Przyjmowanie do magazynu WMS w firmach logistycznych różni się od standardowych rozwiązań w firmach handlowych czy produkcyjnych. Firma logistyczna świadcząc usługi outsourcingu magazynu wysokiego składowania realizuje zadania wg zleceń właściciela składowanego w magazynie towaru. System WMS musi więc posiadać funkcjonalność usprawniającą pracę magazynu wg zleceń. W przypadku pracy na zlecenie magazyn nie prowadzi ewidencji wg Fifo, Lifo czy Fefo, lecz realizuje zawsze konkretne zlecenia, które otrzymuje od zleceniodawcy. Zleceniodawca posiadając własny system do zarządzania ERP np. SAP przekazuje dyspozycje jaki towar wg konkretnej partii i/lub numerze palety (numer nośnika) ma zostać przyjęty do magazynu wysokiego składowania.

program-wms-przyjęcia

program-wms-przyjęcia-rejestr

 

program-wms-usługi-magazynowe

program-wms-przyjmowanie-palet

 

Firmy handlowe

W firmach handlowych dokumenty przyjęć do magazynu wysokiego składowania są najczęściej ewidencjonowane na podstawie zapisanego dokumentu PZ (dostawa) w module handlowym. Program handlowych ewidencjonuje przyjęcie bez danych szczegółowych, pod kątem księgowym ile i w jakiej cenie zostało zakupione. W systemie WMS przyjmujemy towar do magazynu na podstawie dokumentu PZ jako wewnętrzne zlecenia przyjęcie. Magazynier rozkładając towar na regałach, półkach lub lokacjach rejestruje szczegóły dotyczące danej dostawy np. numery seryjne, wagę numery nośników.

 

Firmy produkcyjne

W firmach produkcyjnych przyjęcie do magazynu może być połączone także z oznakowaniem przyjmowanych palet (generowanie i drukowanie kart paletowych). Przyjmowanie odbywa się na podstawie zlecenia wewnętrznego tworzonego w systemie WMS lub na podstawie dokumentów przyjęcia z produkcji (dokument tworzony poza programem WMS). W ramach przyjmowanego artykułu z produkcji możemy rejestrować numery seryjne produktów, numery partii, daty produkcji / termin przydatności do użycia. Wszystkie informacje są gromadzone w bazie programu WMS.

program-wms-przyjmowanie-view

 


WMS program

WMS program Do obsługi magazynu najczęściej używany WMS program nie jest w wystarczający sposób przystosowany do wsparcia indywidualnej specyfiki pracy firmy logistycznej. (więcej…)

Programy do magazynowania towaru

Programy do magazynowania towaru oferują moduły są terminale z czytnikami kodów kreskowych z systemem Android. Programy do magazynowania towaru oferują moduły są terminale z czytnikami kodów kreskowych z systemem...

Program magazynowy na Androida

Program magazynowy na Androida Program magazynowy na Androida dostępny jest w ofercie SoftwareStudio od 2014 roku, a od 2017 zastąpił całkowicie program magazynowy Windows CE/Windows Mobile. Program magazynowy na...

WebOrdering

Zamówienia Internetowe składane przez klientów za pomocą specjalnej strony www określane są jako Webordering. Systemy magazynowe WMS a WebOrdering. W Polsce dostępne są Systemy magazynowe WMS zarówno rodzimych producentów oraz...

Aplikacja WMS

Od 2008 w ofercie SoftwareStudio dostępna jest aplikacja WMS. (więcej…)

Streamsoft

Streamsoft jest producentem systemów klasy ERP. (więcej…)

Program do gospodarki magazynowej

Przemyślane zarządzenie magazynem może skutecznie obniżyć koszty prowadzonej przez firmę gospodarki magazynowej, a w tym pomocny jest program do gospodarki magazynowej. Koszty gospodarki magazynowej można ściąć nawet o 20-30...

WMS program magazynowy

Prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej jest możliwe przy pomocy wielu różnorodnych narzędzi, jednym z nich jest WMS program magazynowy. Aplikacje WEBowe (www) to rozwiązania informatyczne stosowane jako WMS program magazynowy....

Program WMS zlecenie wydania

Zlecenia wydania z magazynu (zamówienia) oznaczone są w programie WMS jako dokumenty ZWZ. (więcej…)