Firmy logistyczne

Wydawanie z magazynu WMS w firmach logistycznych różni się od standardowych rozwiązań w firmach handlowych czy produkcyjnych. Firma logistyczna świadcząc usługi outsourcingu magazynu wysokiego składowania realizuje zadania wg zleceń właściciela składowanego w magazynie towaru.

System WMS (warehouse management system) musi więc posiadać funkcjonalność usprawniającą pracę magazynu wg zleceń. W przypadku pracy na zlecenie magazyn nie prowadzi ewidencji wg Fifo, Lifo czy Fefo, lecz realizuje zawsze konkretne zlecenia, które otrzymuje od zleceniodawcy. Zleceniodawca posiadając własny system do zarządzania ERP np. SAP przekazuje dyspozycje jaki towar wg konkretnej partii i/lub numerze palety (numer nośnika) ma zostać przyjęty do magazynu wysokiego składowania.

program-wms-wydania
program-wms-dokumenty-magazynowe

Firmy handlowe

W firmach handlowych dokumenty wydań z magazynu wysokiego składowania są najczęściej ewidencjonowane na podstawie zapisanego dokumentu PZ (dostawa) w module handlowym. Program handlowych rejestruje wydanie bez danych szczegółowych, zwykle w powiązaniu z fakturą sprzedaży.

W systemie WMS wydajemy towar z magazynu na podstawie dokumentu WZ jako wewnętrzne zlecenia wydania. Magazynier rozkładając pobierając towar kieruje się dodatkowo szczegółami dotyczącymi danego wydania np. numery seryjne, wagę numery nośników.

program-wms-wydanie-rejestr
warehouse-management-system-cechy-dokumentu

Firmy produkcyjne

W firmach produkcyjnych wydanie z magazynu może być realizowane w podobny sposób jak w firmach handlowych.

dokument-magazynowy
warehouse-management-system-dokumenty-magazynowe

systemy-wms-Program-do-prowadzenia-magazynu

Systemy WMS

Program do prowadzenia magazynu. SYSTEMY WMS. Systemy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. System WMS jest to program klasy WMS (Warehouse Management System), stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne pozwalające na zarządzanie ruchem produktów na magazynie oraz optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Dokumenty magazynowe w systemie WMS przeznaczone są do prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego dokumentów zewnętrznych oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu.
Systemy WMS

zarządzanie-magazynem-wysokiego-składowania-System-magazynowy-online

Zarządzanie magazynem wysokiego składowania

System magazynowy online. Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach magazynowych systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. Ewidencja zaszłości związanych z przyjmowaniem i wydawaniem dóbr oraz wielkości ich stanów stanowi podstawowe źródło informacji o wielkości i ruchu fizycznym zapasów. Ma to znaczenie dla Operatywnego zarządzania nie tylko magazynem, lecz dla gospodarowania zapasami. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady dokumentowania obrotu magazynowego jest ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości. Przyjęcie i wydanie jest dokumentowane jako Operacja gospodarcza dowodami księgowymi (źródłowymi). Dokumenty magazynowe stanowią grupę dokumentów, których zapisy mają bezpośredni wpływ na prowadzenie gospodarki magazynowej i jej rozliczanie. Mogą być wystawiane ręcznie przez magazyniera, w sposób półautomatyczny lub automatyczny, w zależności od ustalenia odpowiednich parametrów i procedur.
Zarządzanie magazynem wysokiego składowania

wydanie-z-magazynu-System-zarządzania-magazynem

Wydanie z magazynu

System zarządzania magazynem. Wydanie to czynność następująca po okresie składowania. Często proces wydawania poprzedza kompletacja, która może odbywać się: – jednostopniowo; – zlecenie po zleceniu; – dwustopniowo – artykuł po artykule; – według tras dostawy; według kolejności rozładunku. Wydanie może odbywać się w dwóch zasadniczych kierunkach: – wydanie na zewnątrz przedsiębiorstwa dokumentem WZ; – wydanie do wewnątrz przedsiębiorstwa dokumentem, RW rozchód wewnętrzny, Dokumentem WP wydanie na produkcje.
Wydanie z magazynu

kontrola-przebiegu-obrotu-magazynowego-WMS-system-zarządzania-magazynem

Kontrola przebiegu obrotu magazynowego

WMS system zarządzania magazynem. Pomiędzy tymi systemami powinna funkcjonować sprawna wymiana danych, oparta na ujednoliconych standardach przekazywania informacji. Przyjęcie i wydanie jest dokumentowane jako operacja gospodarcza dowodami księgowymi (źródłowymi). Cechą charakterystyczną nowoczesnych programów magazynowych jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych, a w szczególności rozwiązań internetowych do pracy Online, oraz radiowych terminali mobilnych.
Kontrola przebiegu obrotu magazynowego