Zlecenia wydania z magazynu (zamówienia) oznaczone są w programie WMS jako dokumenty ZWZ.

Wybór pozycji menu ZWZ wyświetla formularz dopisania zlecenia wydania z magazynu.

zwz

W górnej części formularza znajduje się pasek poleceń, zawierający przyciski:

  • Zapisz, dzięki któremu można zapisać wypełniany formularz,
  • Bufor zapisuje wypełniany formularz w buforze, do późniejszej edycji i akceptacji,
  • Usuń powoduje anulowanie wypełnianego formularza.

Z prawej strony paska poleceń znajdują się pola Numer referencyjny i Data utworzenia dokumentu, które nadawane są automatycznie, wraz z Typem dokumentu oraz Rodzajem rejestru.

W sekcji Nagłówek należy z listy rozwijanej wybrać Kontrahenta.

Dodatkowo można wypełnić pola Numer zamówienia, Numer dokumentu oraz wybrać datę wpisanych dokumentów.

Pozycje dokumentu ZWZ

Kolejną sekcją jest sekcja Pozycje, należy w niej wybrać Asortyment. W celu odfiltrowania wyników wyszukiwania, należy wpisać przynajmniej dwa następujące po sobie znaki występujące w nazwie asortymentu.

Kolejnym krokiem w tej sekcji jest wpisanie ilości. Dodatkowo, w polu Uwagi można wpisać uwagi do wybranej pozycji.

Następnie należy kliknąć na niebieski przycisk Dodaj, co spowoduje dodanie pozycji do formularza.

Kliknięcie na przycisk X w pierwszym polu tabeli danych skutkuje usunięciem pozycji z tabeli i dokumentu.

W sekcji Podsumowanie zostaną automatycznie obliczone zsumowane ilości i wagi wydawanych artykułów.

W polu Uwagi można zawrzeć dodatkowe uwagi dotyczące całego dokumentu.

Po wypełnieniu pól, należy z lewej strony paska nad formularzem kliknąć na przycisk Bufor lub Zapisz:

  • Bufor służy do zapisania formularza w celu późniejszej weryfikacji i edycji danych,
  • Zapisz spowoduje zapisanie formularza rozchodu RW.

Zlecenia zapisane przez wybór opcji Bufor zostaną wyświetlone w rejestrach Zlecenia wydań ZWZ oczekujące oraz Zlecenia wydań ZWZ wszystkie, natomiast zlecenia zapisane przez wybór opcji Zapisz zostaną wyświetlone tylko w rejestrze Zlecenia wydań ZWZ wszystkie.