PICKING LIST

Przygotowany dokument zawiera szczegółową listę pozycji z dokładnością do miejsca składowania, numerów partii lub nośnika.

Wydruk dokumentu listy pakowej (picking list) pozwala magazynierowi na zebranie towaru wg określonej ścieżki.

Picking List. W magazynach w których istnieje konieczność ścisłej kontroli lokalizacji, czyli miejsc składowania. Przechowywanych towarów stosuje się znakowanie miejsc lokalizacji za pomocą specjalnych kodów – oznaczeń. Miejsca składowania znakuje się etykietą z jawnym określeniem unikalnego miejsca składowania, a także prezentacją tego w postaci kodu kreskowego. Kod kreskowy miejsca składowania generuje się na podstawie zdefiniowanej struktury magazynu w programie magazynowym. Podczas układania towarów na miejscach lokalizacji magazynier odczytuje kod towaru oraz kod lokalizacji na którą kładzie towar. Dzięki tej Operacji następuje jednoznaczne przypisanie w systemie informatycznym towaru do miejsca lokalizacji.

magazynu wysokiego składowania może funkcjonować autonomicznie lub może zostać zintegrowany z systemem nadrzędnym klasy ERP. Integracja pozwala na eliminację dodatkowych prac związanych z zakładaniem bazy towarowej i kontrahentów oraz tworzeniem dokumentów zleceń przyjęcia i wydania. Dokumenty PZ i WZ rejestrowane w systemie ERP są traktowane przez oprogramowanie WMS jako dokumenty zlecenia przyjęcia lub zlecenia wydania. Na podstawie ogólnej informacji o ilości zlecenia przyjęcia/wydania w systemie WMS rejestrowany jest wewnętrzny dokument przyjęcia PZ lub WZ ze szczegółowym uwzględnieniem wszystkich wymaganych informacji: MIEJSCE SKŁADOWANIA, NUMERY PARTII, NUMERY NOŚNIKA itp. Zarejestrowany wewnętrzny dokument systemu WMS może zostać wydrukowany jako szczegółowa lista (picking list) albo jako dokument zagregowany – te same pozycje towarowe są zgrupowane i sumowane.” class=”wp-image-585″/>
program WMS

W sytuacji, gdy w magazynie nie wykorzystuje się radiowego terminala, magazynierzy posługują się listą drukowaną na papierze. Szczegółowe rozpisanie artykułów, jak również miejsc składowania pozwala na szybką obsługę operacji. Związanych zarówno z przyjmowaniem towarów jak i ich wydawaniem z magazynu.


Picking list, czyli lista towarów do pobrania

Dokument wydania z magazynu wystawiany przez system ERP stanowi ogólną informację o pozycjach towarowych do wydania. Związanych najczęściej ze sprzedażą, albo też produkcją. W magazynie wysokiego składowania potrzebna jest jednaj lista szczegółowa. W rozbiciu na poszczególne pozycje najczęściej wg miejsc składowania lub dodatkowo innych atrybutów np. terminu przydatności. Specyfikację poszczególnych sztuk ładunku do wydania można drukować z programu Studio magazyn WMS.net. A także można ją obsługiwać za pomocą terminala radiowego z Windows Mobile (realizacja wydania na podstawie dokumentu magazynowego WZ)


Integracja z systemem ERP

System do obsługi magazynu wysokiego składowania może funkcjonować autonomicznie, bądź też można go zintegrować z systemem nadrzędnym klasy ERP. Integracja pozwala na eliminację dodatkowych prac związanych z zakładaniem bazy towarowej i kontrahentów, a także tworzeniem dokumentów zleceń przyjęcia i wydania. Dokumenty PZ i WZ rejestrowane w systemie ERP są traktowane przez oprogramowanie WMS jako dokumenty zlecenia przyjęcia, albo też zlecenia wydania. Na podstawie ogólnej informacji o ilości zlecenia przyjęcia/wydania w systemie WMS rejestrowany jest wewnętrzny dokument przyjęcia PZ lub WZ ze szczegółowym uwzględnieniem wszystkich wymaganych informacji:

  • MIEJSCE SKŁADOWANIA,
  • NUMERY PARTII,
  • NUMERY NOŚNIKA itp.

Zarejestrowany wewnętrzny dokument systemu WMS można wydrukować jako szczegółowa lista, czyli picking list albo jako dokument zagregowany – te same pozycje towarowe grupuje się i sumuje.