Przyjmowanie do magazynu WMS w firmach logistycznych różni się od standardowych rozwiązań w firmach handlowych czy produkcyjnych. Firma logistyczna świadcząc usługi outsourcingu magazynu wysokiego składowania realizuje zadania wg zleceń właściciela składowanego w magazynie towaru. System WMS musi więc posiadać funkcjonalność usprawniającą pracę magazynu wg zleceń. W przypadku pracy na zlecenie magazyn nie prowadzi ewidencji wg Fifo, Lifo czy Fefo, lecz realizuje zawsze konkretne zlecenia, które otrzymuje od zleceniodawcy. Zleceniodawca posiadając własny system do zarządzania ERP np. SAP przekazuje dyspozycje jaki towar wg konkretnej partii i/lub numerze palety (numer nośnika) ma zostać przyjęty do magazynu wysokiego składowania.

program-wms-przyjęcia

program-wms-przyjęcia-rejestr

 

program-wms-usługi-magazynowe

program-wms-przyjmowanie-palet

 

Firmy handlowe

W firmach handlowych dokumenty przyjęć do magazynu wysokiego składowania są najczęściej ewidencjonowane na podstawie zapisanego dokumentu PZ (dostawa) w module handlowym. Program handlowych ewidencjonuje przyjęcie bez danych szczegółowych, pod kątem księgowym ile i w jakiej cenie zostało zakupione. W systemie WMS przyjmujemy towar do magazynu na podstawie dokumentu PZ jako wewnętrzne zlecenia przyjęcie. Magazynier rozkładając towar na regałach, półkach lub lokacjach rejestruje szczegóły dotyczące danej dostawy np. numery seryjne, wagę numery nośników.

 

Firmy produkcyjne

W firmach produkcyjnych przyjęcie do magazynu może być połączone także z oznakowaniem przyjmowanych palet (generowanie i drukowanie kart paletowych). Przyjmowanie odbywa się na podstawie zlecenia wewnętrznego tworzonego w systemie WMS lub na podstawie dokumentów przyjęcia z produkcji (dokument tworzony poza programem WMS). W ramach przyjmowanego artykułu z produkcji możemy rejestrować numery seryjne produktów, numery partii, daty produkcji / termin przydatności do użycia. Wszystkie informacje są gromadzone w bazie programu WMS.

program-wms-przyjmowanie-view

 


Program do obsługi magazynu Online

Dla wielu firm Internet stał się błyskawicznie podstawowym środkiem komunikacji z klientami. Do obsługi klientów niezbędnym narzędziem staje się program do obsługi magazynu Online. (więcej…)

Program WMS, magazyn wysokiego składu

Magazyn wysokiego składu potrzebuje oprogramowania charakteryzujące się innymi funkcjonalnościami niż standardowy program magazynowy. Firma SoftwareStudio stworzyła system WMS, który odpowiada nawet najbardziej wymagającym magazynom wysokiego składowania. Jest to system...

Program WMS, Android do magazynu

Dokumenty magazynowe w systemie WMS net - dokumenty magazynowe rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami. A także sprzedażą (dokumenty zewnętrzne) oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub...

WMS awizowanie

Poprzez program WMS awizowanie staje się niezwykle prostym procesem. Usprawnia to wydajność każdego magazynu, a w szczególności magazynów wysokiego składowania. WMS awizowanie - dostępność z każdego urządzenia Do tego,...

WMS program

WMS program Do obsługi magazynu najczęściej używany WMS program nie jest w wystarczający sposób przystosowany do wsparcia indywidualnej specyfiki pracy firmy logistycznej. (więcej…)

Programy do magazynowania towaru

Programy do magazynowania towaru oferują moduły są terminale z czytnikami kodów kreskowych z systemem Android. Programy do magazynowania towaru oferują moduły są terminale z czytnikami kodów kreskowych z systemem...

Program magazynowy na Androida

Program magazynowy na Androida Oprogramowanie magazynowe na Androida dostępny jest w ofercie SoftwareStudio od 2014 roku. Od 2017 zastąpił całkowicie program magazynowy Windows CE/Windows Mobile. Produkt, którym jest program...

WebOrdering

Zamówienia Internetowe, które składają klienci za pomocą specjalnej strony www określa się jako Webordering. Systemy magazynowe WMS a WebOrdering. W Polsce dostępne są Systemy magazynowe WMS zarówno rodzimych producentów oraz...

Metody rozmieszczania towarów w magazynie

Parametry obrotu magazynowego, z jakimi mamy do czynienia w przypadku magazynu, przesądzają o przyjęciu konkretnego rozwiązania. Jakie są metody rozmieszczania towarów w magazynie? Metoda pozwala wyodrębnić w strefie składowania...