Przyjęcie do magazynu

Przyjęcie do magazynu

Efektywne przyjęcie do magazynu jest fundamentem skutecznego zarządzania magazynem i całym łańcuchem dostaw. Inwestycja w nowoczesne technologie i szkolenie personelu to klucz do sukcesu w tej krytycznej dziedzinie logistyki.

W dzisiejszym dynamicznym świecie logistyki, proces przyjęcia towarów do magazynu stanowi kluczowy element efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw. Jest to pierwszy krok w skomplikowanym procesie zarządzania magazynem, który ma bezpośredni wpływ na późniejsze etapy, takie jak przechowywanie, kompletacja i wysyłka towarów.

Znaczenie Precyzyjnego Procesu Przyjęcia

Precyzyjne przyjęcie towarów do magazynu jest niezbędne dla zapewnienia dokładności zapasów i optymalizacji przepływu towarów. Błędy w tym etapie mogą prowadzić do problemów z lokalizacją towarów, opóźnień w realizacji zamówień i zwiększenia kosztów operacyjnych.

Technologie Wspierające Proces Przyjęcia

Nowoczesne rozwiązania IT, takie jak systemy WMS (Warehouse Management System), odgrywają kluczową rolę w usprawnieniu procesu przyjęcia towarów. Umożliwiają one automatyzację wielu czynności, w tym skanowanie kodów kreskowych, weryfikację danych i szybkie przekierowanie towarów do odpowiednich stref w magazynie.

Integracja z Innymi Systemami

Integracja systemu przyjęcia towarów z innymi modułami systemu zarządzania magazynem oraz z systemami zewnętrznymi, takimi jak ERP (Enterprise Resource Planning), jest kluczowa dla zapewnienia płynności i efektywności całego łańcucha dostaw.

Szkolenie Personelu

Szkolenie personelu odpowiedzialnego za proces przyjęcia towarów jest równie ważne, jak wybór odpowiedniego systemu IT. Pracownicy muszą być dobrze zaznajomieni z procedurami i narzędziami, aby zapewnić wysoką dokładność i efektywność procesu.

W programie magazynowym ewidencjonowane jest za pomocą dokumentów PZ, jak również PW

Przyjęcie do magazynu w programie magazynowym ewidencjonowane jest za pomocą dokumentów PZ, a także PW

Dokumenty magazynowe

Ruchy w magazynie ewidencjonowane są za pomocą dokumentów:
1. Przyjęcia zewnętrznego Pz,
2. Wydania zewnętrznego Wz,
3. Zmiany lokalizacji Zl,
4. Rozchodu wewnętrznego Rw,
5. Przychodu wewnętrznego Pw.

Dokumenty Rw, a także Pw dotyczą przesunięcia towaru do strefy kompletacji.

Przyjęcie towaru do magazynu

Przewidziane w rejestracji przyjęcia dokumenty:
1. Awizo przyjęcia Ap,
2. Dokument Pz bufor,
3. Dokument Pz,
4. Zmiana lokalizacji – czyli przesuniecie palet ze strefy przyrampowej do strefy składowania

Awizo przyjęcia Ap

Kontrahent zewnętrzny może zapisać w programie za pomocą modułu internetowego awizo przyjęcia traktowane jako zlecenie przyjęcia towaru. Informacje z awizo przepisuje się do dokumentu Pz bufor. W awizo zapisuje się informacje takie jak:

 • dane kontrahenta – czyli zapis automatyczny;
 • data rejestracji dokumentu, którą proponuje się automatycznie jako bieżąca data systemowa. Daty nie modyfikuje się;
 • termin przyjęcia towaru;
 • rodzaj towaru;
 • ilość przyjmowanego towaru;
 • towar na palecie – ilość;
 • ilość towaru w kartonie;
 • rodzaj palety – domyślnie proponowana jest paleta Euro o wymiarach 80x120x170, użytkownik może ze skorowidza wybrać także inny rodzaj palety. W polu zapisywany jest określony w programie kod palety;
 • data ważności, jeśli dla towaru wymagana jest informacja;
 • partia towaru, jeśli dla towaru wymagana jest informacja.

Dokument Pz bufor

Dokument Pz bufor może zostać dopisany:

 1. Na podstawie awizo przyjęcia dopisanego w programie przez kontrahenta zewnętrznego,
 2. przez pracownika firmy Solar na podstawie zgłoszenia kontrahenta, albo też po dostarczeniu towaru, dla którego nie było zlecenia przyjęcia na podstawie dokumentu w formie papierowej,
 3. dokumenty mogą być zapisywane w programie na podstawie dokumentu dostarczonego przez kontrahenta w formie elektronicznej. Taki sposób zapisania dokumentu wymaga uzyskania od kontrahenta szczegółowej specyfikacji pliku wymiany danych.

W dokumencie Pz bufor zapisane zostają informacje:

 • dane kontrahenta – czyli zapis automatyczny;
 • data rejestracji dokumentu, która to jest proponowana automatycznie jako bieżąca data systemowa. Data nie jest modyfikowana;
 • rodzaj towaru;
 • ilość przyjmowanego towaru;
 • towar na palecie – ilość;
 • ilość towaru w kartonie;;
 • rodzaj palety – domyślnie proponowana jest paleta Euro o wymiarach 80x120x170, użytkownik może ze skorowidza wybrać także inny rodzaj palety. W polu zapisany zostaje kod palety zdefiniowany w programie. Pole obsługiwane przez skorowidz;
 • data ważności, jeśli dla towaru wymagana jest informacja;
 • partia towaru, jeśli dla towaru wymagana jest informacja.W strefie przyrampowej dostawa jest kontrolowana ilościowo i jakościowo. Po stwierdzeniu zgodności dostawy z dokumentem Pz bufor, sprawdzane są informacje zapisane w pozycjach dokumentu. Dla każdego towaru powinna być zdefiniowana ilość towaru na palecie oraz ilość towaru w kartonie. Informacje są niezbędne dla zapisania dokumentu Pz zawierającego przyjęcie palet;

W dokumencie Pz bufor mogą zostać podane informacje:

 • data ważności towaru,
 • partia, czyli seria towaru. Informacje nie są obowiązkowe dla każdego towaru. W dokumencie Pz bufor można zapisać priorytet realizacji. Uprawnienia do zapisania priorytetu mają użytkownicy grupy uprawnień BIURO. Zatwierdzenie dokumentu Pz bufor automatycznie zapisuje dokument Pz.

  Dokument Pz

  Dokument Pz zapisuje się po zatwierdzeniu dokumentu Pz bufor. Dla każdej palety zapisuje się odrębną pozycję dokumentu. Automatycznie nadaje się numery nośników (palet). W pozycjach dokumentów, dla palet użytkownik może zapisać numer nośnika kontrahenta. Dla dokumentu Pz magazynier może zapisać jeden z poniższych dokumentów:

 • Dokument zmiany lokalizacji – przeniesienia palet ze strefy przyrampowej do strefy składowania
 • Dokument Wz bufor – dotyczy wydania towaru ze strefy przyrampowej.
  W dokumencie Pz zostaje zapisuje się informację o typie dokumentu pochodnego – Zl – zmiana lokalizacji, albo też Wz – dokument Wz.

  Zmiana lokalizacji Zl

  Dokument jest zapisywany na podstawie dokumentu Pz. Dla każdej palety zapisywana jest odrębna pozycja dokumentu. Numery palet (nośników) nadaje się automatycznie według przyjętego algorytmu. W dokumencie zapisuje się docelowe lokalizacje palet. Zasady lokacji palet:

 • palety są lokowane na domyślnym regale zdefiniowanym dla kontrahenta,
 • palety lokuje się w miejscach składowania najbliższych lokalizacjom, w których składuje się towar danego kontrahenta. Dla pozycji dokumentu (palet) drukuje się etykiety nośników. Wydruk etykiet nośników można wykonać dla całego dokumentu, albo też wybranej pozycji (palety). Wzór wydruku etykiety nośnika należy ustalić w trakcie wdrożenia. Uprawniony użytkownik może zmienić docelowe miejsce składowania przed zatwierdzeniem dokumentu.

Przyjęcie towaru do magazynu

Przebieg procesu rozpoczyna się od odbioru, a także przyjęcia towaru. Przychód do magazynu może nastąpić jako dostawa z zewnątrz, albo też z wewnątrz przedsiębiorstwa. Dokumenty oznaczone symbolami Pz, PI, a także Zz odnoszą się do dostaw z zewnątrz. Przyjęcie polega na skontrolowaniu strony formalnej, czyli . zgodności dostawy z zamówieniem, wystawieniu dowodu przychodu. Pz przyjęcie towaru z zewnątrz od dostawcy krajowego
PI przyjęcie towaru z zewnątrz od dostawcy zagranicznego Zz korekta do przyjęcia Pz.

Efektywny Interfejs Użytkownika dla Dokumentu Przyjęcia Towaru w Aplikacji Magazynowej Online

W dzisiejszym świecie logistyki, efektywność i precyzja w zarządzaniu magazynem są kluczowe. Wspiera to innowacyjny interfejs użytkownika dla dokumentu przyjęcia do magazynu w aplikacji magazynowej online. Ten dokument odgrywa zasadniczą rolę w rejestrowaniu przyjęć towarów. Oferuje on szereg funkcji, które ułatwiają ten proces.

Magazyn Framework

Sekcja „Przyjęcie do magazynu”

Pierwsza sekcja poświęcona jest szczegółom przyjęcia. Użytkownik ma możliwość wybrania kontrahenta, od którego towar został otrzymany. Może wpisać numer awizo, który jest zwykle powiązany z powiadomieniem o dostawie. Numer dostawy stanowi kolejne istotne pole, gdzie wpisywany jest referencyjny numer dostawy. Niezbędna jest także data przyjęcia towaru do magazynu. Sekcja ta zawiera również miejsce na wszelkie dodatkowe uwagi związane z przyjęciem.

Sekcja „Pozycje”

W tej części użytkownik może dokładnie określić szczegóły dotyczące każdej pozycji towarowej. Możliwe jest wpisanie indeksu, nazwy, czy kodu kreskowego towaru. Lokalizacja, w której towar będzie składowany, jest kolejnym kluczowym elementem. Interfejs umożliwia wybór rodzaju palety oraz wpisanie numeru identyfikacyjnego palety i numeru partii towaru. Istotne są także informacje o terminie ważności i dacie produkcji towaru. Użytkownik określa również ilość przyjętych jednostek oraz może dodawać dodatkowe uwagi do każdej pozycji.

Funkcjonalność i Łatwość Użycia

Dodanie pozycji towarowej do listy przyjęć jest proste dzięki przyciskowi „Dodaj”. Na dole interfejsu znajduje się tabela z listą pozycji, które ułatwia orientację w stanie magazynu. Przyciski akcji na górze ekranu, takie jak „Zapisz”, „Bufor” i „Usuń”, zapewniają pełną kontrolę nad dokumentem. Dodatkowo, użytkownik ma dostęp do zakładek jak „Usługi”, „Notatki”, „Pliki”, „Załączniki” i „Zdjęcia”, które umożliwiają dodanie istotnych informacji i załączników związanych z przyjęciem towarów.

Podsumowanie

Interfejs użytkownika dla dokumentu przyjęcia do magazynu w aplikacji magazynowej online jest zatem nie tylko intuicyjny, ale też wszechstronny. Zapewnia dokładność i efektywność w procesie przyjmowania towarów, co jest kluczowe w nowoczesnej logistyce magazynowej. Zastosowanie tego rozwiązania przekłada się na lepszą organizację pracy i optymalizację procesów magazynowych.Czytaj więcej:

 • Wydanie z magazynu w programie WMS


  Wydanie towarów jest kluczowym elementem procesu logistycznego, który odgrywa centralną rolę w efektywnym zarządzaniu magazynem. Działania te następują po etapie składowania, co wymaga starannej organizacji. Kompletacja towarów jest etapem niezbędnym w procesie wydawania. Może być realizowana na różne sposoby, między innymi jednostopniowo lub dwustopniowo. Wybór metody zależy od specyfiki danego magazynu i charakteru składowanych towarów.
 • Dokumenty magazynowe w programie PALETY


  Dokumenty magazynowe w programie palety to kluczowy element zarządzania magazynem. Program ten umożliwia efektywną ewidencję obrotu paletami. Dzięki niemu, każdy magazyn może sprawnie zarządzać przyjęciami i wydaniami palet, a także przesunięciami między lokalizacjami.
 • Przyjęcia do magazynu WMS


  Zarządzanie i aktualizowanie wszystkich działań magazynowych to podstawa sprawnej pracy magazynu. Niezwykle istotne są przy tym przyjęcia do magazynu. Program WMS oferuje łatwe i intuicyjne modyfikowanie obszarów wyświetlających dane dotyczący przyjęć magazynowych.
 • Magazyn Framework


  W dzisiejszym dynamicznym świecie logistyki, efektywne zarządzanie magazynem jest kluczowe dla sukcesu każdej firmy. System WMS (Warehouse Management System) od SoftwareStudio stanowi innowacyjne rozwiązanie, które wprowadza nowy wymiar efektywności w codzienne operacje magazynowe.

System WMS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo systemu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
ss_administrator

Nowoczesny magazyn WMS

Nowoczesne zarządzanie magazynem to klucz do sukcesu w dzisiejszym świecie logistyki. System WMS (Warehouse Management System) odgrywa tu niezastąpioną rolę. Wprowadza on innowacje i efektywność w codzienne operacje magazynowe.

Oprogramowanie zarządzające magazynem
ss_administrator

Oprogramowanie zarządzające magazynem

Oprogramowanie zarządzające magazynem to klucz do efektywności. Ułatwia zarządzanie, minimalizuje ryzyko błędów i zwiększa bezpieczeństwo danych. Dzięki temu, jest nieocenionym narzędziem w nowoczesnym magazynie. Odkryj nasze oprogramowanie zarządzające magazynem – elastyczne, efektywne i łatwe w

Przyjęcie do magazynu
Funkcjonalność programu WMS
ss_administrator

Funkcjonalność programu WMS

Odkryj, jak Program WMS rewolucjonizuje zarządzanie magazynem, podnosząc wydajność i kontrolę nad przepływem towarów w Twojej firmie. Program WMS to serce efektywnego zarządzania magazynem. Umożliwia

Stan magazynu
ss_administrator

Stan magazynu

Program WMS to klucz do efektywnego zarządzania magazynem. Oferuje on nie tylko bogate możliwości kontroli nad towarem, ale także umożliwia wdrożenie procesów, które podnoszą wydajność