Dokumenty programu WMS

Dokumenty w programie WMS można wprowadzać zarówno przez przeglądarkę internetową jak i z poziomu modułu Windows. Obsługa każdego dokumentu składa się zasadniczo z dwóch elementów. Wprowadzenia informacji nagłówkowych – ogólnych, oraz szczegółowych pozycji dokumentu.

Przyjęcia do magazynu

Dokumenty magazynowe związane z przyjmowaniem towaru podzielone zostały na kilka sekcji:

  • zlecenia przyjęć do magazynu
  • przyjęcia zewnętrzne na podstawie zlecenia
  • Przyjęcia bezpośrednie (bez dokumentu zlecenia)
  • przychody wewnętrzne
  • Import dokumentów magazynowych z plików excel XLS.

program-wms-przyjęcia

program-wms-przyjęcia-rejestr

program-wms-usługi-magazynowe

program-wms-przyjmowanie-palet

program-wms-przyjmowanie-view

Wydania z magazynu

Dokumenty wydania z magazynu w programie WMS podzielone zostały na kilka sekcji:

program-wms-wydania

program-wms-zlecenia-wydania

Przesunięcia

Dokumenty zmiany położenia towaru w magazynie w systemie WMS podzielone zostały na kilka sekcji:
program-wms-przesuniecia

 

 

Kompletacja

Proces kompletacji w magazynie polega na stworzeniu nowej jednostki logistycznej na podstawie dokumentu magazynowego zlecenia kompletacyjnego. Kompletacja może odbywać się ad hoc na podstawie zamówień klientów (zleceń wysyłki) lub być tworzona na podstawie planów (schematy kompletacyjne).

program-wms-kompletacja

 

program-wms-dokument-kompletacyjny

program-wms-rejestr-kompletacja