Program WMS.net W MAGAZYNIE –

System zarządzania magazynem WMS

Dobry system zarządzania magazynem WMS znacznie wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa magazynowego.

Oprogramowanie dla magazynu

SYSTEM W MAGAZYNIE

System magazynowy Online firmy SoftwareStudio zgodne jest ze standardem HTML5, CSS3 i JQuery.

SYSTEM W MAGAZYNIE

SoftwareStudio dostarcza system WMS.net dla firm logistycznych, produkcyjnych, a także handlowych. Optymalne wykorzystanie przestrzeni w magazynie, zarówno w poziomie jak również w pionie (wysokie składowanie) wymaga rozwiązań jakie daje WMS logistyka. Oprogramowanie tworzyć harmonogramy pracy dla kompletacji. Ponadto pozwala na racjonalizację rozmieszczenia produktów w magazynie. W systemie WMS magazyny są dzielone zgodnie z następującą hierarchią: obszar magazynowy – rząd – kolumna – poziom – miejsce magazynowe (regały są oznaczane rzędami, w rzędach znajdują się kolumny. Każdy regał ma określoną liczbę poziomów, a na poziomach znajdują się miejsca). Struktura magazynu może być również tylko logiczna, bez fizycznego wyodrębniania w rzeczywistości.

SYSTEM WMS.net
SYSTEM WMS.net

Prezentacja systemu WMS obejmuje podstawowe, najczęściej wykorzystywane funkcje oprogramowania. Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi przez nas funkcjonalnościami systemu WMS, a także sposobów wykorzystywania. SoftwareStudio udostępnia także wersję DEMO oprogramowania WMS do zarządzania magazynem, jak również wszystkimi pracami, które się w nim odbywają.

SYSTEM WMS PREZENTACJA
SYSTEM WMS PREZENTACJA

Program WMS prezentacja oprogramowania wykonywana jest za pomocą strony internetowej, a także zainstalowanej aplikacji na skanerach Android.

SYSTEM WMS PREZENTACJA SoftwareStudio

Używany system WMS w magazynie pozwala prowadzenie kontroli, a także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień.

SYSTEM WMS.net W MAGAZYNIE

Oprogramowanie Studio VSS.net to system zarządzania awizacjami, czyli rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution), czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo, jak również zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone.

SYSTEM ZARZĄDZANIA AWIZACJAMI
SYSTEM ZARZĄDZANIA AWIZACJAMI

SYSTEM WMS.NET W MAGAZYNIE,
czyli program do zarządzania magazynem WMS.

Systemy WMS

Przyjęcie towaru do magazynu

Przebieg procesu rozpoczyna się od odbioru i przyjęcia towaru. Przychód do magazynu może nastąpić jako dostawa z zewnątrz bądź z wewnątrz przedsiębiorstwa. Dokumenty oznaczone symbolami PZ, PI i ZZ odnoszą się do dostaw z zewnątrz. Przyjęcie polega na skontrolowaniu strony formalnej tj. zgodności dostawy z zamówieniem, wystawieniu dowodu przychodu PZ przyjęcia towaru z zewnątrz od dostawcy krajowego. PI przyjęcie towaru z zewnątrz od dostawcy zagranicznego. ZZ korekta do przyjęcia PZ.

System WMS

Zmiana wydruków

Projektowanie szablonów raportów, a także wydruków odbywa się poprzez zapis w pliku w formacie RDL (schemat XML) a gotowe pliki instaluje się na serwerze raportów. Należy jednak pamiętać, że opublikowane raporty na serwerze raportów nie ulegają migracji w przypadku zmiany trybu pracy serwera z natywnego na zintegrowany. W związku z tym SoftwareStudio zaleca przechowywać kopie definicji raportów w oryginalnym formacie plików RDL w bezpiecznym folderze dysku NTFS, tak aby można było ponownie je opublikować.

System zarządzania magazynem

System magazynowy klasy WMS

SoftwareStudio tworzy najlepsze oprogramowanie magazynowe. Dzieje się to dzięki korzystaniu z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz opieraniu się na wyłącznie stabilnych systemach informatycznych. Oprogramowanie od SoftwareStudio to system klasy WMS (Warehouse Management System). Jest to system, który może działać samodzielnie, ale też można automatycznie synchronizować wprowadzane dane z nadrzędnym systemem ERP. WMS od SoftwareStudio to intuicyjny, jak również profesjonalny program do zarządzania magazynem.

System zarządzania magazynem

SYSTEM WMS PREZENTACJA SoftwareStudio

Oprogramowanie WMS – prezentacja oprogramowania wykonywana jest za pomocą strony internetowej, a także zainstalowanej aplikacji na skanerach Android.

Program do prowadzenia magazynu

PROGRAM DO MAGAZYNOWANIA TOWARÓW

SoftwareStudio wdraża program do magazynowania towaru. Z powodzeniem został już wprowadzony w wielu firmach logistycznych, magazynach wysokiego składowania, w międzynarodowych firmach magazynowych (jest dostępny w wielu opcjach językowych), a także w firmach produkcyjnych posiadających własne magazyny. Jest doceniany przez wszystkie korzystające z niego przedsiębiorstwa z uwagi na intuicyjność, jak również klarowność modułów.

SYSTEM WMS.NET W MAGAZYNIE, program do zarządzania magazynem WMS.

  • Autoryzacja użytkownika, czyli system zarządzania magazynem;
  • Po przeprowadzeniu procesu uwierzytelniania, aplikacja „wie”, kim jest użytkownik, następnym krokiem jest określenie zakresu uprawnień, czyli odczytanie roli (ról) do jakich użytkownik został przypisany;
  • Rola to grupa użytkowników o takim samym poziomie uprawnień;
  • Asp.net zawiera dobrą obsługę sterowania dostępem do poszczególnych modułów (plików aspx), można administracyjnie określić, którzy użytkownicy mogą przeglądać poszczególne zasoby, wprowadzać stosowne wpisy;
  • Używany system WMS w magazynie pozwala prowadzenie kontroli, a także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień;