Dokumenty Zl dotyczą przesunięcia towaru do strefy kompletacji. Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji, a także program magazynowy. Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach magazynowych systemów MWS (magazyn wysokiego składowania) jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie, jak również kontrola przebiegu obrotu magazynowego. Każdy zarejestrowany ruch towaru w magazynie przez magazyniera tworzy historię zdarzeń. Szczegółowe zapisy gwarantują możliwość precyzyjnego śledzenie towaru na każdym etapie przyjmowania, przechowywania i wydania.

Program magazynowy
Program magazynowy
Zarządzanie oknami czasowymi

Android WMS

Program magazynowy Studio Magazyn WMS.net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo-wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Istotą programu jest możliwość prowadzenia w nim ewidencji przyjmowania, magazynowania, konfekcjonowania, komisjonowania oraz wydania towarów z dokładnością do miejsca składowania i/lub numeru partii dostawy. Obsługa magazynu wysokiego składowania wymaga innego podejścia niż za pomocą zwykłego programu magazynowego, dlatego program dostępny jest w wersji przeglądarkowej (webowej) jak i na platformę ANDROID. Android WMS jest więc modułem magazynowym, który instaluje się na tabletach, kolektorach lub terminalach z systemem Android.

Android WMS
Android WMS
Systemy magazynowe WMS
Systemy magazynowe WMS
Platforma VSS.net

WMS ANDROID 2019

WMS Android stanowi moduł systemu do obsługi magazynu. Uruchamiając WMS Android na mobilnym urządzeniu z wbudowanym skanerem kodów kreskowych zyskujemy nową jakość pracy magazynierów.

WMS ANDROID 2019
WMS ANDROID 2019
Awizacje transportu

Android w magazynie WMS

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania bez wdrożonego programu do jego obsługi. Program magazynowy Studio Magazyn WMS.net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo-wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Istotą programu jest możliwość prowadzenia w nim ewidencji Operacji: przyjmowania, magazynowania, konfekcjonowania, komisjonowania oraz wydawania towarów z dokładnością do miejsca składowania i/lub numeru partii dostawy. Obsługa magazynu wysokiego składowania wymaga innego podejścia niż za pomocą zwykłego programu magazynowego. Oferujemy rozwiązania do obsługi magazynu własnego lub dla firm świadczących usługi magazynowania na zasadzie outsourcingu. Program jest rozwijany przez polskie studio programistyczne.

Android w magazynie WMS
Android w magazynie WMS
Awizacja w transporcie

Program magazynowy WMS.net

Aplikacja do magazynu wysokiego składowania, pozwalająca na ewidencję towarów znajdujących się w magazynie z dokładnością do miejsca składowania oraz informacją o numerach seryjnych lub numerach partii produkcyjnych i terminach przydatności do spożycia (data ważności). Możliwość korzystania z programu zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet pozwala wdrożyć system magazynowy w firmach wielooddziałowych znajdujących się nie tylko w Polsce, ale w dowolnym kraju na świcie z dostępem do Internetu.

Program magazynowy WMS.net
Program magazynowy WMS.net

SYSTEM MAGAZYNOWY WMS, nowoczesny magazyn wms

System awizacji transportu

Systemy składowania

Składowanie magazynowe wymaga odpowiednich systemów składowania. Informatyczny System magazynowy WMS.net umożliwia bieżące monitorowanie przesyłek, zmian miejsc magazynowania, a także rozkładu wszystkich towarów. Poprzez stabilny system oparty na najnowszych rozwiązaniach technologicznych możliwe jest precyzyjne kontrolowanie miejsc składowania towarów, jak również palet. Za pomocą systemu WMS.net pracownicy magazynów wysokiego składowania mogą z największą dokładnością stwierdzić w jakim miejscu umiejscowione są produkty, jakie mają numery partii oraz jaka jest ich data ważności. Bezproblemowo dokonują również analizy innych danych dostępnych w aplikacji.

System zarządzania transportem

Cel przechowywania

Etykiety logistyczne gs1 umożliwiają automatyczne gromadzenie danych na każdym etapie w łańcuchu dostaw, a w magazynie na etapie przyjęcie i wydawania. System magazynowy WMS w takich firmach zwykle istniał wyłącznie na papierze, albo też w głowie magazyniera. Dostępne mechanizmy wymiany informacji między kontrahentami oraz moduł b2b pozwalają klientom magazynu na bieżąco monitorować stany magazynowe, dostępność rotacje czy też zaleganie.

Awizacja kierowcy

System obsługi magazynu

Podczas eksportu danych w dolnym pasku tabeli danych jest wyświetlany komunikat o wykonywanej funkcji. Optymalny dobór urządzeń i oprogramowania, z szerokiego spektrum producentów, dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów oraz doradztwo i obsługę serwisową wchodzą w zakres usługi. Program wysyła do wagi paletowej komunikat sterujący, który powoduje odczytanie wagi. Zastosowanie systemu informatycznego w magazynie związane jest z zakupem sprzętu oraz oprogramowania.

Platforma okna czasowe

PROGRAMY WMS 2019

System magazynowy WMS oferuje poziomy cenowe dopasowane do polskiego rynku i polskich przedsiębiorców.

YMS program

SYSTEM MAGAZYNOWY WMS.net

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych.

NOWOCZESNY MAGAZYN WMS, system magazynowy wms.

 • Wykorzystanie technologii raportów instalowanych na serwerze SQL powoduje, że szybkość wykonania raportu nawet dla dużych baz danych jest bardzo duża, a podłączenia ich do aplikacji internetowej ASP;
 • net pozwala na prezentowanie wyników za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej;
 • Funkcje raportów standardowo pozwala eksportować uzyskane wyniki do arkuszy kalkulacyjnych Excel, dokumentów Worda czy też PDF;
 • Rozwiązania wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery do ich realizacji;
 • Funkcjonowanie dobrego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa logistyczna, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez systemu WMS;
 • Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje. Związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego, a także usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety (pojemnika);
 • Dobra materialne przyjęte do magazynu są umieszczane w tej palecie zgodnie z dokumentacją. Z niej wynika, jakie dobra, a także w jakiej ilości są ulokowane w konkretnej palecie (pojemniku);
 • Paleta otrzymuje w miejscu identyfikacji zakodowany adres określający miejsce składowania;
 • Tworząc określoną strukturę organizacyjną magazynu(ów) należy brać pod uwagę rolę jaką magazyn spełnia w łańcuchu logistycznym. Gdyż struktura ta powinna w każdym przypadku być dostosowana w sposób indywidualny do roli spełnianej przez magazyn;
 • W celu określenia roli poszczególnych magazynów i ich odpowiednim skonfigurowaniu w systemie informatycznym należy przedstawić. Parametry techniczno-wydajnościowe użytkowanych obiektów, a także wyposażenia; Plany przepływu masy towarowej przez magazyn; Dane kosztowe; Harmonogramy pracy krótko, jak również długookresowych;
 • Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą programu komputerowego, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale poprzez Internet z dowolnego miejsca na ziemi;
 • Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacji internetowych ASP.net pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych, lokalizacjach, czy też dokumentach itp;
 • pracownikom firmy obsługującej magazyn, a także klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania;
Awizacja transportu online
Awizacja transportu online

Systemy YMS pomagają zoptymalizować operacje pracowników magazynu oraz platform załadunkowych. Rozwiązanie typu awizacja transportu online zmniejsza przestoje ciężarówek oraz eliminuje chaotyc…

Platforma do awizacji
Platforma do awizacji

Najnowsze technologie coraz skuteczniej wspomagają oraz podnoszą efektywność pracy magazynierów, logistyków, czy przewoźników. Jednym z praktycznych narzędzi jest platforma do awizacji od Sof…

System mobilnej obsługi magazynu
System mobilnej obsługi magazynu

Nowoczesny system mobilnej obsługi magazynu to profesjonalny, wysoce wyspecjalizowany system klasy WMS (Warehouse Management System) zapewniający kompleksowe wsparcie i optymalizację szeroko pojęt…

Korzyści systemu WMS Online
Korzyści systemu WMS Online

WMS online zapewnia pracę przez Internet z wykorzystaniem smartfonów lub tabletów. Wykorzystanie urządzeń z systemem Android pozwala magazynierom na szybkie rejestrowanie zdarzeń. Program WMS on…

WMS – nowy poziom zarządzania magazynem
WMS – nowy poziom zarządzania magazynem

Zarządzanie operacjami magazynowymi to skomplikowane zajęcie. Wymaga ono pilnowania terminów, dbania o rozłożenie towarów na magazynie, a także zarządzania transportami przychodzącymi i wycho…