Dokumenty w programie WMS można wprowadzać zarówno przez przeglądarkę internetową jak i z poziomu modułu Windows. Obsługa każdego dokumentu składa się zasadniczo z dwóch elementów. Wprowadzenia informacji nagłówkowych – ogólnych, oraz szczegółowych pozycji dokumentu.

Przyjęcia do magazynu

Dokumenty magazynowe związane z przyjmowaniem towaru podzielone zostały na kilka sekcji:

  • zlecenia przyjęć do magazynu
  • przyjęcia zewnętrzne na podstawie zlecenia
  • Przyjęcia bezpośrednie (bez dokumentu zlecenia)
  • przychody wewnętrzne
  • Import dokumentów magazynowych z plików excel XLS.
program-wms-przyjęcia
program-wms-przyjęcia-rejestr
program-wms-usługi-magazynowe
program-wms-przyjmowanie-palet
program-wms-przyjmowanie-view


Wydania z magazynu

Dokumenty wydania z magazynu w programie WMS podzielone zostały na kilka sekcji:

program-wms-wydania
program-wms-zlecenia-wydania


Przesunięcia

program-wms-przesuniecia

Dokumenty zmiany położenia towaru w magazynie w systemie WMS podzielone zostały na kilka sekcji:

Kompletacja

Proces kompletacji w magazynie polega na stworzeniu nowej jednostki logistycznej na podstawie dokumentu magazynowego zlecenia kompletacyjnego. Kompletacja może odbywać się ad hoc na podstawie zamówień klientów (zleceń wysyłki) lub być tworzona na podstawie planów (schematy kompletacyjne).

program-wms-kompletacja
program-wms-dokument-kompletacyjny
program-wms-rejestr-kompletacja

systemy-klasy-wms-WMS-system-zarządzania-magazynem

Systemy klasy WMS

WMS system zarządzania magazynem. Nadwyżki z inwentury , czyli oprogramowanie WMS. Zatwierdzenie arkusza inwentaryzacyjnego powoduje utworzenie dokumentów nadwyżek w magazynie. Pozycja menu wyświetla dokumenty nadwyżki zapisane automatycznie przy zamknięciu inwentury. Dokumenty nie są modyfikowane. W rejestrze aktywne są funkcje podglądu, wydruku oraz uruchomienia pozostałych rejestrów dokumentów magazynowych.
Systemy klasy WMS

nadwyżki-z-inwentury--Oprogramowanie-WMS

Nadwyżki z inwentury

Oprogramowanie WMS. Zatwierdzenie arkusza inwentaryzacyjnego powoduje utworzenie dokumentów nadwyżek w magazynie. Pozycja menu wyświetla dokumenty nadwyżki zapisane automatycznie przy zamknięciu inwentury. Dokumenty nie są modyfikowane. W rejestrze aktywne są funkcje podglądu, wydruku oraz uruchomienia pozostałych rejestrów dokumentów magazynowych.
Nadwyżki z inwentury

magazyn-System-zarządzania-magazynem-WMS

Magazyn

System zarządzania magazynem WMS. Dzięki modułowi Magazyn uzyskujemy większą efektywność zarządzania gospodarką magazynową przedsiębiorstwa. System odzwierciedla wszystkie procesy zachodzące w magazynach. Dostarcza aktualnych informacji o stanach, wartości oraz miejscach składowania towarów w magazynie. Pracę z modułem ułatwia możliwość integracji ze standardowymi urządzeniami zewnętrznymi, np. wagi elektroniczne, czytniki kodów kreskowych. Moduł obsługuje dokumenty magazynowe przyjęć i wydań wewnętrznych i zewnętrznych, pozwala na ewidencję wiele magazynów. Dokumenty i wydruki można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowników. System umożliwia kontrolę zapasów towarów znajdujących się w magazynach przez stosowanie zapasów minimalnych. Rozbudowane funkcje kartoteki towarowej pozwalają na określanie grup i cech danego towaru (również jako Operacje zbiorcze), co ułatwia zarządzanie kartotekami towarowymi.
Magazyn

komisjonowanie-System-do-obsługi-magazynów

Komisjonowanie

System do obsługi magazynów. Komisjonowanie – order picking – polega na przepakowaniu towarów i jest rejestrowane przez dokumenty: rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Przy przepakowaniu towaru na mniejsze palety wymagane jest zastosowanie odpowiedniego współczynnika kosztów magazynowania.
Komisjonowanie

prezentacja-systemu-magazynowego-System-zarządzania-magazynem

Prezentacja systemu magazynowego

System zarządzania magazynem. Film prezentuje system WMS w wersji 2016. Pokazywane są dokumenty zlecenia przyjęcia, przyjęcia na podstawie zlecenia, oraz PZ bezpośrednie. Ponadto prezentacja zawiera pokaz wizualizacji 2D magazynu, czyli zajętości miejsc składowania (regałów i półek) w magazynie wysokiego składowania.
Prezentacja systemu magazynowego

oprogramowanie-do-obsługi-magazynu-Magazynowy-system-informatyczny

Oprogramowanie do obsługi magazynu

Magazynowy system informatyczny. Aplikacja do obsługi magazynu Studio Magazyn WMS.net spełnia najnowsze standardy i wymagania stron www, jest więc zgodna z HTML5, wykorzystuje CSS3 oraz JQuery. Aby móc korzystać z aplikacji do obsługi magazynu, należy mieć odpowiednią ilość dostępnego miejsca na dysku jakiegoś serwera WWW, na którym umieścimy naszą aplikację świadczącą usługi poprzez Internet. W systemie Windows taką usługę można uruchomić instalując Internet Information Services (IIS Server). Aplikacja do obsługi magazynu dla kontrahentów firm logistycznych znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom (np. właścicielom przechowywanego towaru) wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań, kontrolą Operacji magazynowych (wgląd w dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, kompletacji itp.).
Oprogramowanie do obsługi magazynu