Dzięki optymalnemu zarządzaniu powierzchnią magazynową realizacja zleceń przebiega sprawniej, a także możliwa jest obsługa większej ilości zleceń każdego dnia przy wykorzystaniu niezmienionych zasobów. Zarządzanie przestrzenią magazynową jest niezwykle ważne.

Rozwiązania w technologii ASP.net buduje się za pomocą szablonów, które można szybko, jak również łatwo dopasować do indywidualnych wymagań użytkowników. Lista pozycji skorowidza wyświetla się poprzez użycie przycisku listy rozwijanej.

Zarządzanie przestrzenią magazynową – program

WMS dla operatorów logistycznych, czyli magazynowy system informatyczny. Dlatego jeśli zawsze się umowę na świadczenie usługi magazynowania i w ramach tej usługi będą państwo transportować towar w wyznaczone miejsce, to świadczoną usługę można uznać za usługę magazynowania.

Kontrahenci – wgrywanie danych do tabeli knkon – dotyczy klientów, pracowników, partnerów, a także spedytorów itp. Pozwala na kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową, z pełną identyfikacją towaru przypisanego do konkretnych miejsc składowania, czyli lokalizacji.

ZARZĄDZANIE POWIERZCHNIĄ MAGAZYNOWĄ, a więc Program do zarządzania magazynem.

Program-do-zarządzania-magazynem

PROGRAM DO ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM, zarządzanie powierzchnią magazynową

program magazynowy
ZARZĄDZANIE POWIERZCHNIĄ MAGAZYNOWĄ
ZARZĄDZANIE POWIERZCHNIĄ MAGAZYNOWĄ

Dzięki temu można zweryfikować zgodność znajdującego się towaru na każdej palecie. Poza – filtrowanie wartości poza zdefiniowanym przedziałem liczbowym. Za pomocą projektanta tabel administrator może zdecydować dla poszczególnych rejestrów jakie kolumny mają być wyświetlane, czy też jakie mają być ich etykiety (opisy nagłówków kolumn), oraz określić kolor czcionki dla każdej kolumny oraz tło.

Programy mobilne na zamówienie
Programy mobilne na zamówienie
System magazynowy WMS

Ruch towarów

Systemy WMS doskonale sprawdzają się w centrach logistycznych, gdzie ruch towarów jest intensywny, w jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, jak również wysyłka – skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji operacji zachodzących w systemie, przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie – bez konieczności żmudnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych. Oznacza to, że system WMS można odpowiednio zintegrować z innymi systemami wykorzystanymi przez przedsiębiorstwa w sferze logistyki. Istotną rolę dla usługodawców logistycznych może stanowić możliwość planowania wysyłek z magazynu w taki sposób, aby zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów, a także skrócić czas magazynowania i obniżyć w ten sposób koszty „zamrożenia” kapitału obrotowego.

Ruch towarów
Ruch towarów
Automatyczny magazyn wysokiego składowania

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PROGRAM

Oferta SoftwareStudio obejmuje zarządzanie magazynem program klasy WMS. Oferujemy magazynowy system informatyczny w modelu SaaS, czyli Software as a Service. Wybór oprogramowania w modelu SaaS, pozwala firmie przenieść odpowiedzialność, a także zadania związane z utrzymywaniem serwerów na zewnątrz. SoftwareStudio posiada chmurę prywatną w jednym z największych Data Center w Polsce, firma ATMAN Warszawa.

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PROGRAM
ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PROGRAM
Magazynowy system informatyczny

ZARZĄDZANIE POWIERZCHNIĄ MAGAZYNOWĄ

Dzięki optymalnemu zarządzaniu powierzchnią magazynową realizacja zleceń przebiega sprawniej, a także możliwa jest obsługa większej ilości zleceń każdego dnia przy wykorzystaniu niezmienionych zasobów.

ZARZĄDZANIE POWIERZCHNIĄ MAGAZYNOWĄ
ZARZĄDZANIE POWIERZCHNIĄ MAGAZYNOWĄ

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania bez wdrożonego programu do jego obsługi. Program magazynowy Studio Magazyn WMS.net do ewidencji ilościowo-wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Istotą programu jest możliwość prowadzenia w nim ewidencji Operacji: przyjmowania, magazynowania, konfekcjonowania, komisjonowania, a także wydawania towarów z dokładnością do miejsca składowania, albo też/i numeru partii dostawy. Obsługa magazynu wysokiego składowania wymaga innego podejścia niż za pomocą zwykłego programu magazynowego. Oferujemy rozwiązania do obsługi magazynu własnego, albo też dla firm świadczących usługi magazynowania na zasadzie outsourcingu.

Android w magazynie WMS
Android w magazynie WMS
Magazynowe systemy informatyczne

Eksport danych z programu magazynowego

Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach. Eksport danych jest uruchamiany przez przycisk w dolnym pasku ekranu. Program dysponuje funkcją eksportu danych do pliku w wybranym formacie. Po wybraniu polecenia wyświetlana jest lista parametrów eksportu danych. W parametrach wyboru zakresu eksportowanych danych domyślnie aktywny jest parametr EKSPORT TABELI GŁÓWNEJ. W grupie parametrów określających format pliku docelowego, Operator może wybrać właściwy parametr (format pliku) przez kliknięcie. Układ danych w plikach tekstowych jest definiowany przez parametry PIONOWO, a także POZIOMO. Wykonanie eksportu danych wymaga potwierdzenia polecenia WYKONAJ. Podczas eksportu danych w dolnym pasku tabeli danych jest wyświetlany komunikat o wykonywanej funkcji.

Eksport danych z programu magazynowego
Eksport danych z programu magazynowego

ZARZĄDZANIE POWIERZCHNIĄ MAGAZYNOWĄ,
czyli Program do zarządzania magazynem.

System zarządzania magazynem

Zestawienie dokumentów magazynowych

Wyświetla się lista pozycji wszystkich dokumentów magazynowych z wybranego przedziału czasowego. Udostępni się informacje dotyczące numeru dokumentu magazynowego, daty wystawienia, kontrahenta oraz szczegóły dotyczące asortymentu. Ponadto prezentuje się informacje o miejscu składowania, numeru nośnika, numeru partii lub serii oraz ilości przyjęcia lub wydania.

Aplikacja magazynowa android

Obsługa i zarządzanie magazynem

Zarządzanie magazynem jest złożone i wiąże się z wieloma działaniami, które odbywają się w tym samym czasie. Kontrola ich wszystkich na bieżąco jest wręcz niemożliwa bez odpowiedniego oprogramowania. Proponowane przez SoftwareStudio oprogramowanie WMS jest doceniane przez wszystkie firmy, które zdecydowały się na to rozwiązanie. Zarządzanie przez kierownika magazynu dostępne jest nie tylko poprzez urządzenie z systemem Android, ale także przeglądarkę internetową. WMS zapewnia sprawną komunikację między systemem ERP, a magazynem.

System magazynowy online

Program do zarządzania magazynem po angielsku

Każda firma logistyczna, która zajmuje się zarządzaniem magazynami, potrzebuje odpowiedniego oprogramowania do obsługi procesów magazynowych. Program WMS to system umożliwiający zarządzanie wieloma procesami magazynowymi. Są to między innymi: koordynacja ruchu towarów, kontrola ich ilości, jakości, a także transportu. WMS oparty jest na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych. Dlatego też możliwa jest personalizacja całego oprogramowania. Wszystkie elementy programu mogą być dostosowane w zależności od potrzeb firmy, liczby i złożoności jej procesów magazynowych. Właśnie to, a także intuicyjność obsługi sprawia, że WMS to najlepsze oprogramowanie do zarządzania magazynem, z uwzględnieniem wszystkich dokonywanych operacji.

Program magazynowy WMS

WMS dla usługodawców logistycznych

Po wybraniu ikony wyświetlone zostaje okno drukowania. WSM.net do zarządzania przestrzenią magazynową, a jedną z jego funkcjonalności jest możliwość prezentacji zajętości magazynu lub wyświetlanie lokalizacji wybranych indeksów magazynowych z pomocą graficznych tabel. Zwykle stany magazynowe w dwóch niezależnych programach nie będą zgodne, bo każdy może wprowadzać inne dane.

System zarządzania magazynem WMS

Bezbłędna lokalizacja w magazynie

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego.

Platforma do awizacji

Najnowsze technologie coraz skuteczniej wspomagają oraz podnoszą efektywność pracy magazynierów, logistyków, czy przewoźników. Jednym z praktycznych narzędzi jest platforma do awizacji od SoftwareStudio. Czy widziełeś już demo platforma do awizacji ?.
program WMS

Programy na zamówienie

Magazynowe programy na zamówienie oferowane są przez SoftwareStudio od 2008 roku. Dokładne dostosowanie funkcjonalności oprogramowania do potrzeb danej firmy jest niezwykle istotne. Nie tylko ułatwia to pracę, ale również sprawia, że oprogramowanie zawiera wyłącznie potrzebne Więcej…
Picking List

Lokalizacja partii towaru

Kolektor danych w magazynie wysokiego składu kolektor danych (terminal radiowy) to zewnętrzne urządzenie podłączane do systemu za pomocą sieci bezprzewodowej. Jest wyposażony w dotykowy ekran działający pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Ce lub Mobile. Lokalizacja Więcej…
Zarządzanie awizacjami

Zarządzanie awizacjami

Awizacja Transportu to profesjonalne oprogramowanie od SoftwareStudio. Jest stworzony tak, aby każdy dział firmy logistycznej funkcjonował sprawnie, a zarządzanie awizacjami było intuicyjne i pozwalało na dobrą komunikację wszystkich działów. Jest podzielony na części programowe przydzielone Więcej…

ZARZĄDZANIE POWIERZCHNIĄ MAGAZYNOWĄ, program do zarządzania magazynem.

  • WMS dla operatorów logistycznych, czyli magazynowy system informatyczny;
  • Dlatego jeśli zostanie zawrze się umowę na świadczenie usługi magazynowania i w ramach tej usługi będą państwo transportować towar w wyznaczone miejsce, to świadczoną usługę można uznać za usługę magazynowania;
  • Kontrahenci – wgrywanie danych do tabeli knkon – dotyczy klientów, pracowników, partnerów, a także spedytorów itp;
  • Pozwala na kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową, z pełną identyfikacją towaru przypisanego do konkretnych miejsc składowania, czyli lokalizacji;
  • Rozwiązania w technologii ASP.net buduje się za pomocą szablonów które można szybko, a także łatwo dopasować do indywidualnych wymagań użytkowników;
  • Lista pozycji skorowidza wyświetla się przez użycie przycisku listy rozwijanej;
  • Dzięki optymalnemu zarządzaniu powierzchnią magazynową realizacja zleceń przebiega sprawniej, jak również możliwa jest obsługa większej ilości zleceń każdego dnia przy wykorzystaniu niezmienionych zasobów;
Awizacja transportu online
Awizacja transportu online

Systemy YMS pomagają zoptymalizować operacje pracowników magazynu oraz platform załadunkowych. Rozwiązanie typu awizacja transportu online zmniejsza przestoje ciężarówek oraz eliminuje chaotyc…

Platforma do awizacji
Platforma do awizacji

Najnowsze technologie coraz skuteczniej wspomagają oraz podnoszą efektywność pracy magazynierów, logistyków, czy przewoźników. Jednym z praktycznych narzędzi jest platforma do awizacji od Sof…

System mobilnej obsługi magazynu
System mobilnej obsługi magazynu

Nowoczesny system mobilnej obsługi magazynu to profesjonalny, wysoce wyspecjalizowany system klasy WMS (Warehouse Management System) zapewniający kompleksowe wsparcie i optymalizację szeroko pojęt…

Awizacja transportu online
Awizacja transportu online

Systemy YMS pomagają zoptymalizować operacje pracowników magazynu oraz platform załadunkowych. Rozwiązanie typu awizacja transportu online zmniejsza przestoje ciężarówek oraz eliminuje chaotyc…

Platforma do awizacji
Platforma do awizacji

Najnowsze technologie coraz skuteczniej wspomagają oraz podnoszą efektywność pracy magazynierów, logistyków, czy przewoźników. Jednym z praktycznych narzędzi jest platforma do awizacji od Sof…

System mobilnej obsługi magazynu
System mobilnej obsługi magazynu

Nowoczesny system mobilnej obsługi magazynu to profesjonalny, wysoce wyspecjalizowany system klasy WMS (Warehouse Management System) zapewniający kompleksowe wsparcie i optymalizację szeroko pojęt…