System WMS prezentacja obejmuje podstawowe, najczęściej wykorzystywane funkcje oprogramowania.

System WMS to rozwiązanie dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej.

Standardowy program do obsługi magazynu najczęściej nie jest w wystarczający sposób przystosowany do wsparcia indywidualnej specyfiki pracy każdej firmy. Chcąc sprostać tym realiom trzeba dysponować elastycznymi rozwiązaniami, które pozwalają korzystając z solidnej i sprawdzonej bazy przygotować oprogramowanie w stu procentach spełniające wymogi klienta.

System WMS prezentacja

System WMS wraz ze sprzętem stanowiący wyposażenie nowoczesnego magazynu tworzą system zarządzający magazynem. Wdrożenie system WMS w magazynie pozwala na wprowadzenie kontroli i bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zleceń (zamówień). System WMS to rozwiązanie dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej.

Magazyn WMS.net

Awizacja w transporcie wdrażana jest w przedsiębiorstwach, których priorytetem jest zapewnienie lepszej obsługi firm transportowych. System WMS to rozwiązanie dedykowane dla firm logistycznych, a także produkcyjnych i handlowych, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. WMS aplikacja magazynowa wspiera kierownika magazynu w zarządzaniu magazynem poprzez osiąganie jego najważniejszych celów, jak również ułatwia kontrolę nad procesami. Uzyskuje się jednocześnie zwiększanie wydajności, jak również pracy magazynu i poprawę jakości świadczonych usług logistycznych.

System WMS prezentacja skutecznie wspiera kierownika magazynu w podziale prac w magazynie, a także bieżące weryfikowanie postępów. Ważnym elementem wsparcia w zakresie określenia preferencji pracowników odnośnie pełnionych tam działań, ale też planowanych prac. Wdrożenie systemu WMS w magazynie pozwala na wprowadzenie kontroli i bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zleceń, czy też zamówień. Jest to szczególnie ważny element, który idealnie sprawdza się w sytuacji obsługi sklepów Internetowych.

oprogramowanie awizacje kalendarz timeline
program magazynowy zestawienia dokumentów

Nowoczesny program do magazynowania dostępny jest na kolektory z systemem Android oraz z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę Internetową. Bezkompromisowe oprogramowanie WMS nie będzie tanie, ale zapewni funkcjonalność na poziomie jakiego potrzebują firmy na wysokim poziomie działalności i organizacji pracy. Systemy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej.

W firmach logistycznych pojawia się także potrzeba wyceny usług magazynowych w celu obciążenia klienta fakturą za takie usługi. Odpowiedzią na takie zapotrzebowania jest system klasy WMS obsługujący magazyn wysokiego składowania. Oprogramowanie Warehouse Management System przejmuje od kierownika magazynu rolę zarządzania rozmieszczeniem towarów.

Demo system WMS

Sprawdź możliwości oprogramowania SoftwareStudio. W prosty sposób za pomocą przeglądarki Internetowej, czy też urządzenia mobilnego z systemem ANDROID przetestuj. Przekonaj się jak wiele możliwości dają nasze aplikacje i zobacz, że ich obsługa jest intuicyjna i niezwykle przydatna.

Technologia

System WMS prezentacja – to oprogramowanie wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne. Podstawą platformy StudioSystem jest technologia ASP.net, HTML5, CSS3, JQuery. Jak również baza danych Microsoft SQL Server 2012 lub nowszy oraz moduły na urządzenia mobilne z Windows CE, Windows Mobile oraz Android. Ponadto system korzysta z SQL Reporting Services do tworzenia raportów i wydruków.

Bezpieczeństwo systemu WMS

System WMS prezentacja – Standardem jest szyfrowanie danych za pomocą protokołów SSL. Ponadto oprogramowanie może być zintegrowane z firmową domeną (Active Directory), tak więc zarządzanie kontami użytkowników i hasłami odbywa się za pomocą standardowych rozwiązań. Owe hasła nie są wówczas przechowywane w bazie danych.

Funkcjonalność

System WMS prezentacja – Budowa systemu WMS składa się z szeregu elementów, czyli transakcji, za pomocą których realizuje się określone zadania. Poprzez dowolność w projektowaniu systemu możemy wybierać to, z jakich transakcji w danym wdrożeniu będą korzystać pracownicy danego magazynu. Dodatkowo oprogramowanie dostępne jest także na urządzenia mobilne z systemem Android, jak również na terminale magazynowe (kolektory) z Windows CE lub Windows Mobile.

Android WMS składanie zamówień