Magazyn tkanin – towarów przechowywanych w zwojach, rolkach oraz balach

Standardowy program do obsługi magazynu tkanin najczęściej nie jest w wystarczający sposób przystosowany do wspierania indywidualnej specyfiki pracy każdej firmy. Rozwiązaniem jest magazyn tkanin.

Tylko rozwiązania dedykowane mogą w pełni spełnić oczekiwania klienta. Chcąc sprostać tym realiom trzeba dysponować elastycznymi rozwiązaniami. Pozwalają one korzystając z solidnej i sprawdzonej bazy przygotować oprogramowanie w stu procentach spełniające wymogi klienta.

Magazyn-tkanin-program

Program Studio Magazyn Tkanin posiada wiele sprawdzonych w działaniu konfiguracji dla różnych scenariuszy użytkowania. Magazyny przechowujące towar w zwojach, rolkach czy balach rządzą się nieco zmienionymi procesami. Magazyny tkanin nie są powszechne w przypadku standardowych rozwiązań magazynowych. Ewidencja zasobów jest prowadzona na podwójnej płaszczyźnie, zarówno ilości nośników oraz długości materiałów na nich przechowywanych.

Dodatkowo występuje szereg czynników, zależnych od typu towarów, które wymagają uwzględnienia podczas obiegu asortymentu. Dla magazynu tkanin będą to np. informacje o identyfikatorze produkcyjnym pozwalające realizować zlecenia z jednakowych partii nie różniących się parametrami barw.

Magazyn-tkanin

Niezmiennie ważnym aspektem jest odpowiednie rozmieszczenie towaru na powierzchni magazynowej, na płaszczyźnie poziomej. Rozmieszczenie uwzględniając odległość od strefy kompletacji jak i pionowej, poziom składowania. Decyzje o doborze obu tych parametrów na podstawie zmiennej rotacji danego towaru oraz aktualnie przechowywanych zapasach asortymentu automatycznie podejmuje system WMS.

Aby maksymalnie upłynnić pracę system zleca również systematyczne uzupełnienie towarów rolkami ze stref o niższej dostępności tak by żadne zlecenie nie spowodowało dłuższego przestoju. Przykładowo ze względu na konieczność wykorzystania specjalistycznego wózka widłowego. Dzięki optymalnemu zarządzaniu powierzchnią realizacja zleceń przebiega sprawniej i możliwa jest obsługa większej ilości zleceń każdego dnia przy wykorzystaniu niezmienionych zasobów.

Ścieżki zbiórki

Należy mieć na uwadze: różnorodność odbiorców, a co za tym idzie wielkości obsługiwanych zamówień,
oraz wymogów formalnych narzucanych przez odbiorcę. Program magazynowy musi być przygotowany do obsługi kilku alternatywnych ścieżek obiegu asortymentu. Takie możliwości zapewnia Studio Magazyn Tkanin. Program WMS dostarcza procedury zarówno dla wydań detalicznych. Kiedy pomijany jest np. etap pakowania towaru na palety wysyłkowe oraz dla wydań hurtowych wymagających dodatkowej dokumentacji.

Program do ewidencji tkanin w rolkach


Prosta obsługa programu jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja webowa, dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. Program można więc uruchomić na dowolnym komputerze bądź urządzeniu mobilnym – zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Bogatą funkcjonalność dedykowaną magazynowi uzupełniają standardowe funkcje platformy. Takie jak np. zapis danych do plików Excel, automatyczna wysyłka raportów oraz powiadomień droga mailową.

Magazyn tkanin program WMS

System dzięki instalacji na serwerze może udostępniać wybrane dane dla kontrahentów. Oprogramowanie daje również spore możliwości integracji z innymi systemami. Są to np. systemy księgowe. Sama instalacja nie wymaga posiadania serwera przez klienta, gdyż może ono działać w chmurze obliczeniowej.

Program do ewidencji tkanin w rolkach

Program WMS.net

Skuteczne narzędzie do pracy w magazynie i bieżącego wprowadzania zmian, a także podglądu jest program WMS. Pozwala sprawnie przemieszczać...

System zarządzania magazynem WMS

System zarządzania magazynem WMS można wdrożyć na kilka sposobów. Zarówno lokalnie w pojedynczym magazynie, jak i centralnie w chmurze...

Aplikacja magazynowa

Aplikacja magazynowa WMS skutecznie wspiera kierownika magazynu w podziale prac w magazynie. Aplikacja dla magazynów wysokiego oraz wyposażenie stanowią...

Zarządzanie przestrzenią magazynową

Dzięki optymalnemu zarządzaniu powierzchnią magazynową realizacja zleceń przebiega sprawniej i możliwa jest obsługa większej ilości zleceń każdego dnia przy...

WMS program

WMS program Do obsługi magazynu najczęściej używany WMS program nie jest w wystarczający sposób przystosowany do wsparcia indywidualnej specyfiki...

System WMS prezentacja

System WMS prezentacja obejmuje podstawowe, najczęściej wykorzystywane funkcje oprogramowania. System WMS to rozwiązanie dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i...