OPERACJE MAGAZYNOWE

Program WMS pozwala na ewidencję czynności wykonywanych przez pracowników magazynu w powiązaniu z dokumentami przyjęcia i wydania.

Wykonywanie czynności związanych z obsługą magazynu (operacje magazynowe) można powiązać z rejestracją usług dodatkowych wraz z ewidencją kosztów z tym związanych. Każdy dokument przyjęcia i wydania z magazynu może mieć dopisane dowolne pozycje usług stanowiących. Wartość dodaną do operacji przyjęcia, a także wydania.

Operacje magazynowe to na przykład te, które są związane z obsługą magazynu wysokiego składowania są czynności związane z przepakowaniem towaru. Z jednej jednostki logistycznej w inną, oklejanie, czy też foliowanie itp.

Każda z tych czynności traktowana jako usługa dodana może być ewidencjonowana nie tylko jako oddzielne zapisy w rejestrze usługa, czyli operacji magazynowych. Ale także w powiązaniu z dokumentami przyjęcia do magazynu i wydania z magazynu, a więc bezpośrednio odnoszące się do określonego kontrahenta.

Zapisane w ten sposób dane służą do raportowania i zestawiania kosztów usług dodatkowych. Wraz z możliwością analizy wykorzystania pracy magazynu wynikającej z prac dodatkowych.

operacje magazynowe

Operacje magazynowe, czynności wykonywane w magazynie, usługi magazynowe, ewidencja usług, rejestracja działań w magazynie, pakowanie, kompletacja, drukowanie, wysyłka, spedycja

Operacje wewnętrzne

Wszelkiego typu Operacje magazynowe można realizować za pomocą przenośnych terminali z czytnikami kodów kreskowych np. Symbol Motorola z Windows Mobile lub Windows CE podłączonych drogą radiową bezpośrednio (on-line) z bazą danych. System obsługi terminali stanowi dodatkowy moduł systemu magazynowego. Operacje wewnętrzne polegające na przemieszczenia towarów pomiędzy strefami w obrębie jednego magazynu, mogą dotyczyć reorganizacji magazynu. Umieszczenia konkretnego nośnika w gnieździe, a także kompletacji nowego nośnika.

Logistyka magazynowa

Dobrze przeprowadzony proces wdrażania lub modernizacji procesów logistycznych oraz dobór odpowiedniego sprzętu do obsługi systemów regałowych przynosi wymierne oszczędności finansowe. A także wyklucza błędy związane np. z dopasowaniem odpowiedniego korytarza roboczego czy wysokości obsługiwanych poziomów składowania. Dobry Operator logistyczny korzysta z nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających codzienną pracę magazynu.


Operacje magazynowe – komisjonowanie

Komisjonowanie, czyli order picking, polega na przepakowaniu towarów. Rejestruje się je przez dokumenty: rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Przy przepakowaniu towaru na mniejsze wymaga się zastosowania odpowiedniego współczynnika kosztów magazynowania.

komisjonowanie