<p>


MAGAZYN FRAMEWORK

Program wersja Framework przeznaczony do pracy w środowisku Windows z interfejsem przypominającym pakiet Office 2007/2010

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania bez wdrożonego programu do jego obsługi. Program magazynowy Studio Magazyn WMS .net do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Wersję Framework instaluje się na stacji roboczej użytkownika i uruchamiana w celu połączenia z aplikacją Studio Magazyn WMS.net. W odróżnieniu od wersji webowej program pozwala na korzystanie z danych w trybie zakładek jak aplikacja MS Excell. Czyli pozwala na pracę wielookienkową, ułatwiając i przyspieszając pracę.

Magazyn Framework
oprogramowanie awizacji transportów

Magazyn Framework. Definicja

W programowaniu komputerowym framework jest szkieletem do budowy aplikacji – środowiskiem pracy. Definiuje on strukturę aplikacji oraz ogólny mechanizm jej działania. A także dostarcza zestaw komponentów i bibliotek ogólnego przeznaczenia do wykonywania określonych zadań. SoftwareStudio tworzy aplikację, rozbudowując i dostosowując poszczególne komponenty do wymagań realizowanego projektu, tworząc w ten sposób gotową aplikację. Podstawowym zestawem bibliotek wykorzystywanych w naszych aplikacjach windowsowych jest Microsoft Framework w wersji 3.5


Magazyn Framework. Zalety środowiska Framework

  • EFEKTYWNOŚĆ tworzenie aplikacji z wykorzystaniem frameworków wymaga od programisty mniejszej ilości kodu do napisania;
  • POPRAWA JAKOŚCI KODU. Ponieważ frameworki są projektuje się z myślą o elastyczności, posiadają one dobrą wewnętrzną organizację i logikę, którą narzuca się aplikacji;
  • UNIWERSALIZM standardowe mechanizmy pozwalają tworzyć aplikacje przyjazne użytkownikom, składające się z takich komponentów jakie znają i potrafią obsługiwać;
  • NIEZAWODNOŚĆ frameworki jako szkielety aplikacji dobrze zaprojektowano i przetestowano.
WMS – nowy poziom zarządzania magazynem
WMS – nowy poziom zarządzania magazynem

Zarządzanie operacjami magazynowymi to skomplikowane zajęcie. Wymaga ono pilnowania terminów, dbania o rozłożenie towarów na magazynie, a także zarządzania transportami przychodzącymi i wych…

Notatki i załączniki w systemie WMS
Notatki i załączniki w systemie WMS

Systemy do zarządzania magazynami umożliwiają tworzenie dokumentacji związanej z między innymi przyjęciami i wydaniami. Notatki i załączniki w systemie WMS SoftwareStudio to funkcjonalność …

Oprogramowanie magazynowe WMS. Funkcje systemów Warehouse Management System
Oprogramowanie magazynowe WMS. Funkcje systemów Warehouse Management System

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów Warehouse Management System WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie. A także kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System dosta…