Kolektor danych w magazynie wysokiego składu kolektor danych (terminal radiowy) to zewnętrzne urządzenie podłączane do systemu za pomocą sieci bezprzewodowej. Jest wyposażony w dotykowy ekran działający pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Ce lub Mobile. Lokalizacja partii towaru

Mimo, że idealnym rozwiązaniem był by jeden system ERP dla całej organizacji, wiele większych firm zwykle tworzy system ERP. Następnie opierając się na tym systemie tworzy zewnętrzne interfejsy do innych systemów oddzielnie. Te interfejsy mogą być bardziej wydajne i skuteczniejsze w realizowaniu potrzeb organizacji. Lokalizacja partii towaru

Lokalizacja partii towaru. Oprogramowanie do magazynu

Domyślnie wszystkie formularze wyświetlane na ekranie ustawia się w języku polskim. Ponadto prezentuje się informacje o miejscu składowania, numeru nośnika, numeru partii, albo też serii oraz ilości przyjęcia, albo też wydania. Podstawowym zestawem bibliotek wykorzystywanych w naszych aplikacjach windowsowych jest Microsoft Framework w wersji 3. W tan sposób administrator może podkreślać ważność pewnych informacji. Dokument w trakcie realizacji modyfikuje się przez użycie polecenia edycja. Zwykle stany magazynowe w dwóch niezależnych programach nie będą zgodne, bo każdy może wprowadzać inne dane. Takie rozwiązanie pozwala operatorowi na archiwizowanie danych i magazynowanie baz danych o dużych rozmiarach itp. Znacznie jednak prostsze jest wprowadzanie informacji przy pomocy specjalnych urządzeń rejestrujących czytniki kodu kreskowego. formularze.

Takie rozwiązanie pozwala operatorowi na archiwizowanie danych i magazynowanie baz danych o dużych rozmiarach itp. Znacznie jednak prostsze jest wprowadzanie informacji przy pomocy specjalnych urządzeń rejestrujących czytniki kodu kreskowego. bibliotek. Domyślnie wszystkie formularze wyświetlane na ekranie ustawia się w języku polskim. Ponadto prezentuje się informacje o miejscu składowania, numeru nośnika, numeru partii lub serii oraz ilości przyjęcia, albo też wydania.

Oprogramowanie-do-magazynu

OPROGRAMOWANIE DO MAGAZYNU, lokalizacja partii towaru

Lokalizacja partii towaru
Lokalizacja partii towaru
Awizacja kierowcy

Nowoczesny magazyn

Obecnie największe przychody generują magazyny, które korzystają z nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań. Najlepszym narzędziem zapewniającym kontrolę nad wszystkimi procesami jest WMS od SoftwareStudio. To oprogramowanie, które wykorzystuje możliwości najnowszych i stabilnych systemów informatycznych. Zapewnia bezpieczeństwo danych, szybką aktualizację zmian i wgląd w aktualne rozmieszczenie asortymentu na magazynie. Wspomaga procesy takie jak: awizowanie, transport, kontrolowanie rozkładu palet i asortymentu na magazynie, inwentaryzacje, przepływ towarów w magazynie i wiele innych.

Nowoczesny magazyn
Nowoczesny magazyn

OPROGRAMOWANIE DO MAGAZYNU, lokalizacja partii towaru

Platforma do awizacji

Oprogramowanie do magazynu

Oprogramowanie do magazynu WMS.Net przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm logistycznych, handlowych i produkcyjnych. Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego oraz usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety.

Zarządzanie oknami czasowymi

Oprogramowanie do magazynu

Wersja demonstracyjna Magazyn WMS.net pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu. Większość producentów oprogramowania udostępnia DEMO swoich programów, aby użytkownik przed zakupem mógł zapoznać się nie tylko z zakresem funkcjonalnym oprogramowania, ale także ocenić przydatność i łatwość obsługi.

System zarządzania awizacjami

Obsługa i zarządzanie magazynem

Zarządzanie magazynem jest złożone i wiąże się z wieloma działaniami, które odbywają się w tym samym czasie. Kontrola ich wszystkich na bieżąco jest wręcz niemożliwa bez odpowiedniego oprogramowania. Proponowane przez SoftwareStudio oprogramowanie WMS jest doceniane przez wszystkie firmy, które zdecydowały się na to rozwiązanie. Zarządzanie przez kierownika magazynu dostępne jest nie tylko poprzez urządzenie z systemem Android, ale także przeglądarkę internetową. WMS zapewnia sprawną komunikację między systemem ERP, a magazynem.

Awizacje transportu

Oprogramowanie do magazynu

Oprogramowanie do obsługi magazynami wysokiego składowania znajduje się w ofercie SoftwareStudio. Kontrola pracy magazynu jest umożliwiona poprzez intuicyjne moduły dotyczące przepływu towarów w magazynie, są one wspierane przez kolektory danych (terminale radiowe będące nośnikiem informacji), polecenia głosowe, a także kody kreskowe. Sprawne poruszanie się po magazynie i planowanie przepływu asortymentu jest znacznie uproszczone poprzez automatyczną identyfikację miejsc magazynowych. Oprogramowanie SoftwareStudio korzysta ze współczesnych rozwiązań technologicznych jak: ASP.net, HTML5, CSS3, JQuery, baza danych Microsoft SQL Server 2012 (bądź nowszy) oraz modułów na urządzenia mobilne z różnym oprogramowaniem (Android, Windows Mobile, Windows CE).

YMS program

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS 2019

Oprogramowanie do magazynu wybierasz, gdy ilość operacji wykonywanych w magazynie nie może być już rejestrowana w pliku excel.

LOKALIZACJA PARTII TOWARU, oprogramowanie do magazynu.

 • Domyślnie wszystkie formularze wyświetlają się na ekranie w języku polskim;
 • Ponadto prezentuje się informacje o miejscu składowania, numeru nośnika, numeru partii, albo też serii oraz ilości przyjęcia lub wydania;
 • Podstawowym zestawem biblitek wykorzystywanych w naszych aplikacjach windowsowych jest microsoft framework w wersji 3;
 • W tan sposób administrator może podkreślać ważność pewnych informacji;
 • Dokument w trakcie realizacji modyfikuje się przez użycie polecenia edycja;
 • Zwykle stany magazynowe w dwóch niezależnych programach nie będą zgodne, bo każdy może wprowadzać inne dane;
 • Takie rozwiązanie pozwala operatorowi na archiwizowanie danych i magazynowanie baz danych o dużych rozmiarach itp;
 • Znacznie jednak prostsze jest wprowadzanie informacji przy pomocy specjalnych urządzeń rejestrujących czytniki kodu kreskowego;
 • Kolektor danych w magazynie wysokiego składu kolektor danych (terminal radiowy) to zewnętrzne urządzenie. Podłączane do systemu za pomocą sieci bezprzewodowej. Wyposażony w dotykowy ekran działający pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Ce lub Mobile;
 • Nie można dopisać 2 kartotek o tym samym indeksie w ramach grupy prx. A także tego samego magazynu tabela knkon ach – 1 znakowy identyfikator rozróżniający kontrahentów k – klient, p – pracownik, s – spedytor, r – partner import kartotek z pliku excela xls w celu wgrania nowych kartotek towarowych z pliku excela należy podać (wskazać) plik do wgrania oraz wybrać typ danych do wgrania: asortyment – wgrywanie danych do tabeli knaso – dotyczy asortymentu, części zamiennych, usług itp;
 • Mimo, że idealnym rozwiązaniem był by jeden system erp dla całej organizacji, wiele większych firm zwykle tworzy system erp, a następnie opierając się na tym systemie tworzy zewnętrzne interfejsy do innych systemów oddzielnie, te interfejsy mogą być bardziej wydajne i skuteczniejsze w realizowaniu potrzeb organizacji;