Program WMS zlecenie wydania

Program WMS zlecenie wydania

Program WMS, czyli system zarządzania magazynem, odgrywa kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu procesami logistycznymi. Jego zastosowanie w procesie wydania towaru z magazynu jest nieocenione, szczególnie gdy mówimy o dokumencie ZWZ, który jest powiązany z zamówieniem klienta z systemu ERP lub sklepu internetowego.

Tworzenie zlecenia wydania towaru w programie WMS to proces intuicyjny i prosty. Rozpoczyna się od wyboru pozycji menu ZWZ w programie. Proces ten jest kluczowy dla efektywnej gospodarki magazynowej i logistyki. W górnej części formularza znajduje się pasek poleceń, który jest niezbędny do zarządzania dokumentami. Przyciski takie jak Zapisz i Bufor umożliwiają elastyczne zarządzanie procesem. Możliwość usuwania formularzy zapewnia kontrolę nad błędami i poprawkami.

Zlecenia wydania z magazynu (program WMS zlecenie wydania) oznaczone są w programie WMS jako dokumenty ZWZ.

Nagłówek dokumentu ZWZ

Wybór pozycji menu ZWZ (program WMS zlecenie wydania) wyświetla formularz dopisania zlecenia wydania z magazynu. Pola Numer referencyjny i Data utworzenia dokumentu są przydatne do śledzenia i organizacji dokumentów. Typ dokumentu oraz Rodzaj rejestru to elementy, które upraszczają identyfikację i klasyfikację dokumentów. W sekcji Nagłówek wybór Kontrahenta jest istotny dla precyzyjnego określenia odbiorcy towaru. Pola takie jak Numer zamówienia i Numer dokumentu są pomocne w organizacji i zarządzaniu zleceniami.

W górnej części formularza znajduje się pasek poleceń, zawierający przyciski:

 • Zapisz, dzięki któremu można zapisać wypełniany formularz,
 • Bufor zapisuje wypełniany formularz w buforze, do późniejszej edycji i akceptacji,
 • Usuń powoduje anulowanie wypełnianego formularza.

Z prawej strony paska poleceń znajdują się pola Numer referencyjny i Data utworzenia dokumentu, które nadawane są automatycznie, wraz z Typem dokumentu oraz Rodzajem rejestru.

W sekcji Nagłówek należy z listy rozwijanej wybrać Kontrahenta.

Dodatkowo można wypełnić pola Numer zamówienia, Numer dokumentu oraz wybrać datę wpisanych dokumentów.

Pozycje dokumentu ZWZ

W sekcji Pozycje kluczowe jest wybór Asortymentu. Możliwość odfiltrowania wyników wyszukiwania zwiększa efektywność procesu. Wpisanie ilości jest kolejnym krokiem niezbędnym do realizacji zlecenia. Pole Uwagi oferuje przestrzeń na dodatkowe informacje dotyczące wybranych pozycji. Przycisk Dodaj i opcja usunięcia pozycji z tabeli to funkcje, które zapewniają elastyczność w zarządzaniu zleceniami.

Kolejną sekcją jest sekcja Pozycje, należy w niej wybrać Asortyment. W celu odfiltrowania wyników wyszukiwania, należy wpisać przynajmniej dwa następujące po sobie znaki występujące w nazwie asortymentu.

Kolejnym krokiem w tej sekcji jest wpisanie ilości. Dodatkowo, w polu Uwagi można wpisać uwagi do wybranej pozycji.

Następnie należy kliknąć na niebieski przycisk Dodaj, co spowoduje dodanie pozycji do formularza.

Kliknięcie na przycisk X w pierwszym polu tabeli danych skutkuje usunięciem pozycji z tabeli i dokumentu.

W sekcji Podsumowanie zostaną automatycznie obliczone zsumowane ilości i wagi wydawanych artykułów.

W polu Uwagi można zawrzeć dodatkowe uwagi dotyczące całego dokumentu.

Po wypełnieniu pól, należy z lewej strony paska nad formularzem kliknąć na przycisk Bufor lub Zapisz:

 • Bufor służy do zapisania formularza w celu późniejszej weryfikacji i edycji danych,
 • Zapisz spowoduje zapisanie formularza rozchodu RW.

Zlecenia zapisane przez wybór opcji Bufor zostaną wyświetlone w rejestrach Zlecenia wydań ZWZ oczekujące oraz Zlecenia wydań ZWZ wszystkie, natomiast zlecenia zapisane przez wybór opcji Zapisz zostaną wyświetlone tylko w rejestrze Zlecenia wydań ZWZ wszystkie.

W sekcji Podsumowanie automatyczne obliczenia ilości i wagi artykułów są pomocne w ocenie skali zlecenia. Pole Uwagi pozwala na dodanie końcowych uwag dotyczących całego dokumentu. Na koniec, przyciski Bufor i Zapisz dają możliwość zapisania formularza na później lub jego ostatecznego zapisu. Wybór opcji Bufor lub Zapisz wpływa na to, gdzie zlecenie zostanie wyświetlone w rejestrach. Jest to istotne dla organizacji pracy i przepływu dokumentów.

Wnioski

Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim precyzja i szybkość działania. Program WMS umożliwia dokładne śledzenie towaru w magazynie, co przekłada się na łatwe i szybkie wydanie go zgodnie z zamówieniem klienta. Dzięki temu, proces wydania towaru jest nie tylko efektywny, ale i mniej podatny na błędy. Co więcej, integracja z systemem ERP lub sklepem internetowym zapewnia aktualność danych i umożliwia automatyzację wielu procesów.

Jednakże, należy pamiętać o pewnych wyzwaniach. Wdrożenie takiego systemu wymaga inwestycji zarówno finansowych, jak i czasowych. Dodatkowo, konieczne jest szkolenie personelu, aby mógł on efektywnie korzystać z nowych narzędzi. Mimo tych wyzwań, korzyści płynące z zastosowania programu WMS w procesie wydania towaru z magazynu są znaczące i mogą znacząco wpłynąć na poprawę efektywności operacyjnej firmy.

Warto również zwrócić uwagę na możliwość personalizacji i dostosowania systemu WMS do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa. Elastyczność takiego rozwiązania pozwala na optymalizację procesów magazynowych, co jest szczególnie ważne w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.

Cały proces tworzenia zlecenia wydania w programie WMS jest skonstruowany tak, aby zapewnić płynność i efektywność pracy. Każdy element formularza ma swoje konkretne zastosowanie i znaczenie, co pozwala na sprawną realizację zadań logistycznych.

Załączony obrazek przedstawia interfejs użytkownika dla konfiguracji szczegółowej funkcji w systemie zarządzania magazynem.

Program WMS zlecenie wydania

Widoczny jest formularz edycji, który umożliwia użytkownikom dostosowanie i definiowanie zachowania systemu. Sekcja “Dane podstawowe” zawiera:

 • Pole “Aktywne”, które prawdopodobnie pozwala na włączenie lub wyłączenie określonej funkcji.
 • Pole “Refno”, które jest identyfikatorem referencyjnym, tutaj przykładowo oznaczone jako “WMS_DPZLE_ZWZ”.
 • Pole “Nazwa”, gdzie wprowadza się opisowe tytuły dla funkcji, tutaj przykładowo “Zlecenia ZWZ zrealizowane”.

W sekcji “Źródło danych” można wybrać bazę danych lub połączenie, które ma być używane. Tutaj jest to “SoftwareStudioConnectionString”.

W polu “Zapytanie” można wprowadzić zapytanie SQL, które zostanie wykonane przez tę funkcję. Pokazuje to skomplikowane zapytanie SQL, które wybiera różne kolumny z tabeli, prawdopodobnie związane z dokumentami magazynowymi.

Dodatkowo, w dolnej części formularza znajdują się pola do określenia “Wysokości wiersza” i “Ilości na stronie”, co sugeruje możliwość konfiguracji wyglądu interfejsu użytkownika lub raportów.

Pole “PRX” i “Rola Systemowa” wskazuje na pewne uprawnienia lub profil, który będzie używany dla tej funkcji, tutaj oba ustawione na “WMS”.

To narzędzie pozwala na zaawansowaną personalizację systemu i jest prawdopodobnie przeznaczone dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami administracyjnymi lub technicznymi.

Program WMS: Efektywne Zarządzanie Magazynem i Procesem Wydania Towaru

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie logistyki, kluczową rolę odgrywa efektywność operacji magazynowych. Program WMS (Warehouse Management System) jest niezbędnym narzędziem, które umożliwia optymalizację procesów magazynowych, w tym zlecenia wydania towaru. W tym artykule przyjrzymy się, jak program WMS przyczynia się do usprawnienia pracy magazynu, zwiększenia jego wydajności oraz jakie korzyści przynosi firmom korzystającym z tego rozwiązania.

Główne Zalety Programu WMS:

 1. Automatyzacja Procesów: Program WMS automatyzuje wiele procesów magazynowych, co znacząco redukuje ryzyko błędów ludzkich i przyspiesza realizację zadań.
 2. Optymalizacja Przestrzeni Magazynowej: Dzięki zaawansowanym algorytmom, program WMS efektywnie zarządza przestrzenią magazynową, co pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni.
 3. Śledzenie Towarów w Czasie Rzeczywistym: System umożliwia śledzenie towarów na każdym etapie procesu magazynowego, co zwiększa przejrzystość i kontrolę nad zasobami.
 4. Zintegrowane Procesy Wydania Towaru: Program WMS usprawnia procesy wydania towaru, co przekłada się na szybszą realizację zamówień i zwiększenie satysfakcji klientów.

Jak Program WMS Wpływa na Proces Wydania Towaru?

Proces wydania towaru jest kluczowym elementem operacji magazynowych. Program WMS umożliwia jego efektywne zarządzanie poprzez:

 • Automatyzację Przygotowania Zamówień: System automatycznie generuje listy kompletacyjne, co przyspiesza proces przygotowania zamówień do wysyłki.
 • Optymalizację Tras Kompletacji: Program WMS wyznacza optymalne trasy kompletacji, co minimalizuje czas potrzebny na zebranie towarów.
 • Integrację z Innymi Systemami: Program WMS może być zintegrowany z innymi systemami używanymi w firmie, co pozwala na sprawniejszą współpracę między różnymi działami.

Podsumowanie

Program WMS to nie tylko narzędzie do zarządzania magazynem, ale także klucz do efektywniejszej pracy i lepszego zrozumienia procesów logistycznych. Jego zastosowanie pozwala na znaczącą optymalizację operacji magazynowych, co przekłada się na wzrost efektywności, redukcję kosztów i zwiększenie satysfakcji klientów. W dobie rosnącej konkurencji i wymagań rynkowych, inwestycja w zaawansowany program WMS jest krokiem w stronę przyszłości efektywnego zarządzania magazynem.

Wybór odpowiedniego programu WMS to decyzja, która może znacząco wpłynąć na sukces firmy logistycznej. Dlatego ważne jest, aby wybrać rozwiązanie, które najlepiej odpowiada specyficznym potrzebom i wymaganiom Twojego przedsiębiorstwa. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą programów WMS, które są dostosowane do różnorodnych wymagań branży logistycznej, gwarantując maksymalną efektywność i optymalizację procesów magazynowych.Czytaj więcej:

 • Przyjęcie do magazynu


  Efektywne przyjęcie do magazynu jest fundamentem skutecznego zarządzania magazynem i całym łańcuchem dostaw. Inwestycja w nowoczesne technologie i szkolenie personelu to klucz do sukcesu w tej krytycznej dziedzinie logistyki.
 • Operacje magazynowe


  Operacje magazynowe stanowią kluczowy element w efektywnym zarządzaniu przestrzenią magazynową i logistyką. W dobie rosnących wymagań rynkowych, optymalizacja procesów magazynowych jest niezbędna dla zapewnienia płynności operacji i maksymalizacji wydajności. Program WMS (Warehouse Management System) od SoftwareStudio to zaawansowane rozwiązanie, które umożliwia precyzyjne zarządzanie każdym aspektem operacji magazynowych.
 • Magazyn Framework


  W dzisiejszym dynamicznym świecie logistyki, efektywne zarządzanie magazynem jest kluczowe dla sukcesu każdej firmy. System WMS (Warehouse Management System) od SoftwareStudio stanowi innowacyjne rozwiązanie, które wprowadza nowy wymiar efektywności w codzienne operacje magazynowe.
 • Aplikacja magazynowa online


  W dzisiejszych czasach, gdzie logistyka i zarządzanie magazynem odgrywają kluczową rolę w efektywności biznesowej, aplikacja magazynowa online staje się niezbędnym narzędziem dla każdego przedsiębiorstwa. W tym artykule przyjrzymy się, jak aplikacja magazynowa online może zrewolucjonizować zarządzanie magazynem, podnosząc efektywność i redukując koszty.

System WMS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo systemu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Oprogramowanie zarządzające magazynem
ss_administrator

Oprogramowanie zarządzające magazynem

Oprogramowanie zarządzające magazynem to klucz do efektywności. Ułatwia zarządzanie, minimalizuje ryzyko błędów i zwiększa bezpieczeństwo danych. Dzięki temu, jest nieocenionym narzędziem w nowoczesnym magazynie. Odkryj nasze oprogramowanie zarządzające magazynem – elastyczne, efektywne i łatwe w

Aplikacja magazynowa online
ss_administrator

Aplikacja magazynowa online

W dzisiejszych czasach, gdzie logistyka i zarządzanie magazynem odgrywają kluczową rolę w efektywności biznesowej, aplikacja magazynowa online staje się niezbędnym narzędziem dla każdego przedsiębiorstwa. W tym artykule przyjrzymy się, jak aplikacja magazynowa online może zrewolucjonizować

ss_administrator

Nowoczesny magazyn WMS

Nowoczesne zarządzanie magazynem to klucz do sukcesu w dzisiejszym świecie logistyki. System WMS (Warehouse Management System) odgrywa tu niezastąpioną rolę. Wprowadza on innowacje i efektywność w codzienne operacje magazynowe.

Program WMS zlecenie wydania
WMS program magazynowy
ss_administrator

WMS program magazynowy

Program WMS to nowoczesne narzędzie, które znacząco usprawnia pracę w magazynach. Wspiera ono efektywne zarządzanie przestrzenią magazynową. Dzięki temu, pracownicy mogą szybciej lokalizować produkty. Program

Czy potrzebujesz raport stanów magazynowych?
ss_administrator

Czy potrzebujesz raport stanów magazynowych?

Program WMS to klucz do efektywnego zarządzania magazynem. W dzisiejszych czasach, gdy konkurencja na rynku jest duża, ważne jest, by mieć pewność, że wszystkie procesy

Przyjęcie do magazynu WMS
ss_administrator

Przyjęcie do magazynu WMS

Odkryj zalety Programu WMS dla efektywnego zarządzania magazynem z użyciem terminali radiowych i skanerów kodów. Zwiększ wydajność i bezpieczeństwo. Program WMS to nowoczesne rozwiązanie dla