Transakcja wyświetlania wizualizacji umożliwia prezentację zajętości magazynu lub wyświetlanie lokalizacji wybranych indeksów magazynowych z pomocą graficznych tabel. Wizualizacja magazynu budowana jest dynamicznie na podstawie zdefiniowanych współrzędnych wybranych lokacji magazynowych. Poszczególne miejsca kolorowane są zgodnie z wybranym kolorem przypisanym do kontrahenta (właściciela towaru).

Funkcja dla poszczególnych stref magazynowych (pomieszczeń) wyświetla stan zajętości wg zdefiniowanych regałów, kolumn oraz poziomów. Wskazanie myszką lokacji ze stanem magazynowym powoduje wyświetlenie informacji szczegółowej co znajduje się w danym miejscu składowania – Systemu WMS.

warehouse managment system

wizualizacja magazynu

Kliknięcie myszką w zajętą lokację wyświetla okno ze szczegółami zajętości miejsca składowania.

wizualizacja-magazynu-lokacja

 

wizualizacja-magazynu-szczegóły

 

Wizualizacja magazynu (wms online) może być skalowana poprzez zamianę rozmiaru obiektów i czcionki za pomocą dolnego suwaka.

wizualizacja-magazynu-mała-skala

wizualizacja-magazynu-duża-skala