Firmy logistyczne

Przyjmowanie do magazynu WMS w firmach logistycznych różni się od standardowych rozwiązań w firmach handlowych czy produkcyjnych. Firma logistyczna świadcząc usługi outsourcingu magazynu wysokiego składowania realizuje zadania wg zleceń właściciela składowanego w magazynie towaru. System WMS musi więc posiadać funkcjonalność usprawniającą pracę magazynu wg zleceń. W przypadku pracy na zlecenie magazyn nie prowadzi ewidencji wg Fifo, Lifo czy Fefo, lecz realizuje zawsze konkretne zlecenia, które otrzymuje od zleceniodawcy. Zleceniodawca posiadając własny system do zarządzania ERP np. SAP przekazuje dyspozycje jaki towar wg konkretnej partii i/lub numerze palety (numer nośnika) ma zostać przyjęty do magazynu wysokiego składowania.

program-wms-przyjęcia
program-wms-przyjęcia-rejestr
program-wms-usługi-magazynowe
program-wms-przyjmowanie-palet

Firmy handlowe

W firmach handlowych dokumenty przyjęć do magazynu wysokiego składowania są najczęściej ewidencjonowane na podstawie zapisanego dokumentu PZ (dostawa) w module handlowym. Program handlowych ewidencjonuje przyjęcie bez danych szczegółowych, pod kątem księgowym ile i w jakiej cenie zostało zakupione. W systemie WMS przyjmujemy towar do magazynu na podstawie dokumentu PZ jako wewnętrzne zlecenia przyjęcie. Magazynier rozkładając towar na regałach, półkach lub lokacjach rejestruje szczegóły dotyczące danej dostawy np. numery seryjne, wagę numery nośników.

Firmy produkcyjne

W firmach produkcyjnych przyjęcie do magazynu może być połączone także z oznakowaniem przyjmowanych palet (generowanie i drukowanie kart paletowych). Przyjmowanie odbywa się na podstawie zlecenia wewnętrznego tworzonego w systemie WMS lub na podstawie dokumentów przyjęcia z produkcji (dokument tworzony poza programem WMS). W ramach przyjmowanego artykułu z produkcji możemy rejestrować numery seryjne produktów, numery partii, daty produkcji / termin przydatności do użycia. Wszystkie informacje są gromadzone w bazie programu WMS.

program-wms-przyjmowanie-view