Pełna historia każdej jednostki towarowej, a także śledzenie w łańcuch dostaw (ang. traceability) w zakresie: dokumentów, procesów, partii, lokalizacji, pracowników itp. zapewnia najwyższy poziom kontroli nad towarem. Stany magazynowe są w pełni zgodne ze stanem faktycznym, dzięki ciągłej kontroli, a także inwentaryzacji.

Magazynowy system informatyczny

Stany magazynowe zgodne ze stanem faktycznym. Pełna historia każdej jednostki towarowej, a także śledzenie w łańcuch dostaw (ang. traceability) w zakresie. Dokumentów, procesów, partii, lokalizacji, czy też pracowników itp. zapewnia najwyższy poziom kontroli nad towarem. Stany magazynowe są w pełni zgodne ze stanem faktycznym, dzięki ciągłej kontroli, jak również inwentaryzacji. .

Magazynowy-system-informatyczny

MAGAZYNOWY SYSTEM INFORMATYCZNY, stany magazynowe zgodne ze stanem faktycznym

Stany magazynowe zgodne ze stanem faktycznym

Pełna historia każdej jednostki towarowej, a także śledzenie w łańcuch dostaw (ang. traceability) w zakresie. Dokumentów, procesów, partii, lokalizacji, pracowników itp. zapewnia najwyższy poziom kontroli nad towarem. Stany magazynowe wykazywane przez oprogramowanie jest w pełni zgodne ze stanem faktycznym, dzięki ciągłej kontroli, a także inwentaryzacji.

Stany magazynowe zgodne ze stanem faktycznym

Konsultanci SoftwareStudio prowadzą wdrożenia programów wg różnych metod, w tym najczęściej metodyki wdrożeniowej, pozwalającej wypracować optymalne dla danego Klienta rozwiązanie biznesowo-informatyczne, w oparciu o indywidualne podejście do jego potrzeb oraz o doświadczenie zdobyte podczas wieloletnich wdrożeń, a także pracy z klientami różnorodnych branż. Metodyka wdrożenia bazuje na światowych standardach zarządzania projektami, zdefiniowanych przez organizację Project Management Institute. Metodyka ta wyróżnia się całościowym spojrzeniem na cykl życia systemów IT. Podejście to obejmuje sprawne wdrożenie systemów, ich efektywne użytkowanie, utrzymanie, a także rozwój.

Metodyka wdrożenia systemu magazynowego
Metodyka wdrożenia systemu magazynowego

Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem Corax ERP poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine ponieważ program Corax ERP pracuje na bazie MS SQL 2008 server tak samo jak program magazynowy. Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów, jak również dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu Studio Magazyn WMS.net z system Corax.

Integracja z systemem ERP Corax Humansoft
Integracja z systemem ERP Corax Humansoft

Wdrożenie systemu WMS to wprowadzenie ewidencji lokalizacji (lokacji, czyli miejsc składowania) w magazynie co eliminuje konieczność poszukania danego artykułu. Wprowadzenie zasad, a także priorytetów rozłożenia towaru w regałach pozwala zmaksymalizować wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej.

Wykorzystywanie powierzchni magazynowej
Wykorzystywanie powierzchni magazynowej

Pełna historia każdej jednostki towarowej i śledzenie w łańcuch dostaw (ang. traceability) w zakresie: dokumentów, procesów, partii, lokalizacji, pracowników itp. zapewnia najwyższy poziom kontroli nad towarem. Stany magazynowe wykazywane przez oprogramowanie jest w pełni zgodne ze stanem faktycznym, dzięki ciągłej kontroli i inwentaryzacji.

Stany magazynowe zgodne ze stanem faktycznym
System zarządzania transportem

Czas realizacji zlecenia

Skrócenie czasu kompletacji poprzez optymalizację procesów magazynowych, ustalanie ścieżki zbiórki, algorytmy rezerwacji czy obsługa wieloetapowych procesów ( kompletacja dwufazowa, falowa itd. ) pozwala zminimalizować czasy realizacji zleceń magazynowych (proces przyjęcia, kompletacji i wydawania z magazynu).

Czas realizacji zlecenia
Czas realizacji zlecenia

Wdrożenie systemu informatycznego. Praca z komputerem składa się z czterech elementów: wprowadzenie informacji, przetworzenie, przechowywanie, udostępnianie. Wszystkie te etapy są konieczne, niezależnie od zadań jakie stawiamy maszynom cyfrowym w dowolnym przedsiębiorstwie.

Wdrożenie oprogramowania w magazynie
Wdrożenie oprogramowania w magazynie

MAGAZYNOWY SYSTEM INFORMATYCZNY, stany magazynowe zgodne ze stanem faktycznym

YMS program

Stany magazynowe zgodne ze stanem faktycznym

Pełna historia każdej jednostki towarowej, jak również śledzenie w łańcuch dostaw (ang. traceability) w zakresie: dokumentów, procesów, partii, lokalizacji, pracowników itp. zapewnia najwyższy poziom kontroli nad towarem. Stany magazynowe wykazywane przez oprogramowanie jest w pełni zgodne ze stanem faktycznym, dzięki ciągłej kontroli, a także inwentaryzacji.

Platforma okna czasowe

WMS magazynowy system informatyczny

Mając dostęp do Internetu, pracownik lub kontrahent jest w stanie wykorzystywać wszystkie funkcjonalności systemu w dowolnym miejscu, a także czasie. WMS Magazynowy system informatyczny może być wyposażony w moduł MULTILANGUAGE. Umożliwia on osobie korzystającej z programu magazynowego wyświetlanie interfejsu w wybranym języku. System do obsługi magazynów obejmuje także terminale mobilne (kolektory danych). Wyposażone one są w czytniki kodów kreskowych pozwalają magazynierom na szybką i precyzyjną pracę, dzięki skanowaniu kodów na paletach SSCC

System zarządzania transportem

Aplikacja magazynowa WMS

Magazynowy system informatyczny (ang. WMS – Warehouse Management System) to wykorzystywany w logistyce program do zarządzania ruchem produktów w magazynach. Elementem takiego systemu jest aplikacja magazynowa na przenośne, mobilne urządzenia. Zwane są one kolektorami danych. Kolektory danych mogą być wyposażone w system Android.

System awizacji transportu

Koordynowaniu prac magazynowych

System WMS służy koordynowaniu prac magazynowych. Magazynowy system informatyczny jest to wysoce wyspecjalizowane system usprawniający kluczowe procesy zachodzące w magazynach. Mają one duże znaczenie przede wszystkim dla operatorów (usługodawców) logistycznych, obsługujących w swoich magazynach, a także terminalach codziennie dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców.

Platforma do awizacji

Wysyłanie towaru z magazynu

Zwykle stany magazynowe w dwóch niezależnych programach nie będą zgodne, bo każdy może wprowadzać inne dane. Drukuje termicznie i termotransferowo. Lepszy poziom obsługi klientów – wdrożony system WMS pozwala na dokładne planowanie obsługi dostaw, umożliwia rezerwację doków lub bram załadunkowych, przygotowanie materiałów dokładnie w odpowiednim czasie i miejscu.

STANY MAGAZYNOWE ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM, magazynowy system informatyczny.

  • Pełna historia każdej jednostki towarowej, a także śledzenie w łańcuch dostaw (ang. traceability) w zakresie. Dokumentów, procesów, partii, lokalizacji, pracowników itp. zapewnia najwyższy poziom kontroli nad towarem;
  • Stany magazynowe wykazywane przez oprogramowanie jest w pełni zgodne ze stanem faktycznym, dzięki ciągłej kontroli, a także inwentaryzacji;
  • Zapewnia najwyższy poziom kontroli nad towarem;
  • Stany magazynowe wykazywane przez oprogramowanie jest w pełni zgodne ze stanem faktycznym, dzięki ciągłej kontroli, a także inwentaryzacji;