Program wersja Framework przeznaczony jest do pracy w środowisku Windows z interfejsem przypominającym pakiet Office 2007/2010

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania bez wdrożonego programu do jego obsługi. Program magazynowy Studio Magazyn WMS .net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Wersja Framework instalwoana jest na stacji roboczej użytkownika i uruchamiana jest w celu połączenia z aplikacją Studio Magazyn WMS.net W odróżnieniu od wersji webowej program pozwala na korzystanie z danych w trybie zakładek jak aplikacja MS Excell, czyli pozwala na pracę wielookienkową, ułatwiając i przyspieszając pracę.

Definicja

W programowaniu komputerowym framework jest szkieletem do budowy aplikacji – środowiskiem pracy. Definiuje on strukturę aplikacji oraz ogólny mechanizm jej działania, a także dostarcza zestaw komponentów i bibliotek ogólnego przeznaczenia do wykonywania określonych zadań. SoftwareStudio tworzy aplikację, rozbudowując i dostosowując poszczególne komponenty do wymagań realizowanego projektu, tworząc w ten sposób gotową aplikację. Podstawowym zestawem bibliotek wykorzystywanych w naszych aplikacjach windowsowych jest Microsoft Framework w wersji 3.5

System zarządzający magazynem

Oprogramowanie awizacje kalendarze

Program magazynowy zestawienia dokumentów

Oprogramowanie awizacyjne kalendarz tygodniowy

Awizacje okienka czasowe

Android WMS

System magazynowy WMS

Android WMS

Oprogramowanie zarządzające magazynem

Systemy zarządzania magazynem

Program magazynowy zestawienie dokumentów

Oprogramowanie awizacje kalendarz timeline

Programy do magazynowania

Dokument ZWZ


Zalety środowiska Framework

  • EFEKTYWNOŚĆ tworzenie aplikacji z wykorzystaniem frameworków wymaga od programisty mniejszej ilości kodu do napisania;
  • POPRAWA JAKOŚCI KODU ponieważ frameworki są projektowane z myślą o elastyczności, posiadają one dobrą wewnętrzną organizację i logikę, którą narzucają aplikacji;
  • UNIWERSALIZM standardowe mechanizmy pozwalają tworzyć aplikacje przyjazne użytkownikom, składające się z takich komponentów jakie znają i potrafią obsługiwać;
  • NIEZAWODNOŚĆ frameworki jako szkielety aplikacji są dobrze zaprojektowane i przetestowane.