Program do prowadzenia magazynu, Program WMS, android do magazynu

Bezpieczeństwo w magazynie

BEZPIECZEŃSTWO W MAGAZYNIE

Najważniejszymi elementami infrastruktury magazynowej są regały i wózki do ich obsługi.

Już na etapie wyposażania magazynu w regały i wózki trzeba myśleć o przyszłym, bezpiecznym ich użytkowaniu.

Powszechnie uważa się, że podnoszenie poziomu bezpieczeństwa dokonuje się tylko poprzez stosowanie osłon, a także technicznych środków zapewniających bezpieczeństwo w magazynie oraz przestrzeganie przepisów BHP.

(więcej…)
program magazynowy online lokalizacje

Program magazynowy WMS

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS

Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują program magazynowy WMS w ich realizacji.

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez programu magazynowego WMS.

Internetowy program magazynowy WMS to oprogramowanie do magazynu wysokiego składowania. Dobra materialne przyjęte do magazynu są umieszczane w tej palecie zgodnie z dokumentacją, z której wynika, jakie dobra i w jakiej ilości są ulokowane w konkretnej palecie (pojemniku). Paleta otrzymuje w miejscu identyfikacji zakodowany adres określający miejsce składowania.

(więcej…)

wybór oprogramowania magazynowego

Integracja z SAP

INTEGRACJA Z SAP – Integracja programu magazynowego SoftwareStudio z systemem SAP

Integracja jest bardzo ważnym elementem systemu ERP. Głównym celem ERP jest integracja danych i procesów ze wszystkich obszarów organizacji. A także ujednolicenie ich w celu łatwego dostępu i przepływu pracy. Integracja z SAP.

Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem SAP R3 ERP. Poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie online, albo też offline. Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów, jak również dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu Studio Magazyn WMS.net z system SAP R3.

(więcej…)