Zakres funkcjonalny

Zakres funkcjonalny

Program magazynowy WMS.net to nowoczesne rozwiązanie, które rewolucjonizuje zarządzanie magazynem w branży logistycznej i fashion. Ten innowacyjny system pozwala na efektywne zarządzanie przestrzenią magazynową, co jest kluczowe dla dynamicznie rozwijających się centrów logistycznych oraz dla branży modowej, gdzie szybkość i precyzja są niezbędne.

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie biznesu, efektywne zarządzanie magazynem jest kluczowe dla sukcesu każdego przedsiębiorstwa, zwłaszcza w sektorach handlowym i produkcyjnym. System WMS.net, będący zaawansowanym rozwiązaniem w dziedzinie logistyki magazynowej, oferuje szeroki zakres funkcjonalności, które odpowiadają na potrzeby nowoczesnych firm, dążących do optymalizacji swoich procesów magazynowych.

System komputerowy Studio Magazyn WMS.net przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm handlowych i produkcyjnych.

WMS.net oferuje bogate funkcje, które znacząco ułatwiają codzienną pracę. System ten umożliwia automatyczne śledzenie towarów, co znacznie zwiększa wydajność pracy. Dzięki temu, pracownicy mogą skupić się na innych ważnych zadaniach, co przekłada się na wzrost efektywności całego przedsiębiorstwa.

Jedną z kluczowych zalet programu WMS.net jest jego zdolność do optymalizacji procesów magazynowych. System ten pozwala na precyzyjne zarządzanie lokalizacją towarów, co jest niezwykle ważne w branży fashion, gdzie asortyment często się zmienia. Dzięki temu, zarządzanie magazynem staje się łatwiejsze i bardziej efektywne.

Program WMS.net jest również niezwykle korzystny z ekonomicznego punktu widzenia. Pozwala on na znaczne zmniejszenie błędów i redukcję kosztów logistycznych. To ogromne korzyści dla każdego przedsiębiorstwa, które chce utrzymać konkurencyjność na rynku.

WMS.net to kompletny system, który oferuje wszechstronne rozwiązania dla zarządzania magazynem. Jest to unikalny produkt, który wyróżnia się na tle innych dostępnych na rynku systemów WMS. Jego wdrożenie to pewny krok w kierunku zwiększenia efektywności i jakości pracy w każdym centrum logistycznym i branży fashion.

System komputerowy WMS.net przeznaczony do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm handlowych i produkcyjnych. Przedstawiony poniżej zakres funkcjonalny – przykładowy i uzależniony od rodzaju zakupionej wersji programu i zakresu przeprowadzanych wdrożeń.

Nowoczesne rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera. Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza Operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego oraz usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety (pojemnika). Zakres funkcjonalny oprogramowania.

Dobra materialne przyjęte do magazynu umieszcza się w tej palecie zgodnie z dokumentacją, z której wynika, jakie dobra i w jakiej ilości ulokowano w konkretnej palecie (pojemniku). Paleta otrzymuje w miejscu identyfikacji zakodowany adres określający miejsce składowania. Tworząc określoną strukturę organizacyjną magazynu(ów) należy brać pod uwagę rolę jaką magazyn spełnia w łańcuchu logistycznym, gdyż struktura ta powinna w każdym przypadku być dostosowana w sposób indywidualny do roli spełnianej przez magazyn. W celu określenia roli poszczególnych magazynów i ich odpowiednim skonfigurowaniu w systemie informatycznym należy przedstawić:

 • Parametry techniczno wydajnościowe użytkowanych obiektów i wyposażenia;
 • Plany przepływu masy towarowej przez magazyn;
 • Dane kosztowe;
 • Harmonogramy pracy krótko i długookresowych Wypełnienie przestrzeni magazynowej dobrami i optymalne jej wykorzystanie wymaga stosowania sprawnie funkcjonującego systemu orientacji przestrzennej, pozwalającego na szybkie i bezbłędne odszukanie pozycji asortymentowej.

Lokalizacja magazynowa pozwala na rozdzielenie towaru na kilka miejsc składowania przy jednocześnie wspólnej kartotece asortymentowej. Możliwe jest zamawianie, sprzedaż i wydawanie towaru na jednym dokumencie z różnych lokalizacji magazynowych. System prowadzi też kontrolę rozchodu z miejsc adresowych i pozwala blokować rozchód poniżej stanu zerowego. W systemie lokalizację magazynową można obsługiwać tylko w jednym magazynie.

Kluczowe Funkcje Systemu WMS.net

Zarządzanie Przepływem Towarów
System WMS.net skutecznie kontroluje cały proces przepływu towarów. Rozpoczyna się od momentu przyjęcia do magazynu. Następnie obejmuje składowanie. Kończy na etapie wydania towarów. Efektywnie zarządza stanami magazynowymi. Optymalizuje przestrzeń składową.

Lokalizacja Magazynowa
System WMS.net precyzyjnie zarządza lokalizacją towarów w magazynie. Ułatwia szybkie odnalezienie i przemieszczanie towarów. Jest to szczególnie ważne w dużych magazynach z różnorodnym asortymentem.

Ewidencja i Kontrola Wydań
WMS.net dokładnie śledzi wszystkie wydania z magazynu. Utrzymuje właściwy poziom zapasów. Zapobiega brakom w asortymencie. Jest to kluczowe dla efektywnej gospodarki magazynowej.

Zarządzanie Numerami Seryjnymi
System umożliwia śledzenie towarów z dokładnością do numerów seryjnych. Jest to niezbędne przy zarządzaniu produktami wymagającymi szczególnej kontroli. Przykładem mogą być urządzenia elektroniczne.

Monitorowanie Dat Ważności
WMS.net rejestruje daty ważności produktów. Jest to kluczowe w branżach związanych z terminami przydatności. Na przykład w przemyśle spożywczym.

Traceability
System oferuje funkcjonalność śledzenia pochodzenia towarów. Jest to ważne w kontekście przepisów unijnych. Dotyczy to śledzenia łańcucha dostaw.

Inwentaryzacja
WMS.net umożliwia efektywne przeprowadzanie inwentaryzacji. Jest to kluczowe dla utrzymania dokładności danych magazynowych. Zapobiega rozbieżnościom w ewidencji.

Praca Wielostanowiskowa
System zapewnia możliwość pracy wielu użytkowników jednocześnie. Działa zarówno w sieci lokalnej, jak i przez Internet. Jest to niezbędne w większych przedsiębiorstwach z rozproszonymi magazynami.


Ewidencja wydań z magazynu

Funkcja programu magazynowego – WYDANIA.  Wydania z magazynu mogą się dobywać bezpośrednio i być rejestrowane za pomocą dokumentów wydań zewnętrznych Wz, Pośrednio na podstawie dokumentów zleceń wydań ZWZ lub zamówień. Ponadto stan magazynowy może zostać zmniejszony za pomocą innych dokumentów wydań wewnętrznych Rw lub przesunięć międzymagazynowych.

Numery seryjne

Funkcja programu magazynowego. NUMERY SERYJNE. W programie magazynowym możemy rejestrować obrót towaru z dokładnością do numerów seryjnych urządzeń. Aby wiedzieć w jakim miejscu znajduje się konkretne urządzenie z danym numerem seryjnym.

Daty ważności

Funkcja programu magazynowego – DATA WAŻNOŚCI. Program magazynowy WMS.net pzowala rejestrować dla każdej dostawy terminy przydatności do spożycia (daty ważności). Na podstawie których można prowadzić wydania wg zasady FeFo oraz kontrolować gdzie znajdują się artykuły przeterminowane.

Traceability

Funkcja programu magazynowego – TREACEBILITY. Istotą rozwiązań do śledzenia pochodzenia towarów „traceability” jest możliwość monitorowania ruchu i pochodzenia danego produktu na każdym etapie łańcucha dostaw. Daje to możliwość uzyskania danych z poprzedniego etapu łańcucha. Ponadto rozwiązanie dostarczenia informacji do następnego etapu – do kogo i co wysłano. Narzędziem funkcjonowania takiego rozwiązania jest System GS1. Posługując się globalnymi standardami w zakresie oznaczania jednostek i przepływu informacji. Rozwiązań „traceability” pożąda się szczególnie w branży towarów spożywczych, co wynika z Rozporządzenia 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, które weszło w życie w Polsce 1 stycznia 2005 r. jako członka Unii Europejskiej. Rozporządzenie to nakłada na przedsiębiorstwa branży żywnościowej i żywieniowej obowiązek śledzenia ruchu i pochodzenia produktów, czyli stosowania określonych zasad i procedur pozwalających zapisywać konieczne informacje o produktach przemieszczanych w łańcuchach dostaw.


Inwentaryzacja – spis z natury

Funkcja programu magazynowego – INWENTARYZACJA – Program Magazynowy WMS.net umożliwia tworzenie arkuszy spisowych, czyli uporządkowanych list artykułów, dostępnych w magazynie. Arkusze tworzy się w oparciu o stan magazynowy wynikający z dokumentów przyjęć, a także wydań.

Praca w sieci lokalnej lub przez internet

Funkcja programu magazynowego PRACA WIELOSTANOWISKOWA. W przypadku większości magazynów znaczenie ma współpraca między wieloma stanowiskami pracy połączonymi siecią komputerową. W przypadku wielu magazynów rozproszonych w kraju lub zagranicą takich stanowisk korzystających z aplikacji może być bardzo dużo. Program WMS wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne. Program WMS pozwala na pracę dowolnej ilości użytkowników nie tylko w siec i lokalnej, ale także przez internet.

Ewidencja przyjęć do magazynu

Funkcja programu magazynowego – PRZYJĘCIA. Przyjęcia do magazynu mogą się odbywać bezpośrednio. Można je rejestrować za pomocą dokumentów przyjęć zewnętrznych Pz. Pośrednio na podstawie dokumentów zleceń przyjęć ZPZ lub awiza dostawy. Ponadto stan magazynowy można zwiększyć za pomocą innych dokumentów przyjęć wewnętrznych Pw, alb też przesunięć międzymagazynowych.

Odkryj kluczowe funkcje i korzyści systemu zarządzania magazynem WMS.net, idealnego rozwiązania dla optymalizacji procesów magazynowych w Twojej firmie.

System Komputerowy Studio Magazyn WMS.net – Kluczowy Element Wspomagania Procesów Magazynowych

W dzisiejszych czasach, każde przedsiębiorstwo dąży do optymalizacji swoich procesów. System komputerowy Studio Magazyn WMS.net staje się nieodzownym narzędziem w tej misji. Jest on przeznaczony dla dowolnego rodzaju przedsiębiorstwa. Szczególnie jednak znajduje zastosowanie w firmach handlowych i produkcyjnych. Ten uniwersalny system zapewnia efektywność oraz precyzję w zarządzaniu magazynem.

Zakres funkcjonalny systemu WMS.net jest elastyczny. Zależy od konkretnej wersji programu oraz zakresu wdrożenia. Dostosowuje się do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Dzięki temu każde przedsiębiorstwo może wykorzystać jego pełny potencjał.

Nowoczesne rozwiązania w zakresie przepływu informacji są niezbędne w zarządzaniu procesami magazynowymi. Systemy takie jak WMS.net wykorzystują zaawansowaną technologię komputerową. Pozwala to na sprawne funkcjonowanie nawet dużych magazynów. Wspomaga to zarówno obsługę, jak i logistykę – podstawowe atrybuty każdego magazynu.

Wdrożenie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przynosi znaczące korzyści. Przyspiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego. Usprawnia też prace związane z przydzielaniem adresów składowych dla palet. Taki systematyczny sposób zarządzania materiałami znacząco podnosi efektywność pracy.

Każdy towar przyjęty do magazynu jest precyzyjnie rejestrowany. Odpowiednia dokumentacja pozwala na śledzenie, co i w jakiej ilości znajduje się w danej palecie. Dzięki temu łatwo jest identyfikować i zarządzać zapasami.

Kluczowym aspektem jest także tworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej magazynu. Musi ona być dostosowana do roli, jaką magazyn pełni w łańcuchu logistycznym. WMS.net umożliwia elastyczne zarządzanie tą strukturą. Dostosowuje ją do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Tym samym, system ten staje się niezastąpionym elementem w efektywnym zarządzaniu magazynem.Czytaj więcej:

 • Dokumenty magazynowe w programie PALETY


  Dokumenty magazynowe w programie palety to kluczowy element zarządzania magazynem. Program ten umożliwia efektywną ewidencję obrotu paletami. Dzięki niemu, każdy magazyn może sprawnie zarządzać przyjęciami i wydaniami palet, a także przesunięciami między lokalizacjami.
 • Dokumenty magazynowe


  Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie przyjęcia wydania – WMS program magazynowy. Dowiedz się, jakie dokumenty magazynowe są kluczowe w magazynach wysokiego składowania i jak wpływają one na efektywność pracy oraz zarządzanie zapasami.
 • System awizacji transportu do magazynu


  System awizacji transportu do magazynu to kluczowy element w zarządzaniu logistyką. Ten nowoczesny system pozwala na efektywne planowanie wizyt transportowych, co jest niezbędne dla optymalizacji wykorzystania infrastruktury magazynowej. Dzięki niemu, zarówno kontrahenci, jak i firmy transportowe, mogą sprawnie zarządzać procesem dostaw.
 • System mobilnej obsługi magazynu


  Nowoczesny system mobilnej obsługi magazynu to profesjonalny, wysoce wyspecjalizowany system klasy WMS (Warehouse Management System) zapewniający kompleksowe wsparcie i optymalizację szeroko pojętych procesów logistycznych na magazynie.

System WMS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo systemu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Software WMS
ss_administrator

Dowiedz się więcej o software WMS!

Poznaj zalety software WMS – kluczowego rozwiązania dla efektywnego zarządzania magazynem, optymalizacji procesów logistycznych i zwiększenia efektywności operacyjnej. Usprawnienie kompletacji zamówień, a więc procesu związanego z realizacją wysyłek, zapewnia firmie wydajniejsze i tym samym tańsze

ss_administrator

Nowoczesny magazyn WMS

Nowoczesne zarządzanie magazynem to klucz do sukcesu w dzisiejszym świecie logistyki. System WMS (Warehouse Management System) odgrywa tu niezastąpioną rolę. Wprowadza on innowacje i efektywność w codzienne operacje magazynowe.

Oprogramowanie kolektory danych
ss_administrator

Oprogramowanie kolektory danych

Poznaj kluczowe funkcje i zalety oprogramowania dla kolektorów danych w zarządzaniu magazynem. Zwiększ efektywność i dokładność procesów magazynowych. Odkryj Program WMS.net – nowoczesne oprogramowanie do zarządzania magazynem, które optymalizuje procesy i integruje się z

Zakres funkcjonalny
Portfolio
ss_administrator

Portfolio

Odkryj program WMS.net – klucz do efektywnego zarządzania magazynem. Zwiększ wydajność i kontrolę nad zapasami z łatwym w obsłudze oprogramowaniem magazynowym. Korzystanie z programu WMS.net

Informacje na temat programu WMS
ss_administrator

Informacje na temat programu WMS

Odkryj, jak Program WMS rewolucjonizuje zarządzanie magazynem, zwiększając wydajność i kontrolę nad kosztami. Zostań liderem w logistyce. Program WMS to klucz do efektywnego zarządzania magazynem.

Spis stron
ss_administrator

Spis stron

Zachęcamy do zapoznania się z naszym Spisem stron dla programu WMS.net. Internet to doskonałe źródło informacji. W Spisie stron znajdziesz wiele przydatnych treści. To narzędzie