KODY KRESKOWE

Program Studio Magazyn WMS.net potrafi generować wiele standardowych kodów kreskowych zarówno w technice kodowania 1D jak i 2D.

Kod kreskowy lub kod paskowy (bar code) – graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według symboliki. Czyli reguł opisujących budowę kodu, np. jego wymiary, zbiór kodowanych znaków, algorytm obliczania cyfry kontrolnej i inne danego kodu.

W trakcie odczytywania kodu techniką skanowania, światło pochodzące z czytnika, uformowane w cienką wiązkę laserową, przesuwa się wzdłuż czytanego kodu. W danym momencie oświetla niewielki punkt kodu, następnie światło to odbija się przez jasne elementy kodu (przerwy), a pochłaniane przez jego ciemne elementy (kreski, pola). Światło odczytuje fotodioda, odbite od przerw powoduje powstanie w czytniku silniejszych sygnałów elektrycznych. Natomiast w wyniku braku odbicia (kreski) powstają sygnały słabsze. W zależności od grubości kresek/przerw, różny jest też czas trwania poszczególnych sygnałów. Czas trwania każdego impulsu koduje informacje, które są tłumaczone przez dekoder czytnika na cyfry, litery lub inne znaki i przesyłane do komputera.

Najczęściej stosowane kody kreskowe wykorzystywane w programie Studio Magazyn WMS.net to kody EAN 128, EAN39, code 2of5, EAN13. Programy posiadają elastyczną konfigurację pozwalającą na zdefiniowanie w jaki sposób i na podstawie jakich informacji mają być tworzone kody. Procedura generująca kod kreskowy tworzy obraz, który symbolizuje kod i zapisuje go w zależności od wyboru. Albo teżbezpośrednio w bazie danych SQL albo jako graficzne pliki swobodne (do wyboru format GIF, BMP, PNG lub JPEG).

Kody kreskowe 1D, 2D i 3D

Podział kodów według wymiaru kodu: jednowymiarowe (liniowe, 1D) – informacje zapisują się w jednej linii (najczęściej w postaci kresek);
dwuwymiarowe piętrowe – rozwinięcie kodów jednowymiarowych polegające na istnieniu kilku linii kodu, jedna pod drugą;
dwuwymiarowe matrycowe – informacja zapisuje się na określonej powierzchni, z tym że do zapisu nie wykorzystuje się kreski, lecz inne oznaczenia;
kody złożone – występują w nich zarówno elementy kodów jednowymiarowych, jak i dwuwymiarowych;
kody trójwymiarowe – zazwyczaj są to wytłaczane dowolne kody jednowymiarowe. Różnica polega na tym, iż w zapisie/odczycie zamiast różnic w kolorach wykorzystuje się różnice głębokości tłoczenia.