KODY KRESKOWE

Program Studio Magazyn WMS.net potrafi generować wiele standardowych kodów kreskowych zarówno w technice kodowania 1D jak i 2D.

Kod kreskowy lub kod paskowy (bar code) – graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według symboliki. Czyli reguł opisujących budowę kodu, np. jego wymiary, zbiór kodowanych znaków, algorytm obliczania cyfry kontrolnej i inne danego kodu.

W trakcie odczytywania kodu techniką skanowania, światło pochodzące z czytnika, uformowane w cienką wiązkę laserową, przesuwa się wzdłuż czytanego kodu. W danym momencie oświetla niewielki punkt kodu, następnie światło to odbija się przez jasne elementy kodu (przerwy), a pochłaniane przez jego ciemne elementy (kreski, pola). Światło odczytuje fotodioda, odbite od przerw powoduje powstanie w czytniku silniejszych sygnałów elektrycznych. Natomiast w wyniku braku odbicia (kreski) powstają sygnały słabsze. W zależności od grubości kresek/przerw, różny jest też czas trwania poszczególnych sygnałów. Czas trwania każdego impulsu koduje informacje, które są tłumaczone przez dekoder czytnika na cyfry, litery lub inne znaki i przesyłane do komputera.

Najczęściej stosowane kody kreskowe wykorzystywane w programie Studio Magazyn WMS.net to kody EAN 128, EAN39, code 2of5, EAN13. Programy posiadają elastyczną konfigurację pozwalającą na zdefiniowanie w jaki sposób i na podstawie jakich informacji mają być tworzone kody. Procedura generująca kod kreskowy tworzy obraz, który symbolizuje kod i zapisuje go w zależności od wyboru. Albo teżbezpośrednio w bazie danych SQL albo jako graficzne pliki swobodne (do wyboru format GIF, BMP, PNG lub JPEG).

Kody kreskowe 1D, 2D i 3D

Podział kodów według wymiaru kodu: jednowymiarowe (liniowe, 1D) – informacje zapisują się w jednej linii (najczęściej w postaci kresek);
dwuwymiarowe piętrowe – rozwinięcie kodów jednowymiarowych polegające na istnieniu kilku linii kodu, jedna pod drugą;
dwuwymiarowe matrycowe – informacja zapisuje się na określonej powierzchni, z tym że do zapisu nie wykorzystuje się kreski, lecz inne oznaczenia;
kody złożone – występują w nich zarówno elementy kodów jednowymiarowych, jak i dwuwymiarowych;
kody trójwymiarowe – zazwyczaj są to wytłaczane dowolne kody jednowymiarowe. Różnica polega na tym, iż w zapisie/odczycie zamiast różnic w kolorach wykorzystuje się różnice głębokości tłoczenia.


Oprogramowanie kolektory danych
Oprogramowanie kolektory danych

W dokumencie inwentaryzacji należy zapisać datę – pole data. Wszelkiego typu operacje magazynowe realizowane mogą być za pomocą przenośnych terminali z czytnikami kodów kreskowych. Symbol mo…

Stany magazynowe zgodne ze stanem faktycznym
Stany magazynowe zgodne ze stanem faktycznym

Pełna historia każdej jednostki towarowej, a także śledzenie w łańcuch dostaw (ang. traceability) w zakresie: dokumentów, procesów, partii, lokalizacji, pracowników itp. zapewnia najwyższy p…

Miejsce paletowe
Miejsce paletowe

Wgląd do danych dotyczących tego, gdzie znajduje się miejsce paletowe jest niezwykle istotny. Pozwala wykorzystać maksymalnie przestrzeń magazynową, nie pozwalając na lokowanie palet tam, gdzie…

Programy klasy WMS
Programy klasy WMS

Program WMS możesz wybrać kierując się kryterium cenowym, jeżeli tak to szukaj bezpłatnego programu do zarządzania magazynem, ale wówczas raczej musisz iść na kompromis co do funkcjonalnośc…

Nowoczesny magazyn WMS
Nowoczesny magazyn WMS

Rozwiązania wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery do ich realizacji. Funkcjonowanie dobrego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa logistyczna, stanowiąca podstawowy at…