Obsługa magazynu wysokiego składowania

Obsługa magazynu wysokiego składowania

Zarządzanie magazynem wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar.

W dzisiejszym dynamicznym świecie logistyki, magazyny wysokiego składowania stanowią kluczowy element w łańcuchu dostaw. Efektywna obsługa tych magazynów jest nie tylko wyzwaniem, ale i koniecznością dla firm dążących do optymalizacji procesów logistycznych i zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku.

Obsługa Magazynu Wysokiego Składowania w Centrum Logistycznym i Branży Fashion

Magazyn wysokiego składowania to kluczowy element w branży logistycznej, szczególnie w sektorze fashion. Jego efektywna obsługa wymaga zrozumienia specyfiki i wyzwań, które niesie ze sobą składowanie towarów na dużych wysokościach.

Definicja Magazynu Wysokiego Składowania

Magazyn wysokiego składowania charakteryzuje się tym, że towary przechowywane są na wysokości przekraczającej 7,2 metra. Takie rozwiązanie pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, co jest niezwykle istotne w branży fashion, gdzie asortyment jest obszerny i różnorodny.

Wyposażenie i Technologie

W magazynach wysokiego składowania stosuje się specjalistyczne regały paletowe oraz zaawansowane systemy składowania. Używa się również wózków widłowych wysokiego podnoszenia, które są niezbędne do efektywnego zarządzania towarem na dużych wysokościach. Dodatkowo, coraz częściej wykorzystuje się automatyzację, w tym roboty i drony, co znacząco przyspiesza procesy logistyczne.

Bezpieczeństwo i BHP

Bezpieczeństwo w magazynach wysokiego składowania to priorytet. Stosuje się tu rygorystyczne zasady BHP, w tym systemy monitoringu, alarmy oraz kontrolę dostępu. Ważne jest również szkolenie pracowników z zakresu bezpiecznej pracy na wysokościach.

Specyfika Branży Fashion

W branży fashion, gdzie szybkość dostawy i dokładność kompletacji zamówień są kluczowe, magazyny wysokiego składowania odgrywają istotną rolę. Pozwalają one na efektywne zarządzanie dużą ilością różnorodnych produktów, co jest niezbędne do sprostania wymaganiom dynamicznego rynku mody.

OBSŁUGA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

Zarządzanie magazynem wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar.

Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar.

Zastosowanie takich procedur ma uzasadnienie wszędzie tam, gdzie występują rozbudowane magazyny i znaczeniem kluczowym do sprawnego zarządzania masą towarową staje się wiedza nie ile mamy towaru w zapasie, ale gdzie się on znajduje. Program ewidencjonuje towar w układzie ilościowo wartościowym albo tylko ilościowym. Na bieżąco udostępnia informację o stanach. Na przykład o bieżącym dostępnym ilości zamówień od odbiorców rezerwacji ilościach zamówień do dostawców i wielu innych. Obsługa magazynu wysokiego składowania jest łatwa dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu.

Prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej jest możliwe przy pomocy wielu różnorodnych narzędzi, jednym z nich jest informatyczny system zarządzania magazynem wysokiego składowania. Nowoczesny magazyn wysokiego składowania Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania bez wdrożonego programu do jego obsługi.

Znaczenie Magazynów Wysokiego Składowania

Magazyny wysokiego składowania, charakteryzujące się dużą wysokością regałów, są zaprojektowane do maksymalizacji przestrzeni magazynowej. Pozwalają na efektywne wykorzystanie powierzchni, co jest szczególnie ważne w obszarach o ograniczonej dostępności gruntów. Ich specyfika wymaga jednak zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

Program magazynowy Studio WMS .net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Istotą programu jest możliwość prowadzenia w nim ewidencji Operacji (działalności): przyjmowania, magazynowania, konfekcjonowania, komisjonowania, a także wydania towarów z dokładnością do miejsca składowania i/lub numeru partii dostawy. Program WMS umożliwia kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową, z pełną identyfikacją asortymentu przypisanego do konkretnych miejsc lokalizacji. Użytkownik ma możliwość definiowania sposobu zagospodarowania przestrzeni, czyli powierzchni i wysokiego składowania magazynowej w tym sektorów, rzędów, regałów i półek.

Nowoczesny magazyn wymaga nowoczesnych narzędzi zarządzania, jednym z takich narzędzi jest nasz program w technologii Asp.net Program WMS.net w technologii Asp.Net to nowoczesne rozwiązania oparte o przeglądarkę internetową i bazę MS SQL 2008

Nowoczesne systemy logistyczne WMS

Warehouse Managment System pozwalają na znaczne usprawnienie wszelkich procesów logistycznych zachodzących w firmie produkcyjnej czy dystrybucyjnej. Dobry program WMS to jednak dopiero połowa sukcesu, drugą częścią jest wdrożenie systemu logistycznego.

Dowiedz się, jak efektywnie zarządzać magazynem wysokiego składowania w centrum logistycznym i branży fashion, z naciskiem na bezpieczeństwo i nowoczesne technologie.

W skład wdrożenia logistycznego wchodzą:

 • Analiza przedwdrożeniowa – obejmująca wszystkie procesy łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa od zaopatrzenia poprzez magazynowanie, produkcję, dystrybucję aż po sprzedaż. Najczęściej jednak analizę ogranicza się tylko do wybranego obszaru w jakim ma być wykorzystywany program magazynowy.
 • Projekt systemu – przygotowanie projektu systemu dostosowanego do możliwości finansowych klienta. Jego specyficznych potrzeb wynikających z przeprowadzonej analizy logistyki i dodatkowych potrzeb klienta poparty profesjonalnym doborem sprzętu. Uwzględnia on wszelkie czynniki warunków środowiska pracy pomiary wartości charakterystycznych dla systemów radiowych.
 • Testy i szkolenia – zainstalowany i skonfigurowany system WMS musi rozpocząć swoje poprawne działanie. Dlatego niezbędnym elementem jest wykonanie testów pod względem działania algorytmów i łatwości obsługi i współpracy z dostarczonym sprzętem. Jest to czas wprowadzania rozszerzeń, które nie zostały dokładnie sprecyzowane przez klienta w fazie projektu. Jednocześnie jest idealny czas na przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu podczas których zbierane są uwagi na temat możliwych usprawnień interfejsu użytkownika.
 • Oddanie systemu – odpowiednio wdraża się system logistyczny wraz z zainstalowanym sprzętem. To jest podstawą do oddania systemu. Przeprowadza się wtedy testy akceptacyjne i wydajnościowe oprogramowania i sprzętu. Na podstawie których klient ma zapewnienie, że otrzymał to czego oczekiwał. Serwis, a ostatnim etapem każdego wdrożenia jest jego serwisowanie. Rozwój naszych klientów powoduje, że jest to jeden z najbardziej docenianych etapów podczas którego staramy się zapewniać wsparcie. A także rozwój i dalszą optymalizację świadcząc przy tym usługi zdalnej administracji.

Rola programu magazynowego – obsługa magazynu wysokiego składowania

Za pomocą systemu WMS możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru. Na przyzkład pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem. Systemy WMS doskonale sprawdzają się w centrach logistycznych, gdzie ruch towarów jest intensywny, w jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, jak i wysyłka. Skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji operacji zachodzących w systemie. Przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie, czyli bez konieczności żmudnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych.

Istotną rolę dla usługodawców logistycznych może stanowić możliwość planowania wysyłek z magazynu w taki sposób, aby zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów. A także skrócić czas magazynowania i obniżyć w ten sposób koszty „zamrożenia” kapitału obrotowego. Oznacza to, że system WMS można odpowiednio zintegrować z innymi systemami wykorzystanymi przez przedsiębiorstwa w sferze logistyki.

Vendor Management Inventory – VMI

W ramach systemu magazynowego WMS udostępnia się internetowy moduł ASP.net dla klientów zewnętrznych. Mogą oni za pomocą aplikacji przeglądarkowej www planować stany wprowadzając zlecenia dostaw. Korzyści wynikające ze stosowania systemu Vendor Management Inventory – VMI w magazynie porównując do z tradycyjnym modelem są jednoznaczne. Gdyż otrzymywane dane dotyczące faktycznej dystrybucji nie są fałszowane poprzez stany zapasów w magazynie dystrybutora. Wysokie zapasy magazynowe u producenta i dystrybutora wynikają z prób utrzymania ciągłości sprzedaży. Działającym wspólnie producentowi i dystrybutorowi łatwiej jest zapewnić ciągłość sprzedaży. Przez co rosną obroty, wzrasta poziom obsługi klienta końcowego. Natomiast będący w ciągłej sprzedaży produkt stanowi lepszą barierę dla produktów konkurencji. Planowanie stanów magazynowych odbywa się w oparciu o udostępniane na bieżąco poprzez internetowy moduł klienta w technologii ASP.net, czyli przez przeglądarkę internetową.

Funkcje systemu WMS

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów. A także umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki. W systemie WMS Operator może wygenerować odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki towarowe. Albo też w momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.

Magazyn wysokiego składowania to nowoczesne i efektywne rozwiązanie dla branży logistycznej, szczególnie w sektorze fashion. Jego odpowiednia obsługa wymaga zastosowania zaawansowanych technologii, przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz ciągłego doskonalenia procesów magazynowych.Czytaj więcej:

 • Magazyny wysokiego składowania


  Magazyny wysokiego składowania są kluczowym elementem nowoczesnej logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Ich rola w efektywnym przechowywaniu i zarządzaniu zapasami jest nieoceniona, zwłaszcza w obliczu rosnących wymagań rynkowych i technologicznych.
 • Po co zarządzanie magazynem program w magazynie wysokiego składowania?


  Poznaj Program WMS.net – innowacyjne rozwiązanie do zarządzania magazynem wysokiego składowania. Zwiększ efektywność, oszczędzaj czas i pieniądze, kontroluj towary. Program WMS.net – innowacyjne rozwiązanie do zarządzania magazynem wysokiego składowania. Oferta SoftwareStudio obejmuje zarządzanie magazynem program klasy WMS. Operacje muszą być wykonane przez operatora (magazyniera), maszynę lub przez operatora i maszynę jednocześnie. W jaki sposób zarządzanie
 • Obsługa magazynu


  Oprogramowanie zarządzające magazynem, takie jak program WMS.net, jest nieocenionym narzędziem w nowoczesnym magazynie. Ułatwia zarządzanie, minimalizuje ryzyko błędów i zwiększa bezpieczeństwo danych. Dzięki temu, firmy mogą być bardziej efektywne i konkurencyjne na rynku.
 • Miejsca składowania towarów w programie WMS


  W magazynach o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się zwykle strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca składowania towarów.

System WMS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo systemu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Operator logistyczny
ss_administrator

Operator logistyczny

Rola operatora logistycznego w dzisiejszym świecie biznesu jest nieoceniona. Ich umiejętność zarządzania złożonymi procesami logistycznymi, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz elastyczność w dostosowywaniu usług do potrzeb klienta sprawiają, że są oni niezbędnym elementem w efektywnym zarządzaniu

ss_administrator

Nowoczesny magazyn WMS

Nowoczesne zarządzanie magazynem to klucz do sukcesu w dzisiejszym świecie logistyki. System WMS (Warehouse Management System) odgrywa tu niezastąpioną rolę. Wprowadza on innowacje i efektywność w codzienne operacje magazynowe.

Program magazynowy dostępny przez Internet
ss_administrator

Program magazynowy dostępny przez Internet

Moduł internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom. Obecnie program magazynowy może okazać się niezbędny. Odkryj zalety programu magazynowego dostępnego przez Internet – efektywne zarządzanie

Obsługa magazynu wysokiego składowania
Program WMS
ss_administrator

Program WMS

Program WMS.net wykorzystuje najnowsze technologie, takie jak aplikacja na Androida z wbudowanym skanerem kodów kreskowych, co przekłada się na nową jakość pracy magazynierów. Oprogramowanie wspiera

Kalendarz programu WMS
ss_administrator

Kalendarz programu WMS

Kalendarz w programie WMS to kluczowy element, który wpływa na płynność operacji magazynowych. Dzięki niemu, zarządzanie czasem pracy i zasobami staje się proste i efektywne.