Oprogramowanie kolektory danych

Oprogramowanie kolektory danych

Poznaj kluczowe funkcje i zalety oprogramowania dla kolektorów danych w zarządzaniu magazynem. Zwiększ efektywność i dokładność procesów magazynowych. Odkryj Program WMS.net – nowoczesne oprogramowanie do zarządzania magazynem, które optymalizuje procesy i integruje się z kolektorami danych, zwiększając efektywność.

W dokumencie inwentaryzacji należy zapisać datę – pole data. Wszelkiego typu operacje magazynowe realizowane mogą być za pomocą przenośnych terminali z czytnikami kodów kreskowych. Symbol motorola z Windows Mobile lub Windows Ce podłączonych drogą radiową bezpośrednio (On-line) z bazą danych. Konsultanci SoftwareStudio prowadzą wdrożenia programów według różnych metod. W tym najczęściej metodyki wdrożeniowej, pozwalającej wypracować optymalne dla danego klienta rozwiązanie biznesowo-informatyczne. Oprogramowanie kolektory danych

Oprogramowanie dla kolektorów danych stanowi kluczowy element w efektywnym zarządzaniu magazynem i logistyką. W dobie cyfryzacji i automatyzacji, kolektory danych odgrywają niezastąpioną rolę w przyspieszaniu i upraszczaniu procesów magazynowych. W tym artykule przyjrzymy się, jak oprogramowanie dla kolektorów danych może rewolucjonizować pracę w magazynie, zwiększając jej efektywność i dokładność.

Kluczowe Funkcje Oprogramowania dla Kolektorów Danych

 1. Zbieranie i Przetwarzanie Danych: Kolektory danych z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiają szybkie skanowanie kodów kreskowych i RFID, co znacząco przyspiesza proces inwentaryzacji i zarządzania towarem.
 2. Integracja z Systemami Magazynowymi: Oprogramowanie dla kolektorów danych często oferuje możliwość integracji z istniejącymi systemami WMS (Warehouse Management System), co umożliwia automatyczne aktualizacje stanów magazynowych i zapobiega błędom w dokumentacji.
 3. Praca w Różnych Trybach: Nowoczesne oprogramowanie oferuje pracę zarówno w trybie online, jak i offline, co jest szczególnie przydatne w miejscach o ograniczonym dostępie do sieci.
 4. Elastyczność i Skalowalność: Oprogramowanie dostosowuje się do różnych typów i wielkości przedsiębiorstw, co pozwala na jego efektywne wykorzystanie zarówno w małych, jak i dużych magazynach.
 5. Zwiększenie Dokładności i Redukcja Błędów: Automatyzacja procesów magazynowych za pomocą kolektorów danych minimalizuje ryzyko błędów ludzkich, co przekłada się na większą dokładność i efektywność pracy.

Przykłady Zastosowania w Praktyce

 • Tworzenie i Edycja Dokumentów Magazynowych: Oprogramowanie umożliwia łatwe tworzenie, edycję i zarządzanie dokumentami takimi jak PZ, WZ, czy MM, co znacznie usprawnia procesy magazynowe.
 • Sprawdzanie Cen i Stanów Magazynowych: Kolektory danych z odpowiednim oprogramowaniem mogą służyć jako narzędzia do szybkiego sprawdzania cen i dostępności towarów.
 • Kompletacja Zamówień: Funkcja kompletacji pozwala na sprawdzanie poprawności odczytanych towarów z wcześniej przygotowaną listą, co jest kluczowe w procesie realizacji zamówień.

Pytania i Odpowiedzi

Jak działa kolektor danych? Kolektor danych to urządzenie mobilne wyposażone w skaner kodów kreskowych lub RFID, które służy do zbierania i przesyłania danych do systemu magazynowego. Dzięki oprogramowaniu, dane te są przetwarzane i wykorzystywane do zarządzania magazynem.

Podsumowanie

Oprogramowanie dla kolektorów danych to niezbędne narzędzie w nowoczesnym zarządzaniu magazynem. Dzięki niemu możliwe jest znaczne przyspieszenie procesów magazynowych, zwiększenie ich dokładności oraz redukcja błędów. W dobie rosnącej konkurencji i wymagań rynkowych, inwestycja w odpowiednie oprogramowanie dla kolektorów danych może okazać się kluczowa dla efektywności i rentowności przedsiębiorstwa.

Oprogramowanie kolektory danych. Magazynowy system informatyczny

Przyjęcie z przepakowania nie jest ujmowane w zestawieniach kosztów. Program pozwala za pomocą dedykowanego modułu drukować na drukarkach kodów kreskowych zebra. Etykiety logistyczne w tym etykiety zgodne ze standardem GS1, a także wymaganiami sieci netto. Pozycja menu kontrahenci wyświetla listę kartotek kontrahentów. Operator logistyczny, dzięki swojemu doświadczeniu, może przynieść wiele korzyści firmie dla której pracuje. Wpisz opis witryny sieci web w polu opis. Wszystkie funkcje można wywoływać z poziomu wstążki zlokalizowanej na górze okna programu. Zmiana lokalizacji Zl dokument jest zapisywany na podstawie dokumentu Pz. Jeżeli istnieje konieczność uruchamiania aplikacji Windows na komputerach mac z system IOS to można wykorzystać wirtualne serwery w chmurze. A także łączyć się z aplikacją za pomocą protokołu RDP (zdalny pulpit).

W oparciu o indywidualne podejście do jego potrzeb. Jak również o doświadczenie zdobyte podczas wieloletnich wdrożeń i pracy z klientami różnorodnych branż. Technika automatycznej identyfikacji za pomocą kodów kreskowych można wykorzystać do identyfikacji towarów. Miejsc składowania, czyli adresów paletowych, palet i innych opakowań transportowych. W tym wariancie gospodarka prowadzona jest w układzie ilościowym. Natomiast program ewidencjonuje obroty magazynowe w ujęciu kosztowym, w celu obciążania kontrahenta za usługi składowania i magazynowania.

Wydruk dwóch etykiet magazynowych

Oprogramowanie kolektory danych
Oprogramowanie kolektory danych

Zdjęcie pokazuje wydruk dwóch etykiet magazynowych, które są częścią systemu zarządzania magazynem StudioSystem.NET. Każda etykieta zawiera następujące informacje:

 • Kod kreskowy: Unikalny kod identyfikujący produkt.
 • Kontrahent: Nazwa firmy dostarczającej towar, w tym przypadku “ADAMEX (Poznań)”.
 • Numer identyfikacyjny kontrahenta: Wydaje się być numerem referencyjnym lub numerem zamówienia.
 • Opis produktu: Tutaj przykładem jest “Szampon”.
 • EAN: Kod Europejskiego Artykułu Numeryzacji, który jest pusty na etykietach.
 • Batch number: Numer partii produktu, który nie jest wypełniony.
 • Termin ważności: Data, do której produkt jest zdatny do użycia lub sprzedaży, również pusta.
 • Data przyjęcia: Data, kiedy produkt został przyjęty do magazynu, tutaj “2019-01-29”.
 • Nr palety: Numer identyfikacyjny palety, na której znajduje się produkt, w tym przypadku “1900090”.
 • Ilość: Liczba jednostek produktu na palecie, tutaj “1”.

Ponadto, etykiety zawierają kod QR, który prawdopodobnie również służy do szybkiego dostępu do informacji o produkcie za pomocą skanera.

Etykiety te są wykorzystywane do identyfikacji i śledzenia produktów w systemie zarządzania magazynem, co umożliwia łatwe zarządzanie zapasami, śledzenie partii, dat ważności i pochodzenia produktów. Są one istotnym elementem w procesie logistycznym, umożliwiającym szybką i efektywną pracę pracowników magazynu oraz zapewniającym dokładność w realizacji zamówień i kontroli zapasów.

Oprogramowanie do magazynowania
Oprogramowanie do magazynowania

Zdjęcie przedstawia wizualizację graficzną układu magazynowego w ramach systemu StudioSystem.NET. Schemat przedstawia układ regałów i sektorów magazynowych, które są uporządkowane w rzędy i kolumny, z oznaczeniami takimi jak A.01.1, A.02.3 itd.

Każda komórka na schemacie wydaje się odpowiadać jednemu miejscu składowania, a jej kolor wskazuje na status zajętości lub typu towaru znajdującego się w danej lokalizacji. Na przykład, komórki zielone mogą oznaczać dostępne miejsca, żółte – częściowo zajęte, a czerwone – w pełni zajęte lub zarezerwowane.

W dolnej części ekranu, w prawym rogu, znajduje się okno z informacjami szczegółowymi dla wybranego miejsca składowania (A.10.0), zawierającymi nazwę towaru (np. “ŻUBEREK 6 PROCENT ŻUBEREK”, “Gilotyna na Jakuba”, “Ziemniaki luz”), ilości oraz łączną masę towarów przechowywanych w tym sektorze (“Total: 75000 [kg]”).

Po lewej stronie ekranu znajduje się pasek narzędzi z ikonami do różnych funkcji systemu magazynowego, takich jak ‘NOWY’, ‘MAGAZYN’, ‘KARTOTEKI’, ‘INFORMACJE’, oraz inne narzędzia do zarządzania procesami magazynowymi jak ‘Przyjęcia’, ‘Wydania’, ‘Cross-Docking’, ‘Przesunięcia’, ‘Rozliczenie kosztów’, ‘Inwentaryzacja’, ‘Wizualizacja’, ‘Palety’, ‘Szukaj’.

Taka wizualizacja jest przydatna dla pracowników magazynu do szybkiego lokalizowania produktów oraz efektywnego planowania rozmieszczenia towarów i optymalizacji przestrzeni magazynowej. Umożliwia ona również łatwe monitorowanie dostępności miejsca oraz może wspomagać procesy takie jak kompletacja zamówień czy zarządzanie stanami magazynowymi.

Aplikacja magazynowa Android SoftwareStudio
Aplikacja magazynowa Android SoftwareStudio

Zdjęcie przedstawia ekran systemu zarządzania magazynem StudioSystem.NET, na którym widoczna jest tabela rozliczeń kosztów bufor. Tabela zawiera następujące kolumny:

 • Nr rozliczenia: Numer identyfikacyjny rozliczenia.
 • Klient: Nazwa firmy lub klienta związanego z rozliczeniem.
 • Data rozliczenia: Data, na którą przypada rozliczenie.
 • Wydruk ogólny: Opcja wydruku raportu ogólnego dla danego rozliczenia.
 • Wartość: Wartość monetarna związana z rozliczeniem.
 • Oddział: Nazwa lub numer oddziału w ramach organizacji klienta.
 • Zapisani: Użytkownik systemu, który dokonał zapisu rozliczenia.
 • Nr referencyjny: Numer referencyjny rozliczenia.

Nad tabelą znajdują się opcje umożliwiające użytkownikowi dokonanie różnych operacji, takich jak opisanie rozliczenia, dopisanie go w oddziale, edycja, podgląd, oraz wydruk. Pasek narzędzi u góry zawiera szybkie linki do różnych sekcji systemu, w tym ‘NOWY’, ‘MAGAZYN’, ‘KARTOTEKI’, ‘INFORMACJE’, a także narzędzia takie jak ‘Przyjęcia’, ‘Wydania’, ‘Cross-Docking’, ‘Przesunięcia’, ‘Rozliczenie kosztów’, ‘Inwentaryzacja’, ‘Wizualizacja’, ‘Palety’, ‘Szukaj’.

Taki ekran jest wykorzystywany do zarządzania finansami w kontekście operacji magazynowych, umożliwiając łatwe śledzenie, rozliczanie oraz raportowanie kosztów związanych z magazynowaniem i logistyką. Zapewnia również przejrzystość i kontrolę nad procesami finansowymi, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw.

Program WMS.net – Klucz do Efektywnego Zarządzania Magazynem

Program WMS.net to nowoczesne rozwiązanie dla magazynów, które rewolucjonizuje zarządzanie i logistykę. Oprogramowanie to jest niezbędne w dzisiejszych czasach, gdzie efektywność i szybkość są kluczowe. WMS.net to więcej niż zwykły program – to kompleksowe narzędzie, które przekształca każdy magazyn w wydajną i zorganizowaną przestrzeń.

Zarządzanie Magazynem na Najwyższym Poziomie

Program WMS.net umożliwia zarządzanie wszystkimi aspektami pracy magazynu. Od zarządzania zapasami, przez procesy kompletacji, aż po wysyłkę – wszystko działa jak w zegarku. Dzięki temu programowi, każdy element magazynu jest dokładnie monitorowany i kontrolowany.

Optymalizacja Procesów Magazynowych

Oprogramowanie WMS.net to nie tylko zarządzanie, ale także optymalizacja. Program analizuje procesy magazynowe, identyfikując obszary do poprawy. Dzięki temu możliwe jest znaczne zwiększenie wydajności pracy, co przekłada się na szybsze realizacje zamówień i zadowolenie klientów.

Integracja z Kolektorami Danych

Kluczową cechą programu WMS.net jest jego zdolność do integracji z kolektorami danych. To pozwala na automatyzację wielu procesów, redukując ryzyko błędów i przyspieszając pracę. Kolektory danych są nieocenione w precyzyjnym śledzeniu zapasów i zarządzaniu nimi w czasie rzeczywistym.

Dostosowanie do Potrzeb Biznesowych

Program WMS.net jest elastyczny i może być dostosowany do specyficznych potrzeb każdego magazynu. Niezależnie od wielkości firmy czy branży, oprogramowanie to zapewnia rozwiązania, które pomagają w osiągnięciu celów biznesowych.

Wnioski

Program WMS.net to nie tylko oprogramowanie – to partner w zarządzaniu magazynem. Dzięki niemu każdy magazyn może działać sprawniej, szybciej i bardziej efektywnie. To inwestycja, która szybko się zwraca, przynosząc wymierne korzyści dla każdego przedsiębiorstwa.Czytaj więcej:

 • Kolektor danych Android


  Nowoczesny program do magazynowania dostępny jest na kolektory z systemem Android, ale też z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę Internetową oraz kolektor danych Android.
 • Aplikacja magazynowa


  Aplikacja magazynowa to klucz do efektywnego zarządzania magazynem. Dzięki niej, każda firma może znacznie usprawnić swoje procesy magazynowe. Aplikacja ta oferuje szeroki zakres funkcjonalności, które są niezbędne w nowoczesnym magazynie. Odkryj aplikację magazynową WMS – klucz do efektywnego zarządzania magazynem. Zwiększ wydajność i jakość usług logistycznych dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu.
 • WMS – nowy poziom zarządzania magazynem


  Poznaj zaawansowany system WMS od SoftwareStudio – nowoczesne rozwiązanie do efektywnego zarządzania magazynem. Automatyzacja, integracja ERP i dostępność mobilna. Zarządzanie operacjami magazynowymi to skomplikowane zajęcie. Wymaga ono pilnowania terminów, dbania o rozłożenie towarów na magazynie, a także zarządzania transportami przychodzącymi i wychodzącymi. Najlepszym rozwiązaniem, które wspiera kontrolę prac magazynowych jest WMS – nowy poziom zarządzania
 • Lokalizacja partii towaru


  Program WMS.net to klucz do efektywnego zarządzania magazynem. Ten unikalny system umożliwia precyzyjną lokalizację partii towaru. Dzięki temu, zarządzanie magazynem staje się łatwe i wydajne.

System WMS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo systemu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Operator logistyczny
ss_administrator

Operator logistyczny

Rola operatora logistycznego w dzisiejszym świecie biznesu jest nieoceniona. Ich umiejętność zarządzania złożonymi procesami logistycznymi, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz elastyczność w dostosowywaniu usług do potrzeb klienta sprawiają, że są oni niezbędnym elementem w efektywnym zarządzaniu

Oprogramowanie zarządzające magazynem
ss_administrator

Oprogramowanie zarządzające magazynem

Oprogramowanie zarządzające magazynem to klucz do efektywności. Ułatwia zarządzanie, minimalizuje ryzyko błędów i zwiększa bezpieczeństwo danych. Dzięki temu, jest nieocenionym narzędziem w nowoczesnym magazynie. Odkryj nasze oprogramowanie zarządzające magazynem – elastyczne, efektywne i łatwe w

ss_administrator

Nowoczesny magazyn WMS

Nowoczesne zarządzanie magazynem to klucz do sukcesu w dzisiejszym świecie logistyki. System WMS (Warehouse Management System) odgrywa tu niezastąpioną rolę. Wprowadza on innowacje i efektywność w codzienne operacje magazynowe.

Oprogramowanie kolektory danych
Spis stron
ss_administrator

Spis stron

Zachęcamy do zapoznania się z naszym Spisem stron dla programu WMS.net. Internet to doskonałe źródło informacji. W Spisie stron znajdziesz wiele przydatnych treści. To narzędzie

Framework WMS
ss_administrator

Framework WMS

Framework WMS to fundament, na którym opiera się program Studio WMS.net. Dzięki temu, użytkownicy mogą cieszyć się ogromnymi korzyściami wynikającymi z automatyzacji procesów magazynowych. Program