Oprogramowanie magazynowe Studio Magazyn WMS.net wspomaga zarządzania przestrzenią magazynową.

Transakcja wyświetlania wizualizacji umożliwia prezentację zajętości magazynu lub wyświetlanie lokalizacji wybranych indeksów magazynowych z pomocą graficznych tabel. Wizualizację magazynu buduje się dynamicznie na podstawie zdefiniowanych współrzędnych wybranych lokacji magazynowych. Poszczególne miejsca koloruje się zgodnie z wybranym kolorem przypisanym do kontrahenta, czyli właściciela towaru.

Funkcja dla poszczególnych stref magazynowych, czyli pomieszczeń wyświetla stan zajętości wg. zdefiniowanych regałów, kolumn, a także poziomów. Oprogramowanie magazynowe pozwala na szereg działań. Wskazanie myszką lokacji ze stanem magazynowym powoduje wyświetlenie informacji szczegółowej co znajduje się w danym miejscu składowania – Systemu WMS.

warehouse managment system
wizualizacja magazynu

Kliknięcie myszką w zajętą lokację wyświetla okno ze szczegółami zajętości miejsca składowania.

wizualizacja-magazynu-lokacja
wizualizacja-magazynu-szczegóły

Wizualizacja magazynu (wms online) może być skalowana poprzez zamianę rozmiaru obiektów i czcionki za pomocą dolnego suwaka.

wizualizacja-magazynu-mała-skala
wizualizacja-magazynu-duża-skala