PALETY – Gospodarownie paletami w magazynie wymaga dodatkowej ewidencji z dostawcami i odbiorcami palet

Palety, gospodarka paletami, program do palet, lokacja stała, lokacja wirtualna, nośnika, etykieta logistyczna, GS1, SSCC, GTIN

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami. Wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO. Z niego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań. Stwarza to konieczność zakupu nowych palet EURO, których to ceny systematycznie rosną. Sama ewidencja ilościowa palet pozwala kontrolować rozrachunki z kontrahentami na poziomie sztuk, ale nie potrafi zapewnić kontroli wartościowej.

Palety
warehouse managment system

Wdrożenie programu Studio Magazyn WMS.net wraz z modułem do zarządzania paletami pozwala kierownictwu magazynu na lepszą kontrolę. A także weryfikację obrotu paletami. Każde przyjęcie i wydanie palet do magazynu jest potwierdzane nie tylko ilościową informacją dotycząca palet, ale także określeniem rodzaju i ich jakości. Standardowe są zaklasyfikowane do jednej z trzech grup jakościowych:

  • nowe
  • używane w dobrym stanie
  • używane w złym stanie

;

;

Palety w magazynie

PALETY DB, EPAL, PALETY EUR (1200x800mm) najwyższej jakości, nieuszkodzone, cechowane, a także koloru jasnego. Suche (bez żadnych śladów olejów, farb = smarów, zabrudzeń technicznych np. cementu i innych) o udźwigu do 1,5 tony. 100% pochodzenia europejskiego, spełniające kryteria stanów użytkowanych palet ładunkowych określonych w europejskiej normie UIC-435-4, jak również karty ECR

Używane

Palety EUR międzynarodowe gat. II (1200x800mm)zwrotne, nieuszkodzone, cechowane, koloru szarego. Suche (bez żadnych śladów olejów, farb, smarów, zabrudzeń technicznych np. cementu i innych) o udźwigu do 1,5 tony. 100% pochodzenia europejskiego, spełniające kryteria stanów użytkowanych palet ładunkowych określonych w europejskiej normie UIC-435-4 oraz karty ECR.

Palety przemysłowe

Przemysłowe ,(jednorazowe) 1200x1000mm,(1200x800mm) zwrotne, nieuszkodzone, koloru jasnego. Suche, czyste (bez żadnych śladów olejów, farb, smarów, zabrudzeń technicznych np. cementu i innych) o udźwigu do 900 kg. /1500kg

Palety uszkodzone

Typu EUR (1200x800mm ) zwrotne, z niewielkimi uszkodzeniami mieszczącymi się w normach karty ECR. Koloru szarego, o udźwigu do 1,5 tony, pochodzenia krajowego oraz europejskiego spełniające kryteria stanów użytkowanych palet ładunkowych.

Awizacja transportu online
Awizacja transportu online

Systemy YMS pomagają zoptymalizować operacje pracowników magazynu oraz platform załadunkowych. Rozwiązanie typu awizacja transportu online zmniejsza przestoje ciężarówek oraz eliminuje chaotyc…

Platforma do awizacji
Platforma do awizacji

Najnowsze technologie coraz skuteczniej wspomagają oraz podnoszą efektywność pracy magazynierów, logistyków, czy przewoźników. Jednym z praktycznych narzędzi jest platforma do awizacji od Sof…

System mobilnej obsługi magazynu
System mobilnej obsługi magazynu

Nowoczesny system mobilnej obsługi magazynu to profesjonalny, wysoce wyspecjalizowany system klasy WMS (Warehouse Management System) zapewniający kompleksowe wsparcie i optymalizację szeroko pojęt…