PRZYJĘCIE DO MAGAZYNU

W programie magazynowym ewidencjonowane jest za pomocą dokumentów PZ, jak również PW

Przyjęcie do magazynu w programie magazynowym ewidencjonowane jest za pomocą dokumentów PZ, a także PW

Dokumenty magazynowe

Ruchy w magazynie ewidencjonowane są za pomocą dokumentów:
1. Przyjęcia zewnętrznego Pz,
2. Wydania zewnętrznego Wz,
3. Zmiany lokalizacji Zl,
4. Rozchodu wewnętrznego Rw,
5. Przychodu wewnętrznego Pw.

Dokumenty Rw, a także Pw dotyczą przesunięcia towaru do strefy kompletacji.

Przyjęcie towaru do magazynu

Przewidziane w rejestracji przyjęcia dokumenty:
1. Awizo przyjęcia Ap,
2. Dokument Pz bufor,
3. Dokument Pz,
4. Zmiana lokalizacji – czyli przesuniecie palet ze strefy przyrampowej do strefy składowania

Awizo przyjęcia Ap

Kontrahent zewnętrzny może zapisać w programie za pomocą modułu internetowego awizo przyjęcia traktowane jako zlecenie przyjęcia towaru. Informacje z awizo przepisuje się do dokumentu Pz bufor. W awizo zapisuje się informacje takie jak:

 • dane kontrahenta – czyli zapis automatyczny;
 • data rejestracji dokumentu, którą proponuje się automatycznie jako bieżąca data systemowa. Daty nie modyfikuje się;
 • termin przyjęcia towaru;
 • rodzaj towaru;
 • ilość przyjmowanego towaru;
 • towar na palecie – ilość;
 • ilość towaru w kartonie;
 • rodzaj palety – domyślnie proponowana jest paleta Euro o wymiarach 80x120x170, użytkownik może ze skorowidza wybrać także inny rodzaj palety. W polu zapisywany jest określony w programie kod palety;
 • data ważności, jeśli dla towaru wymagana jest informacja;
 • partia towaru, jeśli dla towaru wymagana jest informacja.
dokument pz Przyjęcie do magazynu

Dokument Pz bufor

Dokument Pz bufor może zostać dopisany:

 1. Na podstawie awizo przyjęcia dopisanego w programie przez kontrahenta zewnętrznego,
 2. przez pracownika firmy Solar na podstawie zgłoszenia kontrahenta, albo też po dostarczeniu towaru, dla którego nie było zlecenia przyjęcia na podstawie dokumentu w formie papierowej,
 3. dokumenty mogą być zapisywane w programie na podstawie dokumentu dostarczonego przez kontrahenta w formie elektronicznej. Taki sposób zapisania dokumentu wymaga uzyskania od kontrahenta szczegółowej specyfikacji pliku wymiany danych.

W dokumencie Pz bufor zapisane zostają informacje:

 • dane kontrahenta – czyli zapis automatyczny;
 • data rejestracji dokumentu, która to jest proponowana automatycznie jako bieżąca data systemowa. Data nie jest modyfikowana;
 • rodzaj towaru;
 • ilość przyjmowanego towaru;
 • towar na palecie – ilość;
 • ilość towaru w kartonie;;
 • rodzaj palety – domyślnie proponowana jest paleta Euro o wymiarach 80x120x170, użytkownik może ze skorowidza wybrać także inny rodzaj palety. W polu zapisany zostaje kod palety zdefiniowany w programie. Pole obsługiwane przez skorowidz;
 • data ważności, jeśli dla towaru wymagana jest informacja;
 • partia towaru, jeśli dla towaru wymagana jest informacja.W strefie przyrampowej dostawa jest kontrolowana ilościowo i jakościowo. Po stwierdzeniu zgodności dostawy z dokumentem Pz bufor, sprawdzane są informacje zapisane w pozycjach dokumentu. Dla każdego towaru powinna być zdefiniowana ilość towaru na palecie oraz ilość towaru w kartonie. Informacje są niezbędne dla zapisania dokumentu Pz zawierającego przyjęcie palet;

W dokumencie Pz bufor mogą zostać podane informacje:

 • data ważności towaru,
 • partia, czyli seria towaru. Informacje nie są obowiązkowe dla każdego towaru. W dokumencie Pz bufor można zapisać priorytet realizacji. Uprawnienia do zapisania priorytetu mają użytkownicy grupy uprawnień BIURO. Zatwierdzenie dokumentu Pz bufor automatycznie zapisuje dokument Pz.

  Dokument Pz

  Dokument Pz zapisuje się po zatwierdzeniu dokumentu Pz bufor. Dla każdej palety zapisuje się odrębną pozycję dokumentu. Automatycznie nadaje się numery nośników (palet). W pozycjach dokumentów, dla palet użytkownik może zapisać numer nośnika kontrahenta. Dla dokumentu Pz magazynier może zapisać jeden z poniższych dokumentów:

 • Dokument zmiany lokalizacji – przeniesienia palet ze strefy przyrampowej do strefy składowania
 • Dokument Wz bufor – dotyczy wydania towaru ze strefy przyrampowej.
  W dokumencie Pz zostaje zapisuje się informację o typie dokumentu pochodnego – Zl – zmiana lokalizacji, albo też Wz – dokument Wz.

  Zmiana lokalizacji Zl

  Dokument jest zapisywany na podstawie dokumentu Pz. Dla każdej palety zapisywana jest odrębna pozycja dokumentu. Numery palet (nośników) nadaje się automatycznie według przyjętego algorytmu. W dokumencie zapisuje się docelowe lokalizacje palet. Zasady lokacji palet:

 • palety są lokowane na domyślnym regale zdefiniowanym dla kontrahenta,
 • palety lokuje się w miejscach składowania najbliższych lokalizacjom, w których składuje się towar danego kontrahenta. Dla pozycji dokumentu (palet) drukuje się etykiety nośników. Wydruk etykiet nośników można wykonać dla całego dokumentu, albo też wybranej pozycji (palety). Wzór wydruku etykiety nośnika należy ustalić w trakcie wdrożenia. Uprawniony użytkownik może zmienić docelowe miejsce składowania przed zatwierdzeniem dokumentu.

Przyjęcie towaru do magazynu

Przebieg procesu rozpoczyna się od odbioru, a także przyjęcia towaru. Przychód do magazynu może nastąpić jako dostawa z zewnątrz, albo też z wewnątrz przedsiębiorstwa. Dokumenty oznaczone symbolami Pz, PI, a także Zz odnoszą się do dostaw z zewnątrz. Przyjęcie polega na skontrolowaniu strony formalnej, czyli . zgodności dostawy z zamówieniem, wystawieniu dowodu przychodu. Pz przyjęcie towaru z zewnątrz od dostawcy krajowego
PI przyjęcie towaru z zewnątrz od dostawcy zagranicznego Zz korekta do przyjęcia Pz


Awizacja transportu online
Awizacja transportu online

Systemy YMS pomagają zoptymalizować operacje pracowników magazynu oraz platform załadunkowych. Rozwiązanie typu awizacja transportu online zmniejsza przestoje ciężarówek oraz eliminuje chaotyc…

Platforma do awizacji
Platforma do awizacji

Najnowsze technologie coraz skuteczniej wspomagają oraz podnoszą efektywność pracy magazynierów, logistyków, czy przewoźników. Jednym z praktycznych narzędzi jest platforma do awizacji od Sof…

System mobilnej obsługi magazynu
System mobilnej obsługi magazynu

Nowoczesny system mobilnej obsługi magazynu to profesjonalny, wysoce wyspecjalizowany system klasy WMS (Warehouse Management System) zapewniający kompleksowe wsparcie i optymalizację szeroko pojęt…

Korzyści systemu WMS Online
Korzyści systemu WMS Online

WMS online zapewnia pracę przez Internet z wykorzystaniem smartfonów lub tabletów. Wykorzystanie urządzeń z systemem Android pozwala magazynierom na szybkie rejestrowanie zdarzeń. Program WMS on…

WMS – nowy poziom zarządzania magazynem
WMS – nowy poziom zarządzania magazynem

Zarządzanie operacjami magazynowymi to skomplikowane zajęcie. Wymaga ono pilnowania terminów, dbania o rozłożenie towarów na magazynie, a także zarządzania transportami przychodzącymi i wycho…