MIEJSCA SKŁADOWANIA

W magazynie o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się strefy składowania. Magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca adresowe (lokalizacje magazynowe).

Miejsca składowania w magazynie, lokalizacje magazynowe w programie WMS, lokacja wirtualna, lokacja stała oraz nośniki i palety.

Prosta ewidencja magazynowa ogranicza się często do informacji ile mamy danego asortymentu, aczkolwiek buduje się coraz obszerniejsze magazyny. Przechowuje się w nich coraz większe zapasy. W takiej sytuacji potrzeba ewidencyjna się zmienia, gdyż informacja o ogólnym stanie magazynowym staje się niewystarczająca, a więc istotne są miejsca składowania.

Ważne jest ułatwienie pracy magazynierów, lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej oraz uzyskanie wiedzy, w jakim miejscu znajdują się określone ilości towarów. W tym celu wprowadza się ewidencję wg. miejsc składowania, czyli system WMS.

W magazynie o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się strefy składowania. Magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca adresowe, oznaczone jako lokalizacje magazynowe.

Oznaczenie stref magazynowych lub regałów i miejsc paletowych symbolami jest ważne. Z tego względu, iż pozwala jednoznacznie określić jakie jest miejsce położenia artykułu w magazynie.

Historia – obroty dla danego miejsca składowania

Z poziomu rejestru miejsc składowania dostępna jest funkcja wyświetlająca historię obrotów, a więc związaną z danym miejscem składowania. Pojawiają się pozycje dokumentów magazynowych przyjęcia, jak również wydania, które powodowały zmianę stanów dla danej lokalizacji magazynowej. Dane wyświetlają się przy wykorzystaniu standardowej tabeli, gdzie dokumenty obrotu dla miejsca składowania automatycznie grupują się miesięcznie. Zależy to od okresu, w jakim wystawiony został dokument magazynowy w kolejności malejącej. Od góry wyświetla się ostatnio wystawione dokumenty. Użytkownik ma do dyspozycji standardowe funkcje filtrowania, ale też dotyczące sortownia i eksportowania.

Dopisanie nowego miejsca składowania – podstawowe informacje

Aby dopisać nowe miejsce adresowe, należy odszukać w pozycji menu NOWA LOKALIZACJA. Można to także wykonać przez użycie funkcji DOPISZ w kartotece miejsc adresowych. Po uruchomieniu pozycji menu wyświetla się formularz dopisania miejsca adresowego. Oznaczenie miejsca adresowego ma format AA-BB-C-D, gdzie: AA – regał, BB – gniazdo, C – wysokość (poziom), D – paleta (gniazdo paletowe). Parametry miejsca adresowego dzielą się na konkretne kategorie. Są to: regał, gniazdo, wysokość, gniazdo paletowe, status lokalizacji i inne. Parametry wybiera się poprzez kliknięcie pola wyboru lub zapisanie informacji. Przy dopisywaniu miejsca adresowego operator wybiera regał i gniazdo, poziom oraz gniazdo paletowe.

Nowe miejsca składowania: szczegóły modyfikacji i dodawania

Wymienione parametry lokalizacji definiowane są w skorowidzach. Lista wartości parametrów tworzy się dynamicznie na podstawie zapisanych w programie skorowidzów oraz stanu aktywności pozycji skorowidza. Po wprowadzeniu modyfikacji w skorowidzach dotyczących miejsc adresowych, w tym po zmianie aktywności pozycji skorowidza należy odświeżyć ustawienia okna dopisania miejsca adresowego. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na ekranie, w obszarze grupy informacji, które były zmieniane, wyświetla się lista dostępnych funkcji. Należy wybrać polecenie ODŚWIEŻ. Regał, gniazdo, poziom i gniazdo paletowe to informacje, które są obowiązkowe przy dopisaniu miejsc adresowych.

Program jednak blokuje dopisanie miejsc składowania bez wybranych pól obowiązkowych. Natomiast przy próbie dopisania nieprawidłowego miejsca adresowego wyświetlają się komunikaty „proszę zaznaczyć” obok pól wymaganych. W sekcji STATUS LOKALIZACJI pojawiają się pozycje skorowidza statusów. Domyślnie zaznaczona jest pierwsza pozycja skorowidza, a SYMBOL MAGAZYNU można wybrać ze skorowidza, którego pozycje wyświetlają się po kliknięciu ikony listy rozwijanej. Domyślną propozycją jest ta, która pojawia się pierwsza w skorowidzu magazynów. OPIS LOKALIZACJI to dowolna informacja zapisywana przez Operatora. OBJĘTOŚĆ i ŁADOWNOŚĆ są nieobowiązkowymi parametrami miejsca adresowego. Natomiast parametr MIEJSCE PODLEGA OBSŁUDZE MAGAZYNOWEJ domyślnie jest aktywny.

Miejsce składowe niepodlegające obsłudze magazynowej nie jest dostępne przy rejestracji przyjęcia do magazynu. Dopisanie miejsca adresowego wymaga jednak potwierdzenia polecenia ZAPISZ (przez kliknięcie). Po dopisaniu lokalizacji jej symbol jest wyświetlany w górnej części formularzu dopisania. Program blokuje także dublowanie lokalizacji. Przy próbie zapisania powtórzonej lokalizacji wyświetla się komunikat w górnej części formularzu dopisania lokalizacji: Powtórzona lokalizacja, proszę zaznaczyć inną.

Stany magazynowe

Z poziomu rejestru miejsc składowania można wyświetlić okienko z informacją o stanach magazynowych oraz znajdujących się w tej lokalizacji towarów. Wyświetla się to w okienku w postaci tabeli zawierającej informację o indeksie towarowym, ale też nazwie, jednostce miary oraz ilościach. Dostępne są również standardowe funkcje sortowania, filtrowania oraz eksportowania danych.

Awizacja transportu online
Awizacja transportu online

Systemy YMS pomagają zoptymalizować operacje pracowników magazynu oraz platform załadunkowych. Rozwiązanie typu awizacja transportu online zmniejsza przestoje ciężarówek oraz eliminuje chaotyc…

Platforma do awizacji
Platforma do awizacji

Najnowsze technologie coraz skuteczniej wspomagają oraz podnoszą efektywność pracy magazynierów, logistyków, czy przewoźników. Jednym z praktycznych narzędzi jest platforma do awizacji od Sof…

System mobilnej obsługi magazynu
System mobilnej obsługi magazynu

Nowoczesny system mobilnej obsługi magazynu to profesjonalny, wysoce wyspecjalizowany system klasy WMS (Warehouse Management System) zapewniający kompleksowe wsparcie i optymalizację szeroko pojęt…

Korzyści systemu WMS Online
Korzyści systemu WMS Online

WMS online zapewnia pracę przez Internet z wykorzystaniem smartfonów lub tabletów. Wykorzystanie urządzeń z systemem Android pozwala magazynierom na szybkie rejestrowanie zdarzeń. Program WMS on…

WMS – nowy poziom zarządzania magazynem
WMS – nowy poziom zarządzania magazynem

Zarządzanie operacjami magazynowymi to skomplikowane zajęcie. Wymaga ono pilnowania terminów, dbania o rozłożenie towarów na magazynie, a także zarządzania transportami przychodzącymi i wycho…