PALETY – Gospodarownie paletami w magazynie wymaga dodatkowej ewidencji z dostawcami i odbiorcami palet

Palety, gospodarka paletami, program do palet, lokacja stała, lokacja wirtualna, nośnika, etykieta logistyczna, GS1, SSCC, GTIN

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami. Wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO. Z niego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań. Stwarza to konieczność zakupu nowych palet EURO, których to ceny systematycznie rosną. Sama ewidencja ilościowa palet pozwala kontrolować rozrachunki z kontrahentami na poziomie sztuk, ale nie potrafi zapewnić kontroli wartościowej.

Palety
warehouse managment system

Wdrożenie programu Studio Magazyn WMS.net wraz z modułem do zarządzania paletami pozwala kierownictwu magazynu na lepszą kontrolę. A także weryfikację obrotu paletami. Każde przyjęcie i wydanie palet do magazynu jest potwierdzane nie tylko ilościową informacją dotycząca palet, ale także określeniem rodzaju i ich jakości. Standardowe są zaklasyfikowane do jednej z trzech grup jakościowych:

  • nowe
  • używane w dobrym stanie
  • używane w złym stanie

;

;

Palety w magazynie

PALETY DB, EPAL, PALETY EUR (1200x800mm) najwyższej jakości, nieuszkodzone, cechowane, a także koloru jasnego. Suche (bez żadnych śladów olejów, farb = smarów, zabrudzeń technicznych np. cementu i innych) o udźwigu do 1,5 tony. 100% pochodzenia europejskiego, spełniające kryteria stanów użytkowanych palet ładunkowych określonych w europejskiej normie UIC-435-4, jak również karty ECR

Używane

Palety EUR międzynarodowe gat. II (1200x800mm)zwrotne, nieuszkodzone, cechowane, koloru szarego. Suche (bez żadnych śladów olejów, farb, smarów, zabrudzeń technicznych np. cementu i innych) o udźwigu do 1,5 tony. 100% pochodzenia europejskiego, spełniające kryteria stanów użytkowanych palet ładunkowych określonych w europejskiej normie UIC-435-4 oraz karty ECR.

Palety przemysłowe

Przemysłowe ,(jednorazowe) 1200x1000mm,(1200x800mm) zwrotne, nieuszkodzone, koloru jasnego. Suche, czyste (bez żadnych śladów olejów, farb, smarów, zabrudzeń technicznych np. cementu i innych) o udźwigu do 900 kg. /1500kg

Palety uszkodzone

Typu EUR (1200x800mm ) zwrotne, z niewielkimi uszkodzeniami mieszczącymi się w normach karty ECR. Koloru szarego, o udźwigu do 1,5 tony, pochodzenia krajowego oraz europejskiego spełniające kryteria stanów użytkowanych palet ładunkowych.

WMS – nowy poziom zarządzania magazynem
WMS – nowy poziom zarządzania magazynem

Zarządzanie operacjami magazynowymi to skomplikowane zajęcie. Wymaga ono pilnowania terminów, dbania o rozłożenie towarów na magazynie, a także zarządzania transportami przychodzącymi i wych…

Notatki i załączniki w systemie WMS
Notatki i załączniki w systemie WMS

Systemy do zarządzania magazynami umożliwiają tworzenie dokumentacji związanej z między innymi przyjęciami i wydaniami. Notatki i załączniki w systemie WMS SoftwareStudio to funkcjonalność …

Oprogramowanie magazynowe WMS. Funkcje systemów Warehouse Management System
Oprogramowanie magazynowe WMS. Funkcje systemów Warehouse Management System

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów Warehouse Management System WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie. A także kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System dosta…