Program WMS mobile to dedykowane rozwiązania dla Windows Mobile zainstalowane na terminalu radiowym.

WMS mobile terminal radiowy magazynie Windows mobile. WMS Windows mobile

Każdego użytkownika programu WMS Mobile przypisuje się do określonej roli systemu Studio Magazyn WMS.net, Natomiast podczas uruchamiania programu mam obowiązek zalogować się aby skorzystać z jednej z dwóch ról:

 • Setup – czyli elementy administracyjne programu – konfiguracja połączenia z bazą SQL server, ;
 • LOGUJ – Magazyn – logowanie pogłównego modułu obsługi magazynu.

Konfiguracja programu WMS mobile

Po wybraniu opcji konfiguracyjnej programu Setup wyświetla się okno logowania administratora. Domyślnie zabezpieczona się hasłem startowym 123 Po zalogowaniu wyświetla się okno konfiguracyjne w którym należy zdefiniować:

 • Adres IP serwera SQL
 • Nazwa bazy danych do której następuje połączenie
 • Sposób autoryzacji z bazą
 • W przypadku autoryzacji typu SQL należy podać nazwę użytkownika i jego hasło ;
 • Ponadto można zmienić hasło do modułu konfiguracji (hasło pliku) ;
 • Ostatnim elementem jest ustawienie unikalnego w ramach danej firmy identyfikatora terminala

Menu główne

Menu główne programu wyświetlane się w panelu głównym, a także zbudowane jest z ikonek – przycisków uruchamiających poszczególne moduły. Program składa się z 4 modułów:

 1. Wyszukiwanie towaru
 2. Przyjęcia do magazynu
 3. Wydania z magazynu
 4. Przeniesienie palety – czyli zmiana miejsca położenia nośnika w magazynie z jednej lokacji na inną.
WMS Windows mobile
System WMS

Zmiana miejsca składowania za pomocą terminala radiowego z Windows mobile

Kolejnym elementem programu jest funkcja przenoszenia, czyli zmiany lokacji danej palety z jednego gniazda paletowego na inne. W pierwszym kroku podajemy numer nośnika, albo też miejsce adresowe z którego chcemy przenieść paletę. Następnie podajemy miejsce docelowe gdzie chcemy położyć paletę. Po zaakceptowaniu automatycznie w programie zostanie dokonane przeniesienie palety.

Wydanie z magazynu za pomocą terminala radiowego z Windows mobile

Praca z terminalem w magazynie związana z procesem wydania towaru z magazynu. Polega ona na seryjnym potwierdzaniu wydania nośników zapisanych w dokumencie wydania Wz przez pracownika biura w programie Studio magazyn WMS.net. W pierwszym kroku pracownik skanuje numer dokumentu Wz, który będzie realizował, albo też wprowadza jego numer z klawiatury. Po odszukaniu dokumentu wyświetlona się numer w górnej części ekranu, natomiast program oczekuje na podanie numeru nośnika. Nośnik należy podać skanując jego kod z karty paletowej, albo też wprowadzając jego numer z klawiatury. Po jego wprowadzeniu wyświetla się informacje co znajduje się na tej palecie. Wyświetla się duży przycisk AKCEPTUJ, za pomocą którego magazynier potwierdza fakt pobrania palety z miejsca składowania.

Przyjęcie do magazynu za pomocą terminala radiowego z Windows mobile

Opcja związana jest z funkcja potwierdzania przyjęcia do magazynu na podstawie dokumentów Pz zarejestrowanych przez pracowników biura za pomocą programu Studio magazyn WMS.net Pierwszym krokiem przyjęcia do magazynu jest podanie numeru nośnika który ma zostać przyjęty (skanowanie numeru nośnika z karty paletowej), w górnej części okna ekranu wyświetlana jest informacja – numer nośnika, a także miejsce położenia jakie zostało zadysponowane przez pracownika biura.

Magazynier zawozi daną paletę na wskazaną lokalizację lub inną w zależności od uprawnień, a także potwierdza fakt jej składowania poprzez zeskanowanie miejsca składowania. Jeżeli etykieta jest nieczytelna to może wpisać miejsce adresowe z klawiatury, w przypadku podanie tylko rzędu i kolumny program wyświetla dostępne miejsca dotyczące poziomu składowania.

Awizacja transportu online
Awizacja transportu online

Systemy YMS pomagają zoptymalizować operacje pracowników magazynu oraz platform załadunkowych. Rozwiązanie typu awizacja transportu online zmniejsza przestoje ciężarówek oraz eliminuje chaotyc…

Platforma do awizacji
Platforma do awizacji

Najnowsze technologie coraz skuteczniej wspomagają oraz podnoszą efektywność pracy magazynierów, logistyków, czy przewoźników. Jednym z praktycznych narzędzi jest platforma do awizacji od Sof…

System mobilnej obsługi magazynu
System mobilnej obsługi magazynu

Nowoczesny system mobilnej obsługi magazynu to profesjonalny, wysoce wyspecjalizowany system klasy WMS (Warehouse Management System) zapewniający kompleksowe wsparcie i optymalizację szeroko pojęt…