Magazyn Framework

Etykiety logistyczne GS1

ETYKIETY LOGISTYCZNE GS1

Moduł do tego, aby drukować etykiety logistyczne GS1 zgodnie z wymaganiami stawianymi przez sieć NETTO dla dostawców towarów do sieci marketów.

Etykieta logistyczna GS1 jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem. To porozumiewanie się jest możliwe dzięki stosowaniu standardów globalnego systemu GS1 (poprzednia nazwa: EAN.UCC).

(więcej…)